OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVäZ BANSKÁ BYSTRICA

                     048 / 414 22 54                obfzbb1@gmail.com

PartneriNovinky

20.11.2020Čerpanie kreditov za mládežnícke družstvá

Zostávajú už len 2 týždne (aktualizované 26.11.2020)

Pripomíname futbalovým funkcionárom, ktorí mali v uplynulej sezóne 2019/2020 zaradené v súťažiach aspoň jedno aktívne mládežnícke družstvo a ešte nevyčerpali naň všetky kredity, že doba čerpania uplynie dňa 10. decembra 2020. Žiadame vás, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom na futbalnet.shop.

Stav nevyčerpaných prostriedkov futbalových klubov, patriacich pod naše ObFZ je ku dňú 26. 11. 2020 nasledovný:

FK 34 Brusno - Ondrej: 1475,25 €; FK 1928 Jasenie: 568,81 €; €; ŠK Heľpa: 157,29 €.

 

17.10.2020Dočasná zmena sídla ObFZ Banská Bystrica

Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že sídlo ObFZ Banská Bystrica je dňom 16. októbra 2020 dočasne presťahované do priestorov budovy bývalého sídla SAD na Partizánskej ceste číslo 97 (od budovy SsFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km).

Z tohto dôvodu je aj dočasne nefunkčná pevná linka sekretariátu 048/ 41 42 254 (až do preloženia a zapojenia v nových priestoroch). V prípade nutnosti kontaktujte zväz mailom (obfzbb1@gmail.com)  alebo na mobilnom čísle 0905 728 487. 

Zároveň Vám oznamujeme, že na základe súčasnej koronavírovej situácie vykonáva sekretariát prácu z domu (home office) až do odvolamia.

12.10.2020Oblastné súťaže prerušené do odvolania

Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ Banská Bystrica.

Týka sa to aj odložených, nariadených, dohodnutých aj všetkých dohrávaných stretnutí od 13. 10. 2020 – vrátane, odkedy platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb.

01.10.2020Hrať sa bude - s hraničným číslom 50!!!

Podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 30. septembra 2020, budú môcť pokračovať všetky majstrovské futbalové súťaže. Avšak popri všeobecne záväzných pandemických opatreniach, musí platiť aj podmienka, že v každom okamihu zápasu môže byť v jeho dejisku maximálne 50 osôb (hráči, realizačný team, delegované osoby, nevyhnutný obslužný personál a pod.), eventuálne diváci – to všetko do počtu 50.

Ak počet zainteresovaných na zápase (najmä v prípade mládežníckych turnajových súťaží), presiahne počet 50 osôb, musia sa hrať bez divákov !

Viac informácií a presných pokynov nájdete na stránke:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

25.09.2020
 
Oznamujeme všetkým, ktorí ste poznali TIBOR BLAŽÍNA - bývalého rozhodcu, delegáta a funkcionára SsFZ, že nás opustil vo veku 73 rokov. Česť jeho pamiatke!
 
 
 
 
05.08.2020

Dňa 31.07.2020 sa v podvečerných hodinách  uskutočnil  v Brezne seminár rozhodcov a delegátov Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica. R a DZ si po 10 mesačnej pauze osviežili svoje vedomosti na prednáškach FIFA rozhodcu Borisa Marhefku, ktorý im predniesol prednášku zo zmien pravidiel futbalu a bývalého vynikajúceho federálneho rozhodcu Stanislava Bombu, ktorý prijal  pozvanie KR, aby rozhodcom a delegátom priblížil svoje dlhoročné pôsobenie, úspechy a motiváciu byť rozhodcom a tak isto ich upozorňoval aké je dôležité vystupovanie delegovaných osôb. Na záver semináru dostali pokyny na novú sezónu 2020/2021, bližšie informácie o nástupe na HP a usmernenia súvisiace s COVID-19. Seminár ukončil predseda KR Erik Gemerský, ktorý poďakoval za účasť a všetkým zúčastnením zaželal veľa šťastia a úspechov.  

fotografie v galérii

24.07.2020

Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži, po dlhej prestávke zapríčinenej ochorením Covid 19, opäť zahájenie majstrovských súťaží (prvé kolá súťaží dospelých sa odohrajú už 1.-2. 8. 2020),  považujeme za potrebné upozorniť na niektoré skutočnosti. Napriek pretrvávajúcemu optimizmu je potrebné si uvedomiť, že pandémia pretrváva. Preto chceme zdôrazniť, že je nevyhnutné aj v príprave a organizácii futbalových stretnutí dodržať všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva, najmä opatrenia pre organizáciu hromadných

podujatí, ktoré sú zverejnené na stránkach Úradu verejného zdravotníctva

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-v-nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domoch-karantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Dúfame, že prijmete také opatrenia, možno aj nad rámec uvedených, ktorými spoločne zabránime šíreniu tohto ochorenia a vytvoríme tak podmienky pre nerušený priebeh súťaží v našom regióne.

08.06.2020Program "Ukáž mi!"

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila už 5. ročník grantového programu Ukáž sa! – v úplne novom šate. Program je určený pre mladé športové talenty od 13 do 18 rokov. Jednotlivci i športové kolektívy môžu prostredníctvom dvojtýždňovej práce na Instagrame celému Slovensku ukázať svoj talent a vášeň pre šport. Tento rok sa medzi športovcov rozdelí až 35 000 eur.  

Viac informácií nájdete na https://www.olympic.sk/ukazsa

Ukážka e-booku:
https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2020-06/SOSV_A4_UkazSa_E-book_1cast_OK.pdf

Krátke promo video s ambasádorom projektu Expl0itedom:
https://www.youtube.com/watch?v=IXket7K6qSs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0J0k8qKyWYNawdmsoMPwlEx79YGD04jC0KBfMMvAhvISpnxlXTd4HPqRE

24.04.2020USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport vydané dňa 24.04.2020

http://obfzbb.sk/upload/Usmernenie-SFZ-24042020_final.pdf

09.04.2020Daj COVID-u gól

SFZ prichádza s iniciatívou v podobe projektu „Daj COVID-u gól“. Výzva využiť čas a energiu v období, keď sme v dôsledku opatrení v boji s koronavírusom museli opustiť tradičné ihriská a športoviská, je adresovaná najmä mladým futbalistom, futbalistkám, ale aj širšej športovej verejnosti. „Trénuj a bav sa futbalom v izbe, na dvore, či na ulici“ - je odkaz zástupcov SFZ, ktorí neváhali natočiť pre vás videá zo svojich domovov so svojimi deťmi. V rámci tohto projektu chceme verejnosti priblížiť aj športové aktivity našich reprezentantov a spôsob, akým sa im podarilo vysporiadať s domácou karanténou v tomto ťažkom období.

Viac informácií nájdete na: https://www.futbalsfz.sk/daj-covidu-gol

27.03.2020Správy z Výkonného výboru ObFZ

V pondelok 23. marca 2020 sa pod vedením prezidenta SFZ Jána Kováčika zišla operatívna pracovná skupina zainteresovaných funkcionárov SFZ. Predmetom jej rokovania, okrem iného, bolo aj spoločné „Vyhlásenie predsedov RFZ a ObFZ“, z ktorého obsahom sa všetci členovia Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica hlasovaním „per rollam“ úplne stotožnili.

Text vyhlásenia:

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom, vydávajú predsedovia regionálnych futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie, ktoré platí v plnej miere aj pre Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica:

Rušíme všetky oblastné súťaže dospelých, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Následne anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých oblastných súťaží ročníka  2019/2020.

Pre prípravu nového súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych a oblastných súťaží nikto nepostupuje ani nezostupuje.

Usporiadanie budúceho súťažného ročníka 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad.

Zdôvodnenie

Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Deň D, keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľuje.

Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov,  v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou.

Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze.

UEFA + všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou – ZDRAVIE PRED FUTBALOM.

Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom - chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží.

Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne.

25.03.2020Odložený seminár R a DZ

Komisia rozhodcov z dôvodu odloženia začiatku súťaží ObFZ  seminár R a DZ odkladá na neurčito. Ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich ÚS. Veríme, že čoskoro sa k futbalu budeme môcť vrátiť, avšak zdravie ľudí je pre nás prvoradé.

11.03.2020Zrušenie plánovanej konferencie

V súvislosti s rozhodnutím samosprávy a štátnych orgánov o preventívnych opatreniach pred šírením koronavírusu, rozhodol Výkonný výbor ObFZ BB o presunutí  plánovanej hodnotiacej konferencie na letný termín. Konferencia bude spojená  aktívom ŠTK a s vyžrebovaním nového súťažného ročníka, ktorý sa bude konať začiatkom júla 2020.

11.03.2020Oznam Komisie rozhodcov
Zrušenie plánovaného zimného seminára rozhodcov, delegátov a školenie rozhodcov (20.03.2020):
V súvislosti s rozhodnutím samosprávy a štátnych orgánov o preventívnych opatreniach pred šírením koronavírusu, rozhodla Komisia rozhodcov ObFZ BB na svojom včerajšom zasadnutí o presunutí plánovaného seminára zatiaľ na sobotu 28.03.2020 od 8:00 do 12:00. Tak isto aj plánované školenie nových rozhodcov, ktoré bolo plánované v 12 týždni. V prípade nových skutočností Vás budeme včas kontaktovať.
S pozdravom predseda KR Erik Gemzický
17.02.2020Turnaj starších žiakov 16.02.2020

ObFZ Banská Bystrica dňa 16.2.2020 v telocvični v Nemeckej zorganizoval halový turnaj starších žiakov v rámci organizovania zimných halových turnajov pre mládež. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo sa systémom každý s každým. O medaile hrali prví dvaja z každej skupiny a to o 1. miesto prvý s prvým a o 3. miesto druhý s druhým. Pre ostatné družstvá umiestnené na treťom a štvrtom mieste v skupinách sa turnaj skončil a všetky boli umiestnené na piatom mieste bez určenia poradia. Najlepšie tento  turnaj zvládli starší žiaci zo Seliec, ktorý vo finále porazili Brusno 5:2. Tretie miesto si zabezpečilo Braväcovo po víťazstve 4:3 nad Medzibrodom.

Skupina A:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK Selce                                              9b.               13:2
 2. TJ Sokol Medzibrod                             4b.                6:6
 3. FK 09      Bacúch                                 4b.                6:7
 4. FK - Baník Ľubietová                           0b.               4:14

Výsledky zápasov: Bacúch – Selce 0:5; Medzibrod – Ľubietová 5:1; Selce – Medzibrod 4:0; Ľubietová – Bacúch 1:5; Ľubietová – Selce 2:4; Bacúch – Medzibrod 1:1

O poradí na druhom a treťom mieste pri rovnosti bodov a vzájomnom zápase rozhodlo celkové skóre.

Skupina B:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK      - 34 Brusno – Ondrej                      6b.          6:4
 2. FK Sokol Braväcovo                                  6b.         11:5
 3. FK 1928 Jasenie                                       3b.           2:11
 4. ŠK      Badín, občianske združenie            3b.          5:4

O poradí na prvom a druhom mieste,  treťom a štvrtom mieste pri rovnosti bodov rozhodli vzájomné zápasy.

Výsledky zápasov: Braväcovo – Brusno 1:2; Jasenie – Badín 1:0; Brusno – Jasenie 4:0; Badín – Braväcovo 2:3; Badín – Brusno 3:0; Braväcovo – Jasenie 7:1

Finále: Selce – Brusno 5:2

O tretie miesto: Braväcovo – Medzibrod 4:3

fotografie v galérii

10.02.2020Turnaj mladších žiakov

Dňa 09.02.2020 ObFZ Banská Bystrica zorganizoval zimný mládežnícky turnaj mladších žiakov U13, kde sa už tradične hrá aj o putovný pohár Jána Šutku, ktorý v tejto vekovej kategórií začal tieto turnaje organizovať. Jednalo sa už o 27. ročník, čo je už pekný kus histórie. Po vlaňajších pripomienkach na dlhšiu čakaciu dobu a kratší hrací čas boli tentoraz vytvorené dve skupiny v Nemeckej a Slovenskej Ľupči, ktoré sa hrali súbežne. Týmto sa navýšil hrací čas a zmenšila sa čakacia doba medzi zápasmi. Prvé dve družstva z Nemeckej sa presunuli na finálové duely o umiestnenie do Slovenskej Ľupče, pre ostatné umiestnené na treťom, štvrtom, piatom mieste v skupinách sa turnaj skončil a všetky boli umiestnené na piatom mieste bez určenia poradia. V skupinách bolo po päť družstiev kde sa stretol každý s každým a dĺžka jedného stretnutia bola 1 x 15 minút bez striedania strán. Finálový zápas bol navýšený o päť minút. V Nemeckej sa najviac darilo chlapcom z Jakuba, ktorý vyhrali všetky zápasy a vo finále vyzvali chlapcov zo Seliec, ktorý vyhrali svoju skupinu v Slovenskej Ľupči. Práca z mládežou, ktorej sa venujú v Selciach priniesla svoje ovocie, keď po roku obhájili prvenstvo a na rok si znova prisvojili putovný pohár. Vo finále vyhrali 5:1. To zápas o tretie, ktorý hrali družstvá umiestnené na druhom mieste v skupinách bol vyrovnanejší a po jedenástkovom rozstrele sa tešili chlapci z Jasenia, ktorý v základnom hracom čase remizovali s Badínom 2:2. Úroveň turnaja bola znova na vysokej úrovni a na niektoré akcie bolo radosť sa pozerať.   

Skupina hraná v Nemeckej:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. TJ ŠK Sokol Jakub                                  12b.         11:3
 2. FK 1928 Jasenie                                      9b.          4:4
 3. FK Sokol Braväcovo                                  3b.          5:8
 4. FK - Baník Ľubietová                                3b.          1:7
 5. FK - 34 Brusno –      Ondrej                      3b.          3:12

Výsledky zápasov: Brusno – Jasenie 0:4; Ľubietová – Braväcovo 1.0; Jakub – Brusno 3.0, Jasenie – Ľubietová 2:0; Braväcovo – Jakub 0:1, Ľubietová – Brusno 0:2; Braväcovo – Jasenie 0:5; Jakub – Ľubietová 3:,0 Brusno – Braväcovo 1:5 ; Jasenie – Jakub 3:4

O poradí na treťom, štvrtom a piatom mieste pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhodla minitabuľka ich  zápasov.

Skupina hraná v Slovenskej Ľupči:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK Selce                                                  12b.          9:1
 2. ŠK Badín, občianske združenie                     7b.         5:2
 3. OFK Slovenská Ľupča                                  5b.         4:5
 4. FK  Podkonice                                            3b.         1:7
 5. OFK Slovan Valaská                                    1b.         2:6

Výsledky zápasov: Podkonice – Slovenská Ľupča 0:2; Valaská – Selce 0:2; Slovenská Ľupča – Badín 0:0; Podkonice – Valaská 1:0; Selce – Badín 2:1; Valaská – Slovenská Ľupča 2:2; Selce – Podkonice 2:0; Badín – Valaská 1:0; Slovenská Ľupča – Selce 0:3; Podkonice – Badín 0:3

Finále: Selce – Jakub 5:1

O tretie miesto: Badín – Jasenie 2:2 (jedenástky 2:3)

fotografie v galérii

27.01.2020Turnaj prípraviek v Nemeckej

ObFZ Banská Bystrica už tradične každý rok v zimnom období organizuje pre mládež zimné halové turnaje. Konkrétne v poslednú januárovú nedeľu 26.1.2020 sa v telocvični v Nemeckej konali turnaje prípraviek, ročníkom narodenia 2009 a nižšie. Teší nás zvýšený záujem, kde sa oproti vlaňajšku prihlásilo viac družstiev a komisia mládeže, aj na základe pripomienok a návrhov klubov nakoniec zvolila formát, kde sa odohrali tri samostatné turnaje po piatich účastníkoch systémom každý s každým a dĺžka jedného stretnutia bola 1 x 15 minút bez striedania strán. Chlapci aj dievčatá ukázali svoje futbalové umenie v plnej kráse a zápasy mali dobrú úroveň. Zároveň z týchto chlapcov a dievčat vzíde výber ObFZ, ktorý nás bude reprezentovať dňa 14.4.2020 na turnaji oblastných futbalových zväzov vo Zvolene.

Skupina hraná od 9:00-12:00 hod.:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK - 34 Brusno – Ondrej                   12b.          17:3
 2. ŠK Partizán Čierny Balog                    7b.         17:4
 3. FK Podkonice                                      7b.          13:8
 4. FK Sokol Nemecká                              3b.          9:23
 5. TJ Sokol Medzibrod                             0b.          5:23

 

Výsledky zápasov: Brusno – Nemecká 7:1; Podkonice – Medzibrod 4:0; Čierny Balog – Brusno 0:2; Nemecká – Podkonice 3:6; Medzibrod – Brusno 1:5; Podkonice – Čierny Balog 2:2; Medzibrod – Nemecká 4:5; Brusno – Podkonice 3:1; Čierny Balog – Medzibrod 9:0; Nemecká – Čierny Balog 0:6.

 

O druhom a treťom mieste pri remízovom vzájomnom zápase rozhodlo skóre v prospech Čierneho Balogu.

 

Skupina hraná od 12:00-15:00 hod.:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK - Baník Ľubietová                            9b.         17:2
 2. FK Sokol Braväcovo                             9b.          7:9
 3. ŠK Obecný podnik lesov Poniky           6b.        12:9
 4. ŠK Badín, občianske združenie            6b.         7:7
 5. FK 1928 Jasenie                                   0b.         2:18

 

Výsledky zápasov: Jasenie – Badín 0:3; Braväcovo – Ľubietová 0:5; Badín – Poniky 1:4; Jasenie – Braväcovo 1:2; Ľubietová – Poniky 4:0; Braväcovo – Badín 2:1; Ľubietová – Jasenie 7:0; Poniky – Braväcovo 2:3; Badín – Ľubietová 2:1; Poniky – Jasenie 6:1.

 

O poradí na prvom a druhom mieste, treťom a štvrtom mieste pri rovnosti bodov rozhodli vzájomné zápasy, ktoré lepšie so svojimi súpermi zvládli lepšie Ľubietová a Poniky.

 

Skupina hraná od 15:00-18:00 hod.:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. TJ ŠK Sokol Jakub                             12b.         12:1
 2. OFK Slovan Valaská                            9b.          7:5
 3. FK Selce                                               3b.          9:8
 4. TJ Tatran Polomka                               3b.          4:9
 5. OFK Slovenská Ľupča                          3b.         3:12

 

Výsledky zápasov: Valaská – Slovenská Ľupča 2:0; Polomka – Selce 2:0; Valaská – Jakub 0:2; Slovenská Ľupča – Polomka 1:0; Selce – Jakub 0:3; Polomka – Valaská 2:3; Selce – Slovenská Ľupča 8:1; Jakub – Polomka 5:0; Valaská – Selce 2:1; Slovenská Ľupča – Jakub 1:2.

 

O poradí na treťom, štvrtom a piatom mieste pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhodla minitabuľka ich zápasov, z ktorej najlepšie vyšli Selce.

21.01.2020Halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ BB 19.01.2020

V nedeľu 19. januára sa uskutočnil finálový turnaj za účasti ôsmich futbalových klubov, ktoré sa do finále kvalifikovali ako najlepšie dve družstvá základných skupín. Futbalové kluby boli rozdelené podľa vopred stanoveného kľúča do dvoch skupín, v ktorých odohrali stretnutia každého s každým. Víťazi skupín sa potom stretli v stretnutí o celkového víťaza turnaja, mužstvá z druhých miest v skupinách odohrali stretnutie o tretie miesto.

Výsledky:

Finálová skupina A: Slovenská Ľupča B – Lučatín 1 : 3; Braväcovo – Riečka 2 : 1; Lučatín – Braväcovo 1 : 2; Riečka – Slovenská Ľupča B 2 :5; Riečka – Lučatín 1 : 5; Slovenská Ľupča B – Braväcovo 0 : 2.

Poradie v skupine A: 1. Braväcovo – 9 bodov (skóre 6:2); 2. Lučatín 6 bodov (9:4); 3. Slovenská Ľupča B – 3 body (6:7); 4. Riečka 0 bodov (4:12).

Finálové skupina B: Jasenie – Horné Pršany 3 : 2; Valaská – Slovenská Ľupča A 3 : 1; Horné Pršany – Valaská 1 : 8; Slovenská Ľupča A – Jasenie 3 : 0; Slovenská Ľupča A – Horné Pršany  12 : 2; Jasenie – Valaská 1 : 2.

Poradie v skupine B: 1. Valaská - 9 bodov (skóre 13:3); 2. Slovenská Ľupča A – 6 bodov (16:5); 3. Jasenie – 3 body (4:7); 4. Horné Pršany – 0 bodov (5:23).   

Stretnutie o tretie miesto: Slovenská Ľupča A – Lučatín 5 : 2.

Finále: Valaská – Braväcovo 1 : 1 na pokutové kopy 3 : 2.

Víťazom turnaja sa po tuhom boji stal OFK Slovan VALASKÁ.

Na druhom mieste skončil FK Sokol Braväcovo a na treťom mieste sa umiestnili muži OFK Slovenská Ľupča A.

fotografie sú v galérii: https://www.obfzbb.sk/album-turnaj-brezno 

18.12.2019POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU

Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom a hlavne všetkým fanúšikom futbalu za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im zaželať príjemné a radostné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2020 veľa zdravia, šťastia, pohody a spokojnosti ako aj športových a osobných úspechov.

22.11.2019Zimné halové turnaje

ŠTK bude v januári 2020 organizovať  zimný halový turnaj dospelých „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“. Záujemcov o tento turnaj žiadame o prihlásenie sa na email sekretariátu (obfzbb1@gmail.com) do 31. decembra 2019.  Počet účastníkov bude obmedzený, preto skôr prihlásení budú uprednostnení. V prípade účasti na turnaji bude zúčastneným družstvám nahraté do mesačnej zbernej faktúry za január 2020 štartovné vo výške 30 €. Termín turnaja sa plánuje na 18. januára 2020 v mestskej hale v Brezne. Účastníci turnaja budú zverejnení po uzávierke prihlášok v prvej januárovej úradnej správe ObFZ BB. Zároveň budú klubom zaslané aj propozície turnaja s presným rozpisom stretnutí.

Takisto aj komisia mládeže bude organizovať zimné halové turnaje vo všetkých vekových kategóriách. Tu platí to isté, čo pri turnaji dospelých, t.j. termín uzávierky prihlášok bude 31. decembra 2019, prihlásenie sa na turnaj treba zaslať na email ObFZ (obfzbb1@gmail.com) aj s uvedením vekovej kategórie prihláseného družstva, uprednostnení budú kvôli obmedzenej kapacite telocvične skôr prihlásení účastníci. Jediný rozdiel oproti turnaju dospelých bude, že pri mládeži sa nebude platiť štartovné.

Predbežné  termíny a miesta konania mládežníckych turnajov sú:

starší žiaci: 16. február 2020 – telocvičňa Nemecká,

mladší žiaci: 8. február 2020 – telocvičňa Nemecká,

prípravky: 26. január 2020 – telocvičňa Nemecká (v prípade väčšieho počtu prihlásených družstiev by bol aj druhý turnaj v športovej hale  v Slovenskej Ľupči),

dorast:  8. marca 2020 Banská Bystrica (miesto konania ešte nie je určené).

05.10.2019worshop delegátov a rozhodcov
Dňa 4.10.2019 sa uskutočnil workshop delegátov a vybraných rozhodcov Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica.
Na stretnutí II.ligy Podbrezová - Šamorín mali za úlohu robiť si poznámky k neskoršej analýze stretnutia.
Po stretnutí spolu s Komisou rozhodcov vyhodnotili stretnutie a spravili rozbor jednotlivých herných situácií. 
fotografie v galérii
08.08.2019Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C - Ružomberok

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK LFZ Liptovský Mikuláš v termíne 23.09. – 25.11.2019 v Ružomberku organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.09.2019 (max. počet účastníkov je 24). Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Prílohy: Školenie trénerov UEFA GR C - Ružomberok - info

02.08.2019Výzva na podporu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry

SFZ prijíma žiadosti do polovice septembra

Po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach z úspešne realizovaného projektu v rokoch 2017-2019, schválila Vláda SR 3,5 mil. € v záujme rozvoja futbalovej infraštruktúry amatérskeho futbalu na Slovensku v rokoch 2019-2021.
Žiadosti formou elektronického formulára prostredníctvom webovej stránky SFZ je potrebné zaslať do 15. 9. 2019.
Viac TU!

14.06.2019Aktív ŠTK - 05.07.2019 Jasenie

Dňa 05.07.2019 sa v priestoroch FK 1928 Jasenie uskutočnil aktív klubov ObFZ Banská Bystrica, kde prebehlo dekorovanie minuloročných víťazov súťaži a vylosovanie nového súťažného ročníka. 

Fotografie sa nachádzajú v galérii

23.03.2019

Dňa 23.03.2019 sa v priestoroch penziónu Olympia uskutočnila Konferencia Oblastného futbalového zväzu. Z pozvaných 47 delegátov s právom hlasovať sa konferencie zúčastnilo 29 delegátov, čo predstavuje účasť 61,7%. Konferencie sa zúčastnil aj čestný predseda Oblastného futbalového zväzu pán Vladimír Lehoťan.

FACEBOOK

KONTAKTUJTE NÁS