OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVäZ BANSKÁ BYSTRICA

                     048 / 414 22 54                [email protected]

PartneriNovinky

15.11.2022UEFA C BB

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Banskej Bystrici v termíne od 11. januára do 27. marca 2023. Maximálny počet účastníkov je 24. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

25.10.2022Oznam

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že sekretár ObFZ BB v dňoch 26.10.2022 - 27.10.2022 čerpá dovolenku.

28.09.2022

S hlbokým zármutkom oznamujeme futbalovej verejnosti, že dňa 27. septembra 2022 nás vo veku 84. rokov navždy opustil dlhoročný delegát a funkcionár 

Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica Ing. Milan Čunderlík.

Česť jeho pamiatke!

 

29.07.2022Program seminára R a DZ ObFZBB Brezno, 30.07.2022

09.00-09.15: Prezentácia (Páleš, Mikloš)

09.15: Zahájenie seminára a hostia (Medveď)

09.25-09.45: Prednáška Zmeny PF platné od 1.7. 2022. (Gemzický)

09.45-11.15: Prestávka: Prednáška pravidlo XII. A, XII. B (Gemzický)

11.15-11.30: Pokyny pre súťažný ročník 2022/23 a chyby v ZoS (Medveď, Páleš)

11.30: 12.00:  Diskusia, ukončenie seminára a obed

19.07.2022Oznam - zatvorený sekretariát

Oznamujeme klubom, že v dňoch 20. - 21.7.2022 a 25. - 29.7.2022 čerpá sekretár ObFZ Zdeno Urva dovolenku. Tlačiarne klubom vydá p. Potančoková sekretárka SsFZ.

15.07.2022Oznam pre R a DZ

KR ObFZ BB prekladá seminár R a DZ pôvodne plánovaný 29.07.2022 na deň 30.07.2022 /sobota/ od 09.00 v reštaurácii "Bar Zimák" Brezno. (Zimný štadión Brezno - ŠLN). 

17.05.2022Správy zo sekretariátu:

VV ObFZ BB na svojom zasadnutí dňa 16.05.2022 okrem iného schválil od nového ročníka 2022/2023 povinnosť aj pre kluby II. triedy uvádzať v Zápise o stretnutí prostredníctvom ISSF trénera s platnou licenciou minimálne UEFA GR C. Z tohto dôvodu vám oznamujeme, že TMK SsFZ so súhlasom ÚVT SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Banská Bystrica a FK Brezno organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie (predĺženie licencie, ktorej platnosť skončila) v rozsahu 5 hodín v Brezne v dňa 13.júna 2022 (pondelok) od 16.00 hod.. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.05.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie seminára, programu podujatia a prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SsFZ (www.ssfz.sk) – úvodná stránka - aktuality. 

07.04.2022Oznam - zatvorený sekretariát

Dňa 08.04.2022 bude sekretariát ObFZ BB z dôvodu odstávky elektriny zatvorený.

23.03.2022Neplnoleté osoby z Ukrajiny

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu. Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad o statuse odídenca (utečenca), 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený, 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča. Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča, 4. pracovné povolenie rodiča, 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa, 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku. Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí: 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov; 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený; 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia; 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA; 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf; 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.    

21.03.2022Program seminára R a DZ ObFZ, 25.03.2022 Brezno

Program seminára 2022 

07.03.2022

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že 5. marca 2022 nás vo veku 77. rokov, navždy opustil dlhoročný sekretár a neskôr predseda Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica Bruno Motyčka.

    Bruno Motyčka bol celé roky dušou Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica a stráca v ňom fundovaného odborníka.

 

Česť jeho pamiatke!

 

03.03.2022Nové usmernenie k organizácii tréningového procesu a súťaží od 26.02.2022

https://futbalsfz.sk/sfz-nove-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-sutazi/ 

01.02.2022Staň sa futbalovým rozhodcom.

Máš rád futbal? Máš rád pohyb? Máš chuť učiť sa nové veci? Staň sa futbalovým rozhodcom ObFZ Banská Bystrica. Hľadáme mladých ľudí, študentov, aktívnych, aj bývalých futbalistov, ktorí majú blízko k športu a chceli by pôsobiť ako aktívni arbitri. Veľmi radi privítame nových adeptov. Posilniť rozhodcovskú partiu môžu chlapci aj dievčatá vo veku od 15 rokov (vrátane). 

Ponúkame:

- aktívne športové vyžitie

- bezplatné vstupné školenie

- možnosť vzdelávania a účasti na seminároch

- možnosť kariérneho rastu a postupu do vyšších súťaží

- možnosť pracovať vo futbalovej komunite a spoznávať nových ľudí

- finančné ohodnotenie za vedenie zápasov

- na začiatok potrebnú výstroj

  
Viac informácií: mail.: 
[email protected], tel: +421 905 728 487

16.12.2021

22.11.2021

Dňa 20. novembra 2021 sa konala konferencia ObFZ Banská Bystrica, ktorá si volila nové orgány ObFZ BB na najbližšie štyri roky. Na konferenciu bolo pozvaných 44 zástupcov klubov s právom hlasovať, ktorí si zvolili nových predstaviteľov ObFZ.

Výsledky volieb:

Predseda ObFZ – Ivan Šimko

Členovia výkonného výboru – Roman Patráš, Pavol Turňa, Peter Mazúch, Tomáš Strečok, Tomáš Tůma, Marek Makuša

Kontrolór ObFZ – Miroslava Mazúchová

Predseda odvolacej komisie – Jaroslav Jekkel

Predseda disciplinárnej komisie – Karol Bubniak

Delegáti na konferenciu SsFZ – Tomáš Dzúrik, Ivan Šimko, Marek Makuša, Pavol Turňa, Ľubomír Auxt, Erik Gemzický

Náhradníci delegátov na konferenciu SsFZ – Peter Mazúch, Ivan Huťka, Tomáš Tůma

18.11.2021Návrhy kandidátov na funkciu volenú konferenciou ObFZ dňa 20. novembra 2021.

Predseda ObFZ:                              Ivan ŠIMKO (návrh: VV ObFZ, FK Rakytovce, MFK Dukla BB, TJ Mladosť Lučatín, ŠK Badín, FK Podkonice, OFK 1950 Priechod)

                                                     Erik GEMZICKÝ (návrh: OFK Slovan Valaská, ŠK Heľpa)

 

Členovia VV ObFZ:                          Peter MAZÚCH (návrh: VV ObFZ, FK Baník Ľubietová, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, FK Podkonice)

                                                     Erik GEMZICKÝ (návrh: VV ObFZ, TJ Slovan Malachov)

                                                     Tomáš TŮMA (návrh: VV ObFZ, FK Baník Ľubietová, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, FK Podkonice, OFK 1950 Priechod)

                                                     Marek MAKUŠA (návrh: VV ObFZ)

                                                     Roman PATRÁŠ (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB, FK Podkonice) 

                                                     Tomáš STREČOK (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB)

                                                     Pavol TURŇA (návrh: ŠK Heľpa)

                                                     Marián LAUER (návrh: OFK Slovan Valaská, ŠK Heľpa)

                                                     Marek SEDLIAK (návrh: TJ Mladosť Lučatín)

 

Kontrolór ObFZ:                             Miroslava MAZÚCHOVÁ (návrh: VV ObFZ , MFK Dukla BB, TJ Tatran Harmanec)

Predseda Odvolacej komisie:           Ján UHRÍN (návrh: TJ Slovan Malachov)

                                                    Jaroslav JEKKEL (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB, TJ Tatran Harmanec)

        

Predseda Disciplinárnej komisie:     Karol BUBNIAK (návrh: VV ObFZ, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, OFK 1950 Priechod)

Delegáti na konferenciu SsFZ:              Ľubomír AUXT (návrh: VV ObFZ)

                                                         Tomáš DZÚRIK (návrh: VV ObFZ, FK Rakytovce, MFK Dukla BB)

                                                         Marek MAKUŠA (návrh: VV ObFZ)

                                                         Ivan ŠIMKO (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB)

                                                         Peter MAZÚCH (návrh: VV ObFZ)

                                                         Erik GEMZICKÝ (návrh: VV ObFZ)

                                                         Pavol TURŇA (návrh: ŠK Heľpa)

                                                         (náhradníci – Ivan Huťka – za kluby SsFZ, Tomáš TŮMA – za ObFZ)

10.11.2021Blahoželanie

Dňa 12.10.2021 sa životného jubilea – 80. narodenín dožil dlhoročný predseda nášho ObFZ p. Vladimír Lehoťan. Pôvodne sme mu chceli zagratulovať osobne na volebnej konferencií, na ktorú sme ho ako čestného predsedu pozývali, žiaľ človek mieni, pán boh mení a p. Vladimír Lehoťan sa konferencie zúčastniť nemôže. Preto si mu dovoľujeme dodatočne zagratulovať takouto formou.

K Vašim krásnym narodeninám Vám prajeme pevné zdravie a veľa radosti a aby Vás nesužovali žiadne starosti. Veľa splnených snov, rodinnej pohody a životného optimizmu želá

VV ObFZ a široká futbalová rodina.

13.10.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal minulý týždeň novú vyhlášku č. 254/2021 Z. z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021. 

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID - automatu pre šport. 

16.09.2021SFZ – Usmernenie k organizácii tréningového procesu a zápasov amaterského futbalu i mládeže

https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/ 

18.08.2021Usmernenie k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022

SFZ usmernenie k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022/ 

31.07.2021Aktuálne podmienky pre organizáciu súťažných stretnutí

Usmernenie k spusteniu súťaží

19.07.2021USMERNENIE k spusteniu súťažného ročníka 2021/2022 vo futbale (s výnimkouFortuna ligy)

http://obfzbb.sk/upload/usmernenie k spusteniu súťaží 160721.docx

02.07.2021

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že 30. júna 2021 nás vo veku 85. rokov, navždy opustil dlhoročný funkcionár a člen Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica

Miroslav Debnár.

Česť jeho pamiatke!

 

04.06.2021

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že 02. júna 2021 nás vo veku 65. rokov, navždy opustil dlhoročný rozhodca súťaží Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica

Jozef Zeman.

Česť jeho pamiatke!

 

26.05.2021Novelizácia

Napriek celospoločenskému zásahu pandémiou korony je dynamika vývoja legislatívnej sféry vo futbale stále kontinuálna. V tomto seriáli zachytávame novelizáciu registračného a prestupového, disciplinárneho a súťažneho poriadku SFZ vo viacerých častiach so sprievodným vyjadrením kompetentných odborníkov, zdôvodňujúcich úpravu jednotlivých poriadkov  v zmysle modernej medzinárodnej legislatívy. Návrhy na zmenu registračného a prestupového, disciplinárneho a súťažneho poriadku SFZ nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-pripomienkove-konanie. Prípadné podnety a návrhy na skvalitnenie predpisov SFZ prosíme adresovať na e-mailovú adresu: [email protected]

FACEBOOK

KONTAKTUJTE NÁS