OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVäZ BANSKÁ BYSTRICA

                     048 / 414 22 54                obfzbb1@gmail.com

PartneriNovinky

15.03.2023Turnaj prípraviek

1. ObFZ Banská Bystrica dňa 11.2.2023 v telocvični v Nemeckej zorganizoval halový turnaj v kategórií prípraviek U11 v rámci organizovania zimných halových turnajov pre mládež. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev, ktoré hrali systémom každý s každým. Najlepšie tento turnaj zvládli prípravkári z Beňuša, druhé miesto vďaka lepšiemu skóre si odniesli Poniky a tretie Medzibrod. 1. Beňuš 12b., 2. Poniky 7b., 3. Medzibrod 7b., 4. Jasenie 3b., 5. Ľubietová 0b. Musíme vyzdvihnúť vysokú úroveň turnaja a všetky výkony hráčov. Boli vyhodnotený aj najlepší strelec, hráč a brankár turnaja. Sladkými odmenami boli odmenené všetky zúčastnené dievčatá a direktoriát turnaja sa rozhodol odmeniť aj najväčších bojovníkov turnaja a udeliť aj cenu sympatie.

Najlepší háč: David Pelc - Poniky

Najlepší strelec: Dominik Rafaj – Beňuš 10 gólov

Najlepší brankár: Martin Dutka – Jasenie

Dievčatá: Simona Glembová – Jasenie, Radka Ďurovcová - Ľubietová

Cena sympatie: Erik Tamáš - Jasenie

Najväčší bojovníci: Martin Hlásnik – Medzibrod, Kristián Kaponeto - Beňuš

25.02.2023Školenie zdravotníkov

Dňa 25.2.2023 sa v sídle ObFZ uskutočnilo školenie zdravotníkov, ktoré zväz zorganizoval pre kluby pôsobiace v pôsobnosti ObFZ BB. Školenie bolo ukončené testom a účastníkom bude vystavený Certifikát o preškolení. ObFZ sa takto snažil umožniť klubom vyškoliť zdravotníkov, ktorých si budú môcť kluby nahrať do ISSF a uvádzať v Zápise o stretnutí ako lekár. Za každý klub sa mohli zúčastniť dvaja zástupcovia, čo vychádzalo na cca. 60 účastníkov. Napriek tomu, že školenie bolo pre kluby zadarmo, bolo zabezpečené občerstvenie a preplácané cestovné účastníkom, školenia sa zúčastnili len štyria záujemcovia vrátane sekretára ObFZ, čo nás veľmi mrzí. Aj takouto formou sme sa snažili umožniť klubom, aby na svojich zápasoch mali vyškolených ľudí, ktorí budú schopní podať v prípade potreby rýchlu a odbornú zdravotnú pomoc. Samozrejme, že si želáme, aby sa nikdy nič nestalo a tieto vedomosti neboli použité, no ešte stále máme v čerstvej pamäti prípad z Ľubietovej, kde len pohotová reakcia pomohla zachrániť život mladého hráča.

Ivan Šimko - predseda ObFZ BB

03.02.2023Futbalový turnaj rozhodcov

31.01.2023Pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica vyhrali futbalisti Riečky

https://bbonline.sk/pohar-predsedu-obfz-banska-bystrica-vyhrali-futbalisti-riecky/ 

11.01.2023Oznam

Oznamujeme klubom, že v dňoch 16. - 19.1.2023 čerpá sekretár ObFZ Zdeno Urva dovolenku mimo SR. 

21.12.2022Oznam

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že sekretár ObFZ BB v dňoch 22.12.2022 - 08.01.2023 čerpá dovolenku.

21.12.2022

09.12.2022Školenie trénerov UEFA C licencie

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Banskej Bystrici v termíne od 11. januára do 27. marca 2023. Maximálny počet účastníkov je 24. Termín prihlásenia je do 15.12.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia. https://ticketing.futbalsfz.sk/events/636e6c7a34c509c92511da3f 

15.11.2022UEFA C BB

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Banskej Bystrici v termíne od 11. januára do 27. marca 2023. Maximálny počet účastníkov je 24. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

25.10.2022Oznam

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že sekretár ObFZ BB v dňoch 26.10.2022 - 27.10.2022 čerpá dovolenku.

28.09.2022

S hlbokým zármutkom oznamujeme futbalovej verejnosti, že dňa 27. septembra 2022 nás vo veku 84. rokov navždy opustil dlhoročný delegát a funkcionár 

Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica Ing. Milan Čunderlík.

Česť jeho pamiatke!

 

29.07.2022Program seminára R a DZ ObFZBB Brezno, 30.07.2022

09.00-09.15: Prezentácia (Páleš, Mikloš)

09.15: Zahájenie seminára a hostia (Medveď)

09.25-09.45: Prednáška Zmeny PF platné od 1.7. 2022. (Gemzický)

09.45-11.15: Prestávka: Prednáška pravidlo XII. A, XII. B (Gemzický)

11.15-11.30: Pokyny pre súťažný ročník 2022/23 a chyby v ZoS (Medveď, Páleš)

11.30: 12.00:  Diskusia, ukončenie seminára a obed

19.07.2022Oznam - zatvorený sekretariát

Oznamujeme klubom, že v dňoch 20. - 21.7.2022 a 25. - 29.7.2022 čerpá sekretár ObFZ Zdeno Urva dovolenku. Tlačiarne klubom vydá p. Potančoková sekretárka SsFZ.

15.07.2022Oznam pre R a DZ

KR ObFZ BB prekladá seminár R a DZ pôvodne plánovaný 29.07.2022 na deň 30.07.2022 /sobota/ od 09.00 v reštaurácii "Bar Zimák" Brezno. (Zimný štadión Brezno - ŠLN). 

17.05.2022Správy zo sekretariátu:

VV ObFZ BB na svojom zasadnutí dňa 16.05.2022 okrem iného schválil od nového ročníka 2022/2023 povinnosť aj pre kluby II. triedy uvádzať v Zápise o stretnutí prostredníctvom ISSF trénera s platnou licenciou minimálne UEFA GR C. Z tohto dôvodu vám oznamujeme, že TMK SsFZ so súhlasom ÚVT SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Banská Bystrica a FK Brezno organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie (predĺženie licencie, ktorej platnosť skončila) v rozsahu 5 hodín v Brezne v dňa 13.júna 2022 (pondelok) od 16.00 hod.. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.05.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie seminára, programu podujatia a prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SsFZ (www.ssfz.sk) – úvodná stránka - aktuality. 

07.04.2022Oznam - zatvorený sekretariát

Dňa 08.04.2022 bude sekretariát ObFZ BB z dôvodu odstávky elektriny zatvorený.

23.03.2022Neplnoleté osoby z Ukrajiny

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu. Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad o statuse odídenca (utečenca), 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený, 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča. Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča, 4. pracovné povolenie rodiča, 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa, 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku. Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí: 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov; 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený; 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia; 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA; 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf; 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.    

21.03.2022Program seminára R a DZ ObFZ, 25.03.2022 Brezno

Program seminára 2022 

07.03.2022

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že 5. marca 2022 nás vo veku 77. rokov, navždy opustil dlhoročný sekretár a neskôr predseda Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica Bruno Motyčka.

    Bruno Motyčka bol celé roky dušou Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica a stráca v ňom fundovaného odborníka.

 

Česť jeho pamiatke!

 

03.03.2022Nové usmernenie k organizácii tréningového procesu a súťaží od 26.02.2022

https://futbalsfz.sk/sfz-nove-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-sutazi/ 

01.02.2022Staň sa futbalovým rozhodcom.

Máš rád futbal? Máš rád pohyb? Máš chuť učiť sa nové veci? Staň sa futbalovým rozhodcom ObFZ Banská Bystrica. Hľadáme mladých ľudí, študentov, aktívnych, aj bývalých futbalistov, ktorí majú blízko k športu a chceli by pôsobiť ako aktívni arbitri. Veľmi radi privítame nových adeptov. Posilniť rozhodcovskú partiu môžu chlapci aj dievčatá vo veku od 15 rokov (vrátane). 

Ponúkame:

- aktívne športové vyžitie

- bezplatné vstupné školenie

- možnosť vzdelávania a účasti na seminároch

- možnosť kariérneho rastu a postupu do vyšších súťaží

- možnosť pracovať vo futbalovej komunite a spoznávať nových ľudí

- finančné ohodnotenie za vedenie zápasov

- na začiatok potrebnú výstroj

  
Viac informácií: mail.: 
obfzbb@futbalsfz.sk, tel: +421 905 728 487

16.12.2021

22.11.2021

Dňa 20. novembra 2021 sa konala konferencia ObFZ Banská Bystrica, ktorá si volila nové orgány ObFZ BB na najbližšie štyri roky. Na konferenciu bolo pozvaných 44 zástupcov klubov s právom hlasovať, ktorí si zvolili nových predstaviteľov ObFZ.

Výsledky volieb:

Predseda ObFZ – Ivan Šimko

Členovia výkonného výboru – Roman Patráš, Pavol Turňa, Peter Mazúch, Tomáš Strečok, Tomáš Tůma, Marek Makuša

Kontrolór ObFZ – Miroslava Mazúchová

Predseda odvolacej komisie – Jaroslav Jekkel

Predseda disciplinárnej komisie – Karol Bubniak

Delegáti na konferenciu SsFZ – Tomáš Dzúrik, Ivan Šimko, Marek Makuša, Pavol Turňa, Ľubomír Auxt, Erik Gemzický

Náhradníci delegátov na konferenciu SsFZ – Peter Mazúch, Ivan Huťka, Tomáš Tůma

18.11.2021Návrhy kandidátov na funkciu volenú konferenciou ObFZ dňa 20. novembra 2021.

Predseda ObFZ:                              Ivan ŠIMKO (návrh: VV ObFZ, FK Rakytovce, MFK Dukla BB, TJ Mladosť Lučatín, ŠK Badín, FK Podkonice, OFK 1950 Priechod)

                                                     Erik GEMZICKÝ (návrh: OFK Slovan Valaská, ŠK Heľpa)

 

Členovia VV ObFZ:                          Peter MAZÚCH (návrh: VV ObFZ, FK Baník Ľubietová, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, FK Podkonice)

                                                     Erik GEMZICKÝ (návrh: VV ObFZ, TJ Slovan Malachov)

                                                     Tomáš TŮMA (návrh: VV ObFZ, FK Baník Ľubietová, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, FK Podkonice, OFK 1950 Priechod)

                                                     Marek MAKUŠA (návrh: VV ObFZ)

                                                     Roman PATRÁŠ (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB, FK Podkonice) 

                                                     Tomáš STREČOK (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB)

                                                     Pavol TURŇA (návrh: ŠK Heľpa)

                                                     Marián LAUER (návrh: OFK Slovan Valaská, ŠK Heľpa)

                                                     Marek SEDLIAK (návrh: TJ Mladosť Lučatín)

 

Kontrolór ObFZ:                             Miroslava MAZÚCHOVÁ (návrh: VV ObFZ , MFK Dukla BB, TJ Tatran Harmanec)

Predseda Odvolacej komisie:           Ján UHRÍN (návrh: TJ Slovan Malachov)

                                                    Jaroslav JEKKEL (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB, TJ Tatran Harmanec)

        

Predseda Disciplinárnej komisie:     Karol BUBNIAK (návrh: VV ObFZ, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, OFK 1950 Priechod)

Delegáti na konferenciu SsFZ:              Ľubomír AUXT (návrh: VV ObFZ)

                                                         Tomáš DZÚRIK (návrh: VV ObFZ, FK Rakytovce, MFK Dukla BB)

                                                         Marek MAKUŠA (návrh: VV ObFZ)

                                                         Ivan ŠIMKO (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB)

                                                         Peter MAZÚCH (návrh: VV ObFZ)

                                                         Erik GEMZICKÝ (návrh: VV ObFZ)

                                                         Pavol TURŇA (návrh: ŠK Heľpa)

                                                         (náhradníci – Ivan Huťka – za kluby SsFZ, Tomáš TŮMA – za ObFZ)

10.11.2021Blahoželanie

Dňa 12.10.2021 sa životného jubilea – 80. narodenín dožil dlhoročný predseda nášho ObFZ p. Vladimír Lehoťan. Pôvodne sme mu chceli zagratulovať osobne na volebnej konferencií, na ktorú sme ho ako čestného predsedu pozývali, žiaľ človek mieni, pán boh mení a p. Vladimír Lehoťan sa konferencie zúčastniť nemôže. Preto si mu dovoľujeme dodatočne zagratulovať takouto formou.

K Vašim krásnym narodeninám Vám prajeme pevné zdravie a veľa radosti a aby Vás nesužovali žiadne starosti. Veľa splnených snov, rodinnej pohody a životného optimizmu želá

VV ObFZ a široká futbalová rodina.

FACEBOOK

KONTAKTUJTE NÁS