OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVäZ BANSKÁ BYSTRICA

                     048 / 414 22 54                [email protected]

Fotogaléria - Turnaj mladších žiakov o Pohár Jána Šutku 13. 03. 2016

Novinky

28.09.2022

S hlbokým zármutkom oznamujeme futbalovej verejnosti, že dňa 27. septembra 2022 nás vo veku 84. rokov navždy opustil dlhoročný delegát a funkcionár 

Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica Ing. Milan Čunderlík.

Česť jeho pamiatke!

 

29.07.2022Program seminára R a DZ ObFZBB Brezno, 30.07.2022

09.00-09.15: Prezentácia (Páleš, Mikloš)

09.15: Zahájenie seminára a hostia (Medveď)

09.25-09.45: Prednáška Zmeny PF platné od 1.7. 2022. (Gemzický)

09.45-11.15: Prestávka: Prednáška pravidlo XII. A, XII. B (Gemzický)

11.15-11.30: Pokyny pre súťažný ročník 2022/23 a chyby v ZoS (Medveď, Páleš)

11.30: 12.00:  Diskusia, ukončenie seminára a obed

19.07.2022Oznam - zatvorený sekretariát

Oznamujeme klubom, že v dňoch 20. - 21.7.2022 a 25. - 29.7.2022 čerpá sekretár ObFZ Zdeno Urva dovolenku. Tlačiarne klubom vydá p. Potančoková sekretárka SsFZ.

15.07.2022Oznam pre R a DZ

KR ObFZ BB prekladá seminár R a DZ pôvodne plánovaný 29.07.2022 na deň 30.07.2022 /sobota/ od 09.00 v reštaurácii "Bar Zimák" Brezno. (Zimný štadión Brezno - ŠLN). 

17.05.2022Správy zo sekretariátu:

VV ObFZ BB na svojom zasadnutí dňa 16.05.2022 okrem iného schválil od nového ročníka 2022/2023 povinnosť aj pre kluby II. triedy uvádzať v Zápise o stretnutí prostredníctvom ISSF trénera s platnou licenciou minimálne UEFA GR C. Z tohto dôvodu vám oznamujeme, že TMK SsFZ so súhlasom ÚVT SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Banská Bystrica a FK Brezno organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie (predĺženie licencie, ktorej platnosť skončila) v rozsahu 5 hodín v Brezne v dňa 13.júna 2022 (pondelok) od 16.00 hod.. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.05.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie seminára, programu podujatia a prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SsFZ (www.ssfz.sk) – úvodná stránka - aktuality. 

07.04.2022Oznam - zatvorený sekretariát

Dňa 08.04.2022 bude sekretariát ObFZ BB z dôvodu odstávky elektriny zatvorený.

23.03.2022Neplnoleté osoby z Ukrajiny

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu. Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad o statuse odídenca (utečenca), 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený, 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča. Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča, 4. pracovné povolenie rodiča, 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa, 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku. Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí: 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov; 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený; 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia; 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA; 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf; 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.    

21.03.2022Program seminára R a DZ ObFZ, 25.03.2022 Brezno

Program seminára 2022 

07.03.2022

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že 5. marca 2022 nás vo veku 77. rokov, navždy opustil dlhoročný sekretár a neskôr predseda Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica Bruno Motyčka.

    Bruno Motyčka bol celé roky dušou Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica a stráca v ňom fundovaného odborníka.

 

Česť jeho pamiatke!

 

03.03.2022Nové usmernenie k organizácii tréningového procesu a súťaží od 26.02.2022

https://futbalsfz.sk/sfz-nove-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-sutazi/ 

01.02.2022Staň sa futbalovým rozhodcom.

Máš rád futbal? Máš rád pohyb? Máš chuť učiť sa nové veci? Staň sa futbalovým rozhodcom ObFZ Banská Bystrica. Hľadáme mladých ľudí, študentov, aktívnych, aj bývalých futbalistov, ktorí majú blízko k športu a chceli by pôsobiť ako aktívni arbitri. Veľmi radi privítame nových adeptov. Posilniť rozhodcovskú partiu môžu chlapci aj dievčatá vo veku od 15 rokov (vrátane). 

Ponúkame:

- aktívne športové vyžitie

- bezplatné vstupné školenie

- možnosť vzdelávania a účasti na seminároch

- možnosť kariérneho rastu a postupu do vyšších súťaží

- možnosť pracovať vo futbalovej komunite a spoznávať nových ľudí

- finančné ohodnotenie za vedenie zápasov

- na začiatok potrebnú výstroj

  
Viac informácií: mail.: 
[email protected], tel: +421 905 728 487

16.12.2021

22.11.2021

Dňa 20. novembra 2021 sa konala konferencia ObFZ Banská Bystrica, ktorá si volila nové orgány ObFZ BB na najbližšie štyri roky. Na konferenciu bolo pozvaných 44 zástupcov klubov s právom hlasovať, ktorí si zvolili nových predstaviteľov ObFZ.

Výsledky volieb:

Predseda ObFZ – Ivan Šimko

Členovia výkonného výboru – Roman Patráš, Pavol Turňa, Peter Mazúch, Tomáš Strečok, Tomáš Tůma, Marek Makuša

Kontrolór ObFZ – Miroslava Mazúchová

Predseda odvolacej komisie – Jaroslav Jekkel

Predseda disciplinárnej komisie – Karol Bubniak

Delegáti na konferenciu SsFZ – Tomáš Dzúrik, Ivan Šimko, Marek Makuša, Pavol Turňa, Ľubomír Auxt, Erik Gemzický

Náhradníci delegátov na konferenciu SsFZ – Peter Mazúch, Ivan Huťka, Tomáš Tůma

18.11.2021Návrhy kandidátov na funkciu volenú konferenciou ObFZ dňa 20. novembra 2021.

Predseda ObFZ:                              Ivan ŠIMKO (návrh: VV ObFZ, FK Rakytovce, MFK Dukla BB, TJ Mladosť Lučatín, ŠK Badín, FK Podkonice, OFK 1950 Priechod)

                                                     Erik GEMZICKÝ (návrh: OFK Slovan Valaská, ŠK Heľpa)

 

Členovia VV ObFZ:                          Peter MAZÚCH (návrh: VV ObFZ, FK Baník Ľubietová, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, FK Podkonice)

                                                     Erik GEMZICKÝ (návrh: VV ObFZ, TJ Slovan Malachov)

                                                     Tomáš TŮMA (návrh: VV ObFZ, FK Baník Ľubietová, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, FK Podkonice, OFK 1950 Priechod)

                                                     Marek MAKUŠA (návrh: VV ObFZ)

                                                     Roman PATRÁŠ (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB, FK Podkonice) 

                                                     Tomáš STREČOK (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB)

                                                     Pavol TURŇA (návrh: ŠK Heľpa)

                                                     Marián LAUER (návrh: OFK Slovan Valaská, ŠK Heľpa)

                                                     Marek SEDLIAK (návrh: TJ Mladosť Lučatín)

 

Kontrolór ObFZ:                             Miroslava MAZÚCHOVÁ (návrh: VV ObFZ , MFK Dukla BB, TJ Tatran Harmanec)

Predseda Odvolacej komisie:           Ján UHRÍN (návrh: TJ Slovan Malachov)

                                                    Jaroslav JEKKEL (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB, TJ Tatran Harmanec)

        

Predseda Disciplinárnej komisie:     Karol BUBNIAK (návrh: VV ObFZ, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, OFK 1950 Priechod)

Delegáti na konferenciu SsFZ:              Ľubomír AUXT (návrh: VV ObFZ)

                                                         Tomáš DZÚRIK (návrh: VV ObFZ, FK Rakytovce, MFK Dukla BB)

                                                         Marek MAKUŠA (návrh: VV ObFZ)

                                                         Ivan ŠIMKO (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB)

                                                         Peter MAZÚCH (návrh: VV ObFZ)

                                                         Erik GEMZICKÝ (návrh: VV ObFZ)

                                                         Pavol TURŇA (návrh: ŠK Heľpa)

                                                         (náhradníci – Ivan Huťka – za kluby SsFZ, Tomáš TŮMA – za ObFZ)

10.11.2021Blahoželanie

Dňa 12.10.2021 sa životného jubilea – 80. narodenín dožil dlhoročný predseda nášho ObFZ p. Vladimír Lehoťan. Pôvodne sme mu chceli zagratulovať osobne na volebnej konferencií, na ktorú sme ho ako čestného predsedu pozývali, žiaľ človek mieni, pán boh mení a p. Vladimír Lehoťan sa konferencie zúčastniť nemôže. Preto si mu dovoľujeme dodatočne zagratulovať takouto formou.

K Vašim krásnym narodeninám Vám prajeme pevné zdravie a veľa radosti a aby Vás nesužovali žiadne starosti. Veľa splnených snov, rodinnej pohody a životného optimizmu želá

VV ObFZ a široká futbalová rodina.

13.10.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal minulý týždeň novú vyhlášku č. 254/2021 Z. z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021. 

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID - automatu pre šport. 

16.09.2021SFZ – Usmernenie k organizácii tréningového procesu a zápasov amaterského futbalu i mládeže

https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/ 

18.08.2021Usmernenie k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022

SFZ usmernenie k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022/ 

31.07.2021Aktuálne podmienky pre organizáciu súťažných stretnutí

Usmernenie k spusteniu súťaží

19.07.2021USMERNENIE k spusteniu súťažného ročníka 2021/2022 vo futbale (s výnimkouFortuna ligy)

http://obfzbb.sk/upload/usmernenie k spusteniu súťaží 160721.docx

02.07.2021

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že 30. júna 2021 nás vo veku 85. rokov, navždy opustil dlhoročný funkcionár a člen Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica

Miroslav Debnár.

Česť jeho pamiatke!

 

04.06.2021

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že 02. júna 2021 nás vo veku 65. rokov, navždy opustil dlhoročný rozhodca súťaží Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica

Jozef Zeman.

Česť jeho pamiatke!

 

26.05.2021Novelizácia

Napriek celospoločenskému zásahu pandémiou korony je dynamika vývoja legislatívnej sféry vo futbale stále kontinuálna. V tomto seriáli zachytávame novelizáciu registračného a prestupového, disciplinárneho a súťažneho poriadku SFZ vo viacerých častiach so sprievodným vyjadrením kompetentných odborníkov, zdôvodňujúcich úpravu jednotlivých poriadkov  v zmysle modernej medzinárodnej legislatívy. Návrhy na zmenu registračného a prestupového, disciplinárneho a súťažneho poriadku SFZ nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-pripomienkove-konanie. Prípadné podnety a návrhy na skvalitnenie predpisov SFZ prosíme adresovať na e-mailovú adresu: [email protected]

21.05.2021Usmernenie pre organizovanie MFS riadených ObFZ BB.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal Vyhlášku k obmedzeniam hromadných podujatí od 17. mája 2021 (paragraf k športovým podujatiam platný už od 15. mája) nájdete tu (https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_208.pdf). Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme a odvíjajú sa v závislosti od stupni varovania podľa COVID Automatu.

Pre športové podujatia platí:

 • Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach okresoch 1. stupňa varovania a lepších (zelená, žltá, oranžová, ružová) – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže.
 • Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.
 • 1. stupeň varovania (ružová): do 25 % kapacity hľadiska, max. 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri
 • Monitoring, 1. a 2. stupeň ostražitosti (zelená, žltá, oranžová): podmienky platné pre hromadné podujatia.
 • Organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.
 • Sedenie v každom druhom rade.
 • Zakázaná konzumácia jedál a nápojov.
 • Organizátor musí vyčleniť dostatok personálu na dohľad nad dodržiavaním opatrení.
 • Pre športové súťaže a tréningy sú stanovené rôzne podmienky pre jednotlivé stupne COVID automatu. Zaradenie okresu v COVID Automate si overíte tu: http://www.covidsport.sk/

 

V prípadoch, kedy sa pre vstup na hromadné podujatie vyžaduje negatívny test na COVID-19, je ho naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny, alebo 4 týždne od očkovania prvou dávkou vektorovej vakcíny, alebo 14 dní po prvej dávke ľubovoľnou vakcínou, ak osoba bola zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov.

 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
 • organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,
 • organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,
 • organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na hromadnom podujatí,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u.

 

Na základe uvedeného odporúčame klubom sledovať v akom stupni varovania sú a v zmysle toho prijali opatrenia  a dodržiavali základné hygienické pravidlá. Za štart hráčov s negatívnym testom zodpovedá klub,          hráči a taktiež funkcionári klubu sú povinní mať výsledok testu so sebou, pre prípad kontroly z Úradu verejného zdravotníctva.

 

Sme si vedomí toho, že prijaté opatrenia sťažujú organizáciu MFS, no žijeme v špecifickej dobe a pokiaľ chceme hrať futbal musíme ich rešpektovať a prispôsobiť sa. Je dosť možné, že aj od budúcej sezóny bude možné hrať len v neštandardnom režime a za prísnych hygienický a pandemických opatrení. Samozrejme, že všetci by sme boli radi, keby sa veci vrátili do normálu, no nikto netuší, kedy ten stav nastane. Zároveň chceme upozorniť, že o zámere dohrať minimálne jesennú časť sme informovali širokú futbalovú verejnosť už v Úradnej správe č. 18     zo dňa 05.03.2021, kde bolo okrem iného aj zverejnené Komuniké zo zasadnutia 02.03.2021 VV SFZ (https://www.futbalsfz.sk/komunike-zo-zasadnutia-vv-sfz-zo-dna-232021), ktorým VV SFZ prijal viacero dôležitých rozhodnutí,  medzi nimi aj možný scenár a pravidlá dohratia pandémiou prerušených majstrovských regionálnych a oblastných súťaží ročníka 2020/2021.

 

VV ObFZ BB má eminentný záujem aby sa rozbehli aj súťaže mládeže, no uvedomuje si, že za takto nastavených podmienok je to zložité. Samozrejme berie do úvahy aj obavy rodičov o zdravie svojich detí, výhrady a problémy klubov pri opätovnej činnosti. ŠTK na základe toho prijal rozhodnutie, že súťaže zatiaľ zostávajú otvorené na dohratie jesenných zápasov podľa zverejnenej termínovej listiny, no preferuje dobrovoľné odohratie zápasov na základe vzájomnej dohody, tzn. že je na uvážení klubov, či tieto MFS odohrajú alebo sa anulujú. Keďže na MFS st. žiakov a dorastu sa nominujú aj rozhodcovia, ŠTK vyzýva kluby, ktoré nemajú záujem odohrať zostávajúce MFS, aby na sekretariát ObFZ nahlásili svoj zámer neodohrať dané MFS.

17.05.2021AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 15. mája 2021

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila 

09.05.2021AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 10. mája 2021)

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila 

03.05.2021AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 3. mája 2021)

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila

26.04.2021AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 26. apríla 2021)

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila 

17.04.2021USMERNENIE (účinné od 19. apríla 2021)

USMERNENIE (účinné od 19. apríla 2021)

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021

vydané dňa 16.4.2021

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 186/2021“) v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 175/2021“) a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021 nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

 1. Východiská a právna úprava vyhlášok ÚVZ SR

V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 186/2021 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimky z tohto zákazu sú definované v § 4 ods. 2 citovanej vyhlášky, pričom výnimku majú v súlade s:

-   § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky aj hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania s tým, že za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

-  § 4 ods. 2 písm. h) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže FORTUNA ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto usmernenie nevzťahuje,

-  § 4 ods. 2 písm. j) vyhlášky športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia.

Zároveň podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 186/2021 sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú  ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť a zároveň sa podľa § 4 ods. 3 písm. l) vyhlášky č. 186/2021 v prípade hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava jedna osoba trénera.

V súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov s tým, že v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) a e) tejto vyhlášky sa táto povinnosť nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách.

Zároveň v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky. Táto povinnosť sa v súlade s § 3 ods. 2 písm. a) a f) citovanej vyhlášky nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na osoby pri výkone športu.

2.  Uznesenie vlády SR č. 203/2021

V rámci uznesenia vlády SR  č. 203/2021 je podľa bodu B.1. obmedzená s účinnosťou od 19. apríla 2021 sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na vybrané výnimky a výnimkou je podľa bodu 14. aj cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu alebo na účel pobytu na exteriérovom alebo interiérovom športovisku za predpokladu, že

a)  sa má takýto pobyt vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania, alebo

b)  sa má takýto pobyt v rámci okresu vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania a ide o osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov vrátane ďalších osôb podľa citovaného uznesenia.

3.  COVID semafor pre šport

V závislosti od okresu, kde sa športová aktivita organizuje, platí na organizáciu športovej aktivity COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

Za dodržiavanie podmienok je zodpovedný organizátor športovej aktivity, ktorý je povinný zabezpečiť, aby bola športová aktivita vykonávaná v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi a opatreniami príslušných orgánov.

4.  USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

Vychádzajúc z vyššie uvedeného SFZ zotrváva na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ) všetkých seniorských súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ DO ODVOLANIA. SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futbalovej ligy), sa riadia COVID semaforom pre šport  a týmito pravidlami:

-  nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športové kempy, prípravné zápasy a pod., pričom výnimku z týchto zákazov majú hromadné športové podujatia vymedzené vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. h) a j) vyhlášky č. 186/2021. Za dodržania všetkých podmienok je na takýchto podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

TRÉNINGOVÝ PROCES

-  športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do tréningového procesu,

-  umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

-  skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore športoviska presiahnuť 6 športujúcich osôb/hráčov + 1 tréner; za športovisko sa považuje napr. 1 tréningové ihrisko, hala, atď., t.j. napr. na každom tréningovom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať  len max. 6  športujúcich osôb s trénerom. Týmto výrazne neodporúčame obchádzať uvedené pravidlo napr. umelým rozdelením tréningovej plochy na viacero častí!!! Tieto podmienky vo vzťahu k  obmedzenia počtu osôb na jednom športovisku sa budú prehodnocovať a na aktualizácie a uvoľňovanie tohto opatrenia príslušnými orgánmi budeme promptne reagovať. V súčasnosti je však nutné dodržiavať vyššie uvedené pravidlo jednej skupiny osôb na jednom športovisku.

-  hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

-  je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

-  na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

-  SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové použitie WC) a všetky hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a jednorazovými papierovými utierkami,

-  po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

-  pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

-  uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.

26.02.2021Všetky súťaže sú prerušené do odvolania

Slovenský futbalový zväz rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.
45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí účinná od 8. futruára 2021.
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 "Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy."
(celý text nájdete na linku)
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_19_2021.pdf

18.01.2021

Výkonný výbor ObFZ BB na svojom decembrovom zasadnutí na návrh ŠTK schválil pokiaľ to pandemická situácia a klimatické podmienky dovolia plán dohrávok jesennej časti a termínovú listinu jarnej časti ročníka 2020/2021. Situácia nie je jednoduchá a vypadá zložito aj v ďalšom období, preto VV ObFZ BB spolu s riadiacimi komisiami bude promptne reagovať na vývoj situácie a kluby bude včas informovať. Dúfame, že spoločnými silami súťažný ročník dohráme, no bude potrebná dávka kolegiality, ochoty a pochopenia.

ŠTK ďalej oznamuje, že bude akceptovať akékoľvek hracie plochy a termíny dohrávok, no musia sa uskutočniť pred začiatkom jarnej časti súťaže.

I. trieda

 

14.3.2021

 Č.Balog

Strelníky

10.kolo

14:00 hod.

 

Nemecká

Lučatín

11.kolo

14:00 hod.

21.3.2021

Braväcovo

Poniky

8.kolo

14:30 hod.

 

Lučatín

Valaská

8.kolo

14:30 hod.

 

Jasenie

 Č.Balog

9.kolo

14:30 hod.

 

Sl.Ľupča

Beňuš

11.kolo

14:30 hod.

28.3.2020

12.kolo

UHČ – 15:00 hod.

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

2.4.2021

13.kolo

Veľký piatok UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

4.4.2021

14.kolo

 

 

Začiatok jarnej   časti 2020/2021

11.4.2021

16.kolo

 

 

 

18.4.2021

17.kolo

 

 

 

25.4.2021

18.kolo

 

 

 

2.5.2021

19.kolo

 

 

 

9.5.2021

20.kolo

 

 

 

16.5.2021

21.kolo

 

 

 

23.5.2021

22.kolo

 

 

 

30.5.2021

23.kolo

 

 

 

6.6.2021

24.kolo

 

 

 

11.6.2021

15.kolo

piatok o 17:30   hod.

 

Dohrávka 2.   jarného kola

13.6.2021

25.kolo

 

 

 

20.6.2021

26.kolo

 

 

 

 

II. trieda

 

7.3.2021

Riečka

D.Lehota

11.kolo

14:00 hod.

14.3.2021

 Č.Balog "B"

P.Polhora

9.kolo

14:00 hod.

 

Riečka

Tajov

9.kolo

14:00 hod.

21.3.2021

12.kolo

14:30 hod.

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

28.3.2020

13.kolo

UHČ – 15:00 hod.

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

2.4.2021

16.kolo

Veľký piatok UHČ

 

Začiatok jarnej   časti 2020/2021

4.4.2021

22.kolo

 

 

 

11.4.2021

18.kolo

 

 

 

18.4.2021

19.kolo

 

 

 

25.4.2021

20.kolo

 

 

 

2.5.2021

21.kolo

 

 

 

9.5.2021

17.kolo

 

 

 

14.5.2021

29.kolo

piatok o 17:00   hod.

 

 

16.5.2021

23.kolo

 

 

 

23.5.2021

24.kolo

 

 

 

30.5.2021

25.kolo

 

 

 

4.6.2021

30.kolo

piatok o 17:30   hod.

 

 

6.6.2021

26.kolo

 

 

 

12.6.2021

27.kolo

 

 

 

19.6.2021

28.kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. trieda dorast

 

14.3.2021

Selce

Braväcovo

6.kolo

14:00hod.

21.3.2021

Hrochoť

Braväcovo

7.kolo

14:30 hod.

28.3.2020

Selce

Hrochoť

8.kolo

15:00 hod.

 

Brusno   "B"

Badín

7.kolo

15:00 hod.

4.4.2021

9.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

11.4.2021

10.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

18.4.2021

12.kolo

 

 

 

25.4.2021

13.kolo

 

 

 

2.5.2021

14.kolo

 

 

 

9.5.2021

15.kolo

 

 

 

16.5.2021

16.kolo

 

 

 

23.5.2021

17.kolo

 

 

 

30.5.2021

18.kolo

 

 

 

6.6.2021

19.kolo

 

 

 

13.6.2021

20.kolo

 

 

 

20.6.2021

11.kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. trieda st.žiaci

 

14.3.2021

Poniky

Heľpa

5.kolo

14:00 hod.

 

Badín

Brezno

6.kolo

14:00 hod.

21.3.2021

Brezno

Poniky

3.kolo

14:30 hod.

 

Jasenie

Jakub

6.kolo

14: 30 hod.

28.3.2021

7.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

4.4.2021

8.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

11.04.2021

10.kolo

 

 

 

18.4.2021

11.kolo

 

 

 

25.4.2021

12.kolo

 

 

 

2.5.2021

13.kolo

 

 

 

9.5.2021

14.kolo

 

 

 

16.5.2021

15.kolo

 

 

 

23.5.2021

16.kolo

 

 

 

30.5.2021

17.kolo

 

 

 

6.6.2021

18.kolo

 

 

 

13.6.2021

19.kolo

 

 

 

20.6.2021

9.kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. trieda ml.žiaci sk.   "A"

 

1.4.2021

Sásová

Sl.Ľupča

6.kolo

 

3.4.2021

Badín

Sl.Ľupča

7.kolo

 

10.4.2021

Sl.Ľupča

Jakub

8.kolo

 

 

Podkonice

Rakytovce

8.kolo

 

17.4.2021

5.kolo

 

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

24.4.2021

10.kolo

 

 

 

1.5.2021

11.kolo

 

 

 

8.5.2021

12.kolo

 

 

 

15.5.2021

13.kolo

 

 

 

22.5.2021

14.kolo

 

 

 

29.5.2021

15.kolo

 

 

 

5.6.2021

9.kolo

 

 

 

 

I. trieda ml.žiaci sk.   "B"

 

10.4.2021

Valaská

Podbrezová

7.kolo

 

17.4.2021

Č.Balog

Valaská

8.kolo

 

 

Podbrezová

Brezno

8.kolo

 

24.4.2021

10.kolo

 

 

 

1.5.2021

11.kolo

 

 

 

8.5.2021

12.kolo

 

 

 

15.5.2021

13.kolo

 

 

 

22.5.2021

14.kolo

 

 

 

29.5.2021

15.kolo

 

 

 

5.6.2021

9.kolo

 

 

 

09.12.2020Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci oznamujeme všetkým futbalovým priaznivcom a športovej verrejnosti, že nás dňa 9. decembra navždy opustil po dlhej a ťažkej chorobe bývalý predseda a dlhoročný funkcionár FK Sokol Nemecká

 

Peter Oroš

 

Peter, na Tvoj dobrosrdečný úsmev, veselú povahu a dobrú vôľu nikdy nezabudneme.

Česť Tvojej pamiatke.

Posledná rozlúčka s našim priateľom a kamarátom bude v pondelok 14. decembra o 13,00 hodine v kostole v Nemeckej.

20.11.2020Čerpanie kreditov za mládežnícke družstvá

Zostáva posledný týždeň (aktualizované 10.12.2020)

Pripomíname futbalovým funkcionárom, ktorí mali v uplynulej sezóne 2019/2020 zaradené v súťažiach aspoň jedno aktívne mládežnícke družstvo a ešte nevyčerpali naň všetky kredity, že doba čerpania uplynie dňa 10. decembra 2020. Žiadame vás, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom na futbalnet.shop.

Stav nevyčerpaných prostriedkov futbalových klubov, patriacich pod naše ObFZ je ku dňú 10. 12. 2020 nasledovný:

FK 34 Brusno - Ondrej: 15,25 €; ŠK Heľpa: 157,29 €.

 

17.10.2020Dočasná zmena sídla ObFZ Banská Bystrica

Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že sídlo ObFZ Banská Bystrica je dňom 16. októbra 2020 dočasne presťahované do priestorov budovy bývalého sídla SAD na Partizánskej ceste číslo 97 (od budovy SsFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km).

Z tohto dôvodu je aj dočasne nefunkčná pevná linka sekretariátu 048/ 41 42 254 (až do preloženia a zapojenia v nových priestoroch). V prípade nutnosti kontaktujte zväz mailom ([email protected])  alebo na mobilnom čísle 0905 728 487. 

Zároveň Vám oznamujeme, že na základe súčasnej koronavírovej situácie vykonáva sekretariát prácu z domu (home office) až do odvolamia.

12.10.2020Oblastné súťaže prerušené do odvolania

Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ Banská Bystrica.

Týka sa to aj odložených, nariadených, dohodnutých aj všetkých dohrávaných stretnutí od 13. 10. 2020 – vrátane, odkedy platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb.

01.10.2020Hrať sa bude - s hraničným číslom 50!!!

Podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 30. septembra 2020, budú môcť pokračovať všetky majstrovské futbalové súťaže. Avšak popri všeobecne záväzných pandemických opatreniach, musí platiť aj podmienka, že v každom okamihu zápasu môže byť v jeho dejisku maximálne 50 osôb (hráči, realizačný team, delegované osoby, nevyhnutný obslužný personál a pod.), eventuálne diváci – to všetko do počtu 50.

Ak počet zainteresovaných na zápase (najmä v prípade mládežníckych turnajových súťaží), presiahne počet 50 osôb, musia sa hrať bez divákov !

Viac informácií a presných pokynov nájdete na stránke:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

25.09.2020
 
Oznamujeme všetkým, ktorí ste poznali TIBOR BLAŽÍNA - bývalého rozhodcu, delegáta a funkcionára SsFZ, že nás opustil vo veku 73 rokov. Česť jeho pamiatke!
 
 
 
 
05.08.2020

Dňa 31.07.2020 sa v podvečerných hodinách  uskutočnil  v Brezne seminár rozhodcov a delegátov Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica. R a DZ si po 10 mesačnej pauze osviežili svoje vedomosti na prednáškach FIFA rozhodcu Borisa Marhefku, ktorý im predniesol prednášku zo zmien pravidiel futbalu a bývalého vynikajúceho federálneho rozhodcu Stanislava Bombu, ktorý prijal  pozvanie KR, aby rozhodcom a delegátom priblížil svoje dlhoročné pôsobenie, úspechy a motiváciu byť rozhodcom a tak isto ich upozorňoval aké je dôležité vystupovanie delegovaných osôb. Na záver semináru dostali pokyny na novú sezónu 2020/2021, bližšie informácie o nástupe na HP a usmernenia súvisiace s COVID-19. Seminár ukončil predseda KR Erik Gemerský, ktorý poďakoval za účasť a všetkým zúčastnením zaželal veľa šťastia a úspechov.  

fotografie v galérii

24.07.2020

Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži, po dlhej prestávke zapríčinenej ochorením Covid 19, opäť zahájenie majstrovských súťaží (prvé kolá súťaží dospelých sa odohrajú už 1.-2. 8. 2020),  považujeme za potrebné upozorniť na niektoré skutočnosti. Napriek pretrvávajúcemu optimizmu je potrebné si uvedomiť, že pandémia pretrváva. Preto chceme zdôrazniť, že je nevyhnutné aj v príprave a organizácii futbalových stretnutí dodržať všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva, najmä opatrenia pre organizáciu hromadných

podujatí, ktoré sú zverejnené na stránkach Úradu verejného zdravotníctva

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-v-nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domoch-karantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Dúfame, že prijmete také opatrenia, možno aj nad rámec uvedených, ktorými spoločne zabránime šíreniu tohto ochorenia a vytvoríme tak podmienky pre nerušený priebeh súťaží v našom regióne.

08.06.2020Program "Ukáž mi!"

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila už 5. ročník grantového programu Ukáž sa! – v úplne novom šate. Program je určený pre mladé športové talenty od 13 do 18 rokov. Jednotlivci i športové kolektívy môžu prostredníctvom dvojtýždňovej práce na Instagrame celému Slovensku ukázať svoj talent a vášeň pre šport. Tento rok sa medzi športovcov rozdelí až 35 000 eur.  

Viac informácií nájdete na https://www.olympic.sk/ukazsa

Ukážka e-booku:
https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2020-06/SOSV_A4_UkazSa_E-book_1cast_OK.pdf

Krátke promo video s ambasádorom projektu Expl0itedom:
https://www.youtube.com/watch?v=IXket7K6qSs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0J0k8qKyWYNawdmsoMPwlEx79YGD04jC0KBfMMvAhvISpnxlXTd4HPqRE

24.04.2020USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport vydané dňa 24.04.2020

http://obfzbb.sk/upload/Usmernenie-SFZ-24042020_final.pdf

09.04.2020Daj COVID-u gól

SFZ prichádza s iniciatívou v podobe projektu „Daj COVID-u gól“. Výzva využiť čas a energiu v období, keď sme v dôsledku opatrení v boji s koronavírusom museli opustiť tradičné ihriská a športoviská, je adresovaná najmä mladým futbalistom, futbalistkám, ale aj širšej športovej verejnosti. „Trénuj a bav sa futbalom v izbe, na dvore, či na ulici“ - je odkaz zástupcov SFZ, ktorí neváhali natočiť pre vás videá zo svojich domovov so svojimi deťmi. V rámci tohto projektu chceme verejnosti priblížiť aj športové aktivity našich reprezentantov a spôsob, akým sa im podarilo vysporiadať s domácou karanténou v tomto ťažkom období.

Viac informácií nájdete na: https://www.futbalsfz.sk/daj-covidu-gol

27.03.2020Správy z Výkonného výboru ObFZ

V pondelok 23. marca 2020 sa pod vedením prezidenta SFZ Jána Kováčika zišla operatívna pracovná skupina zainteresovaných funkcionárov SFZ. Predmetom jej rokovania, okrem iného, bolo aj spoločné „Vyhlásenie predsedov RFZ a ObFZ“, z ktorého obsahom sa všetci členovia Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica hlasovaním „per rollam“ úplne stotožnili.

Text vyhlásenia:

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom, vydávajú predsedovia regionálnych futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie, ktoré platí v plnej miere aj pre Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica:

Rušíme všetky oblastné súťaže dospelých, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Následne anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých oblastných súťaží ročníka  2019/2020.

Pre prípravu nového súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych a oblastných súťaží nikto nepostupuje ani nezostupuje.

Usporiadanie budúceho súťažného ročníka 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad.

Zdôvodnenie

Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Deň D, keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľuje.

Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov,  v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou.

Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze.

UEFA + všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou – ZDRAVIE PRED FUTBALOM.

Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom - chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží.

Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne.

25.03.2020Odložený seminár R a DZ

Komisia rozhodcov z dôvodu odloženia začiatku súťaží ObFZ  seminár R a DZ odkladá na neurčito. Ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich ÚS. Veríme, že čoskoro sa k futbalu budeme môcť vrátiť, avšak zdravie ľudí je pre nás prvoradé.

11.03.2020Zrušenie plánovanej konferencie

V súvislosti s rozhodnutím samosprávy a štátnych orgánov o preventívnych opatreniach pred šírením koronavírusu, rozhodol Výkonný výbor ObFZ BB o presunutí  plánovanej hodnotiacej konferencie na letný termín. Konferencia bude spojená  aktívom ŠTK a s vyžrebovaním nového súťažného ročníka, ktorý sa bude konať začiatkom júla 2020.

11.03.2020Oznam Komisie rozhodcov
Zrušenie plánovaného zimného seminára rozhodcov, delegátov a školenie rozhodcov (20.03.2020):
V súvislosti s rozhodnutím samosprávy a štátnych orgánov o preventívnych opatreniach pred šírením koronavírusu, rozhodla Komisia rozhodcov ObFZ BB na svojom včerajšom zasadnutí o presunutí plánovaného seminára zatiaľ na sobotu 28.03.2020 od 8:00 do 12:00. Tak isto aj plánované školenie nových rozhodcov, ktoré bolo plánované v 12 týždni. V prípade nových skutočností Vás budeme včas kontaktovať.
S pozdravom predseda KR Erik Gemzický
17.02.2020Turnaj starších žiakov 16.02.2020

ObFZ Banská Bystrica dňa 16.2.2020 v telocvični v Nemeckej zorganizoval halový turnaj starších žiakov v rámci organizovania zimných halových turnajov pre mládež. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo sa systémom každý s každým. O medaile hrali prví dvaja z každej skupiny a to o 1. miesto prvý s prvým a o 3. miesto druhý s druhým. Pre ostatné družstvá umiestnené na treťom a štvrtom mieste v skupinách sa turnaj skončil a všetky boli umiestnené na piatom mieste bez určenia poradia. Najlepšie tento  turnaj zvládli starší žiaci zo Seliec, ktorý vo finále porazili Brusno 5:2. Tretie miesto si zabezpečilo Braväcovo po víťazstve 4:3 nad Medzibrodom.

Skupina A:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK Selce                                              9b.               13:2
 2. TJ Sokol Medzibrod                             4b.                6:6
 3. FK 09      Bacúch                                 4b.                6:7
 4. FK - Baník Ľubietová                           0b.               4:14

Výsledky zápasov: Bacúch – Selce 0:5; Medzibrod – Ľubietová 5:1; Selce – Medzibrod 4:0; Ľubietová – Bacúch 1:5; Ľubietová – Selce 2:4; Bacúch – Medzibrod 1:1

O poradí na druhom a treťom mieste pri rovnosti bodov a vzájomnom zápase rozhodlo celkové skóre.

Skupina B:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK      - 34 Brusno – Ondrej                      6b.          6:4
 2. FK Sokol Braväcovo                                  6b.         11:5
 3. FK 1928 Jasenie                                       3b.           2:11
 4. ŠK      Badín, občianske združenie            3b.          5:4

O poradí na prvom a druhom mieste,  treťom a štvrtom mieste pri rovnosti bodov rozhodli vzájomné zápasy.

Výsledky zápasov: Braväcovo – Brusno 1:2; Jasenie – Badín 1:0; Brusno – Jasenie 4:0; Badín – Braväcovo 2:3; Badín – Brusno 3:0; Braväcovo – Jasenie 7:1

Finále: Selce – Brusno 5:2

O tretie miesto: Braväcovo – Medzibrod 4:3

fotografie v galérii

10.02.2020Turnaj mladších žiakov

Dňa 09.02.2020 ObFZ Banská Bystrica zorganizoval zimný mládežnícky turnaj mladších žiakov U13, kde sa už tradične hrá aj o putovný pohár Jána Šutku, ktorý v tejto vekovej kategórií začal tieto turnaje organizovať. Jednalo sa už o 27. ročník, čo je už pekný kus histórie. Po vlaňajších pripomienkach na dlhšiu čakaciu dobu a kratší hrací čas boli tentoraz vytvorené dve skupiny v Nemeckej a Slovenskej Ľupči, ktoré sa hrali súbežne. Týmto sa navýšil hrací čas a zmenšila sa čakacia doba medzi zápasmi. Prvé dve družstva z Nemeckej sa presunuli na finálové duely o umiestnenie do Slovenskej Ľupče, pre ostatné umiestnené na treťom, štvrtom, piatom mieste v skupinách sa turnaj skončil a všetky boli umiestnené na piatom mieste bez určenia poradia. V skupinách bolo po päť družstiev kde sa stretol každý s každým a dĺžka jedného stretnutia bola 1 x 15 minút bez striedania strán. Finálový zápas bol navýšený o päť minút. V Nemeckej sa najviac darilo chlapcom z Jakuba, ktorý vyhrali všetky zápasy a vo finále vyzvali chlapcov zo Seliec, ktorý vyhrali svoju skupinu v Slovenskej Ľupči. Práca z mládežou, ktorej sa venujú v Selciach priniesla svoje ovocie, keď po roku obhájili prvenstvo a na rok si znova prisvojili putovný pohár. Vo finále vyhrali 5:1. To zápas o tretie, ktorý hrali družstvá umiestnené na druhom mieste v skupinách bol vyrovnanejší a po jedenástkovom rozstrele sa tešili chlapci z Jasenia, ktorý v základnom hracom čase remizovali s Badínom 2:2. Úroveň turnaja bola znova na vysokej úrovni a na niektoré akcie bolo radosť sa pozerať.   

Skupina hraná v Nemeckej:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. TJ ŠK Sokol Jakub                                  12b.         11:3
 2. FK 1928 Jasenie                                      9b.          4:4
 3. FK Sokol Braväcovo                                  3b.          5:8
 4. FK - Baník Ľubietová                                3b.          1:7
 5. FK - 34 Brusno –      Ondrej                      3b.          3:12

Výsledky zápasov: Brusno – Jasenie 0:4; Ľubietová – Braväcovo 1.0; Jakub – Brusno 3.0, Jasenie – Ľubietová 2:0; Braväcovo – Jakub 0:1, Ľubietová – Brusno 0:2; Braväcovo – Jasenie 0:5; Jakub – Ľubietová 3:,0 Brusno – Braväcovo 1:5 ; Jasenie – Jakub 3:4

O poradí na treťom, štvrtom a piatom mieste pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhodla minitabuľka ich  zápasov.

Skupina hraná v Slovenskej Ľupči:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK Selce                                                  12b.          9:1
 2. ŠK Badín, občianske združenie                     7b.         5:2
 3. OFK Slovenská Ľupča                                  5b.         4:5
 4. FK  Podkonice                                            3b.         1:7
 5. OFK Slovan Valaská                                    1b.         2:6

Výsledky zápasov: Podkonice – Slovenská Ľupča 0:2; Valaská – Selce 0:2; Slovenská Ľupča – Badín 0:0; Podkonice – Valaská 1:0; Selce – Badín 2:1; Valaská – Slovenská Ľupča 2:2; Selce – Podkonice 2:0; Badín – Valaská 1:0; Slovenská Ľupča – Selce 0:3; Podkonice – Badín 0:3

Finále: Selce – Jakub 5:1

O tretie miesto: Badín – Jasenie 2:2 (jedenástky 2:3)

fotografie v galérii

27.01.2020Turnaj prípraviek v Nemeckej

ObFZ Banská Bystrica už tradične každý rok v zimnom období organizuje pre mládež zimné halové turnaje. Konkrétne v poslednú januárovú nedeľu 26.1.2020 sa v telocvični v Nemeckej konali turnaje prípraviek, ročníkom narodenia 2009 a nižšie. Teší nás zvýšený záujem, kde sa oproti vlaňajšku prihlásilo viac družstiev a komisia mládeže, aj na základe pripomienok a návrhov klubov nakoniec zvolila formát, kde sa odohrali tri samostatné turnaje po piatich účastníkoch systémom každý s každým a dĺžka jedného stretnutia bola 1 x 15 minút bez striedania strán. Chlapci aj dievčatá ukázali svoje futbalové umenie v plnej kráse a zápasy mali dobrú úroveň. Zároveň z týchto chlapcov a dievčat vzíde výber ObFZ, ktorý nás bude reprezentovať dňa 14.4.2020 na turnaji oblastných futbalových zväzov vo Zvolene.

Skupina hraná od 9:00-12:00 hod.:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK - 34 Brusno – Ondrej                   12b.          17:3
 2. ŠK Partizán Čierny Balog                    7b.         17:4
 3. FK Podkonice                                      7b.          13:8
 4. FK Sokol Nemecká                              3b.          9:23
 5. TJ Sokol Medzibrod                             0b.          5:23

 

Výsledky zápasov: Brusno – Nemecká 7:1; Podkonice – Medzibrod 4:0; Čierny Balog – Brusno 0:2; Nemecká – Podkonice 3:6; Medzibrod – Brusno 1:5; Podkonice – Čierny Balog 2:2; Medzibrod – Nemecká 4:5; Brusno – Podkonice 3:1; Čierny Balog – Medzibrod 9:0; Nemecká – Čierny Balog 0:6.

 

O druhom a treťom mieste pri remízovom vzájomnom zápase rozhodlo skóre v prospech Čierneho Balogu.

 

Skupina hraná od 12:00-15:00 hod.:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK - Baník Ľubietová                            9b.         17:2
 2. FK Sokol Braväcovo                             9b.          7:9
 3. ŠK Obecný podnik lesov Poniky           6b.        12:9
 4. ŠK Badín, občianske združenie            6b.         7:7
 5. FK 1928 Jasenie                                   0b.         2:18

 

Výsledky zápasov: Jasenie – Badín 0:3; Braväcovo – Ľubietová 0:5; Badín – Poniky 1:4; Jasenie – Braväcovo 1:2; Ľubietová – Poniky 4:0; Braväcovo – Badín 2:1; Ľubietová – Jasenie 7:0; Poniky – Braväcovo 2:3; Badín – Ľubietová 2:1; Poniky – Jasenie 6:1.

 

O poradí na prvom a druhom mieste, treťom a štvrtom mieste pri rovnosti bodov rozhodli vzájomné zápasy, ktoré lepšie so svojimi súpermi zvládli lepšie Ľubietová a Poniky.

 

Skupina hraná od 15:00-18:00 hod.:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. TJ ŠK Sokol Jakub                             12b.         12:1
 2. OFK Slovan Valaská                            9b.          7:5
 3. FK Selce                                               3b.          9:8
 4. TJ Tatran Polomka                               3b.          4:9
 5. OFK Slovenská Ľupča                          3b.         3:12

 

Výsledky zápasov: Valaská – Slovenská Ľupča 2:0; Polomka – Selce 2:0; Valaská – Jakub 0:2; Slovenská Ľupča – Polomka 1:0; Selce – Jakub 0:3; Polomka – Valaská 2:3; Selce – Slovenská Ľupča 8:1; Jakub – Polomka 5:0; Valaská – Selce 2:1; Slovenská Ľupča – Jakub 1:2.

 

O poradí na treťom, štvrtom a piatom mieste pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhodla minitabuľka ich zápasov, z ktorej najlepšie vyšli Selce.

21.01.2020Halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ BB 19.01.2020

V nedeľu 19. januára sa uskutočnil finálový turnaj za účasti ôsmich futbalových klubov, ktoré sa do finále kvalifikovali ako najlepšie dve družstvá základných skupín. Futbalové kluby boli rozdelené podľa vopred stanoveného kľúča do dvoch skupín, v ktorých odohrali stretnutia každého s každým. Víťazi skupín sa potom stretli v stretnutí o celkového víťaza turnaja, mužstvá z druhých miest v skupinách odohrali stretnutie o tretie miesto.

Výsledky:

Finálová skupina A: Slovenská Ľupča B – Lučatín 1 : 3; Braväcovo – Riečka 2 : 1; Lučatín – Braväcovo 1 : 2; Riečka – Slovenská Ľupča B 2 :5; Riečka – Lučatín 1 : 5; Slovenská Ľupča B – Braväcovo 0 : 2.

Poradie v skupine A: 1. Braväcovo – 9 bodov (skóre 6:2); 2. Lučatín 6 bodov (9:4); 3. Slovenská Ľupča B – 3 body (6:7); 4. Riečka 0 bodov (4:12).

Finálové skupina B: Jasenie – Horné Pršany 3 : 2; Valaská – Slovenská Ľupča A 3 : 1; Horné Pršany – Valaská 1 : 8; Slovenská Ľupča A – Jasenie 3 : 0; Slovenská Ľupča A – Horné Pršany  12 : 2; Jasenie – Valaská 1 : 2.

Poradie v skupine B: 1. Valaská - 9 bodov (skóre 13:3); 2. Slovenská Ľupča A – 6 bodov (16:5); 3. Jasenie – 3 body (4:7); 4. Horné Pršany – 0 bodov (5:23).   

Stretnutie o tretie miesto: Slovenská Ľupča A – Lučatín 5 : 2.

Finále: Valaská – Braväcovo 1 : 1 na pokutové kopy 3 : 2.

Víťazom turnaja sa po tuhom boji stal OFK Slovan VALASKÁ.

Na druhom mieste skončil FK Sokol Braväcovo a na treťom mieste sa umiestnili muži OFK Slovenská Ľupča A.

fotografie sú v galérii: https://www.obfzbb.sk/album-turnaj-brezno 

18.12.2019POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU

Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom a hlavne všetkým fanúšikom futbalu za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im zaželať príjemné a radostné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2020 veľa zdravia, šťastia, pohody a spokojnosti ako aj športových a osobných úspechov.

22.11.2019Zimné halové turnaje

ŠTK bude v januári 2020 organizovať  zimný halový turnaj dospelých „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“. Záujemcov o tento turnaj žiadame o prihlásenie sa na email sekretariátu ([email protected]) do 31. decembra 2019.  Počet účastníkov bude obmedzený, preto skôr prihlásení budú uprednostnení. V prípade účasti na turnaji bude zúčastneným družstvám nahraté do mesačnej zbernej faktúry za január 2020 štartovné vo výške 30 €. Termín turnaja sa plánuje na 18. januára 2020 v mestskej hale v Brezne. Účastníci turnaja budú zverejnení po uzávierke prihlášok v prvej januárovej úradnej správe ObFZ BB. Zároveň budú klubom zaslané aj propozície turnaja s presným rozpisom stretnutí.

Takisto aj komisia mládeže bude organizovať zimné halové turnaje vo všetkých vekových kategóriách. Tu platí to isté, čo pri turnaji dospelých, t.j. termín uzávierky prihlášok bude 31. decembra 2019, prihlásenie sa na turnaj treba zaslať na email ObFZ ([email protected]) aj s uvedením vekovej kategórie prihláseného družstva, uprednostnení budú kvôli obmedzenej kapacite telocvične skôr prihlásení účastníci. Jediný rozdiel oproti turnaju dospelých bude, že pri mládeži sa nebude platiť štartovné.

Predbežné  termíny a miesta konania mládežníckych turnajov sú:

starší žiaci: 16. február 2020 – telocvičňa Nemecká,

mladší žiaci: 8. február 2020 – telocvičňa Nemecká,

prípravky: 26. január 2020 – telocvičňa Nemecká (v prípade väčšieho počtu prihlásených družstiev by bol aj druhý turnaj v športovej hale  v Slovenskej Ľupči),

dorast:  8. marca 2020 Banská Bystrica (miesto konania ešte nie je určené).

05.10.2019worshop delegátov a rozhodcov
Dňa 4.10.2019 sa uskutočnil workshop delegátov a vybraných rozhodcov Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica.
Na stretnutí II.ligy Podbrezová - Šamorín mali za úlohu robiť si poznámky k neskoršej analýze stretnutia.
Po stretnutí spolu s Komisou rozhodcov vyhodnotili stretnutie a spravili rozbor jednotlivých herných situácií. 
fotografie v galérii
08.08.2019Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C - Ružomberok

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK LFZ Liptovský Mikuláš v termíne 23.09. – 25.11.2019 v Ružomberku organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.09.2019 (max. počet účastníkov je 24). Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Prílohy: Školenie trénerov UEFA GR C - Ružomberok - info

02.08.2019Výzva na podporu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry

SFZ prijíma žiadosti do polovice septembra

Po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach z úspešne realizovaného projektu v rokoch 2017-2019, schválila Vláda SR 3,5 mil. € v záujme rozvoja futbalovej infraštruktúry amatérskeho futbalu na Slovensku v rokoch 2019-2021.
Žiadosti formou elektronického formulára prostredníctvom webovej stránky SFZ je potrebné zaslať do 15. 9. 2019.
Viac TU!

14.06.2019Aktív ŠTK - 05.07.2019 Jasenie

Dňa 05.07.2019 sa v priestoroch FK 1928 Jasenie uskutočnil aktív klubov ObFZ Banská Bystrica, kde prebehlo dekorovanie minuloročných víťazov súťaži a vylosovanie nového súťažného ročníka. 

Fotografie sa nachádzajú v galérii

23.03.2019

Dňa 23.03.2019 sa v priestoroch penziónu Olympia uskutočnila Konferencia Oblastného futbalového zväzu. Z pozvaných 47 delegátov s právom hlasovať sa konferencie zúčastnilo 29 delegátov, čo predstavuje účasť 61,7%. Konferencie sa zúčastnil aj čestný predseda Oblastného futbalového zväzu pán Vladimír Lehoťan.

25.02.2019Turnaj mladších žiakov "O pohár Jána Šutku" 23.02.2019, Nemecká

ObFZ Banská Bystrica dňa 23.02.2019 v telocvični v Nemeckej v spolupráci s Jánom Šutkom organizoval zimný halový turnaj mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“. ObFZ každoročne organizuje zimné halové turnaje pre mládež a turnaj v kategórií mladších žiakov sa hrá o putovný pohár Jána Šutku, bývalého funkcionára zväzu, predsedu športovo-technickej komisie a komisie mládeže, ktorý turnaj v tejto kategórií zakladal. Tento ročník napísal už svoje dvadsiate siedme pokračovanie a stáva sa z toho už pekná tradícia. Dokonca chlapci, ktorí na tomto turnaji hrali ako žiaci, teraz už prichádzajú ako tréneri. Turnaj mal okrem športovej udalosti aj  spoločenský rozmer, kde pozvanie prijali bývalý funkcionári zväzu Ján Piar, Milan Mecele, Jaroslav Procházka, Vladimír Juráš, ale aj ešte aktívny člen ŠTK Ľubomír Šinger.

Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo sa systémom každý s každým. Na začiatku turnaja kvôli dlhým časovým prestojom bolo dohodnuté, že o „medaily“ budú hra prvý dvaja z každej skupiny a to o 1. miesto prvý s prvým a o 3. miesto druhý s druhým. Pre ostatné družstvá umiestnené na treťom, štvrtom, piatom mieste v skupinách sa turnaj skončí a všetky budú umiestnené na piatom mieste bez určenia poradia. Najlepšie tento  turnaj zvládli mladší žiaci zo Seliec, ktorý vo finále porazili Slovenskú Ľupču. Tá dokázala vyhrať svoju skupinu s plným počtom bodov a dokonca bez inkasovaného gólu. Ukázalo sa však, že systematická práca s mládežou v Selciach začína prinášať prvé úspechy a pokiaľ vydržia v nastolenom trende o futbal v Selciach nemusia mať obavy. Svojim kolektívnym poňatím hry zvládli aj súboj o prvé miesto v skupine a porazili favorita z Brusna, čo im dalo možnosť hrať finále. Na treťom mieste skončili chlapci z Brusna, ktoré ako sme písali nezvládli zápas o prvé miesto v skupine. Všetko si však vynahradili zápasom o tretie miesto, kde si zgustli na Badíne výsledkom 7:0. Boli vyhodnotený aj najlepší strelec turnaja, hráč turnaja a sladkými odmenami všetky zúčastnené dievčatá.

Konečné poradie v skupinách:

1. OFK Slovenská Ľupča                               12b                           1. ŠK Selce                      10b

2. ŠK Badín                                                    9 b                            2. FK-34 Brusno-Ondrej   9b

3. JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka   6b                             3. FK 1928 Jasenie          7b

4. FK Podkonice                                             3b                             4. FK 09 Bacúch              3b

5. FK Sokol Braväcovo                                   0b                             5. TJ ŠK Sokol Jakub      0b

O 1. miesto: ŠK Selce - OFK Slovenská Ľupča     4:2

O 3. miesto: FK-34 Brusno-Ondrej - ŠK Badín      7:0

Najlepší strelec – Peter Vojvoda (Brusno)  - 12 gólov

Najlepší hráč – Adam  Matúš Solárik (Sl.Ľupča)

Najlepší brankár – Peter Bojsa (Selce)

Konečné poradie:

1. ŠK Selce

2. OFK Slovenská Ľupča

3. FK-34 Brusno-Ondrej

4. ŠK Badín

5. FK 1928 Jasenie

   JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka

   FK 09 Bacúch

   FK Podkonice

   TJ ŠK Sokol Jakub

   FK Sokol Braväcovo

Výsledky:

Jasenie – Bacúch 4:0, Jasenie – Selce 0:0, Jasenie – Brusno 0:7, Jasenie – Jakub 5:0, Bacúch – Selce 0:4, Bacúch – Brusno 2:5, Bacúch – Jakub 3:1, Selce – Brusno 3:1, Selce – Jakub 2:0, Brusno – Jakub 5:0, Podkonice – Sl.Ľupča 0:1, Podkonice – JUPIE 0:1, Podkonice – Badín 0:2, Podkonice – Braväcovo 2:0,    Sl.Ľupča – JUPIE 1:0, Sl.Ľupča – Badín 5:0, Sl.Ľupča – Braväcovo 3:0, JUPIE – Badín 0:1,                           JUPIE – Braväcovo 3:2, Badín – Braväcovo 1:0

18.02.2019Turnaj prípraviek v Nemeckej

V nedeľu dňa 17.2.2019 v telocvični v Nemeckej pokračoval ďalší diel mládežníckych turnajov organizovaných ObFZ Banská Bystrica, konkrétne teraz nedeľa patrila prípravkárom, ročníkom narodenia 2008 a nižšie.  Z dôvodu zvýšeného záujmu družstiev museli byť dokonca zorganizované dva turnaje. Prvý sa odohral v dopoludňajších hodinách, druhý poobede. Obidva turnaje mali po 6 účastníkov, kde sa hralo systémom každý s každým a boli vyhodnotený aj najlepší strelec turnaja, hráč turnaja, brankár turnaja a sladkými odmenami všetky zúčastnené dievčatá. Počas turnaja padlo veľa krásnych gólov, vládlo veľké napätie, chlapci a dievčatá predviedli pekné akcie, ukázali veľké emócie, a že o budúcnosť futbalu nemusíme mať obavy. Zároveň sa snažili zaujať z dôvodu, že z týchto chlapcov a dievčat vzíde výber ObFZ, ktorý nás bude reprezentovať v marci na turnaji v Žiline.

Na turnaji hranom v dopoludní o prvom mieste pri rovnosti bodov a vzájomnom zápase 0:0 rozhodovalo celkové skóre, kde o jediný gól, boli lepší chlapci zo Sl. Ľupče (skóre 9:2) pred chlapcami z Polomky (skóre 9:3).  Tretie miesto obsadila Podbrezová.

Konečné poradie:

1. OFK Slovenská Ľupča              10b.

2. TJ Tatran Polomka                   10b.

3. FK Železiarne Podbrezová       8b.

4. FK Podkonice                            7b.

5. FK Baník Ľubietová                  4b.

6. TJ ŠK Sokol Jakub                   3b.

Najlepší strelec – Jozef Polievka (Sl.Ľupča)  - 7 gólov

Najlepší hráč – Matej Patráš (Podkonice)

Najlepší brankár – Martin Kliment (Ľubietová)

Popoludní boli tiež zaujímavé zápasy a o poradí na medailových pozíciách musel rozhodovať vzájomný zápas. Tu triumfovali chlapci z JUPIE, na druhom mieste skončili Selce vďaka spomínanému vzájomnému zápasu, ktorý vyhrali 2:1 s Badínom a tak do Badína poputuje pohár za tretie miesto. Dráma bola aj v súťaži o najlepšieho strelca, kde po skončení turnaja až štyria strelci – Michal Belica z Brusna, Matej Peťko z JUPIE, Andrej Komora a Jakub Page z Badína mali po 3 góly a o konečnom víťazovi musel rozhodovať až dodatočný rozstrel. Najlepšie z neho vyšiel Michal Belica z Brusna a odniesol si tak sošku za najlepšieho strelca.

Konečné poradie:

1. JUPIE FŠMH                                  9b.

2. ŠK Selce                                         8b.

3. ŠK Badín                                         8b.

4. FK – 34 Brusno - Ondrej                 7b.

5. ŠK Partizán Č. Balog                       5b.

6. ŠK Obecný podnik lesov Poniky    3b.

Najlepší strelec – Michal Belica  (Brusno)  - 3 góly

Najlepší hráč – Ján Cencer (Č.Balog)

Najlepší brankár – Jakub Kvartek (Badín)

11.02.2019Staň sa futbalovým rozhodcom alebo rozhodkyňou

Banská Bystrica, 12. 2. 2019 - Už v marci organizuje Komisia rozhodcov Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica školenie pre rozhodcov. Vyzýva všetkých záujemcov, ktorí radi športujú, učia sa nové veci a chceli by vyskúšať prácu futbalového arbitra, aby sa prihlásili a posilnili rozhodcovskú partiu.

 „Hľadáme študentov, aktívnych, ale aj bývalých futbalistov, ktorých baví šport a majú chuť stať sa futbalovými rozhodcami. Stačí dovŕšiť vek 15 rokov a mať rád futbal. Prihlasovať sa môžu aj dievčatá. Všetkým záujemcom zabezpečíme bezplatné vstupné školenie a po absolvovaní kurzu dostanú potrebnú výstroj,“ hovorí aktívny ligový rozhodca Erik Gemzický, predseda Komisie rozhodcov Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica.

Byť futbalovým rozhodcom znamená okrem posudzovania faulov a gólov aj spoznávanie nových miest a ľudí. Nováčikovia začínajú rozhodovať od najnižších súťaží, aby získané teoretické vedomosti vedeli stopercentne zúročiť na futbalovom trávniku.

 „Verím, že z Banskej Bystrice, Brezna i okolia sa prihlási veľa mladých nádejných talentov. Tešíme sa na každého, kto rozšíri našu rozhodcovskú partiu,“ dopĺňa Gemzický.

Prihlásiť sa môžete do konca februára na tel. č. 0915 565 244 (E. Gemzický) alebo prostredníctvom mailu [email protected].

05.02.2019Turnaj starších žiakov 03.02.2019, Nemecká

ObFZ Banská Bystrica už tradične v zimnom období organizuje zimné halové turnaje pre mládeže. V nedeľu 03.02.2019 v telocvični v Nemeckej sa uskutočnil turnaj starších žiakov za účasti 6 mužstiev, ktoré hrali systémom každý s každým. Jednotlivé zápasy trvali 15 minút, počas ktorých sa bolo na čo pozerať.  Víťazom sa stalo FK 34 Brusno – Ondrej, ktoré našlo premožiteľa až v poslednom zápase turnaja v mužstve FK Baník Ľubietová. Ľubietovci týmto víťazstvom zamiešali tabuľkou a o konečnom poradí musela rozhodovať mikrotabuľka troch mužstiev. Čierny Peter ostal v rukách chlapcom z Braväcova.

Konečné poradie:

1. FK 34 Brusno – Ondrej     12 b.

2. ŠK Badín                          9 b.

3. FK Baník Ľubietová            9 b.

4. Sokol Braväcovo                9 b.

5. ŠK Selce                           3 b.     

6. FK 1928 Jasenie                3 b.            

 

Najlepší strelec – Patrik Chromek  (FK 34 Brusno-Ondrej) - 6 gólov

Najlepší hráč – Samuel Strýček (FK 34 Brusno-Ondrej)

Najlepší brankár - Matej Šmida (FK 1928 Jasenie)

Výsledky:

Jasenie-Badín 0:1, Jasenie-Brusno 0:2, Jasenie-Braväcovo 0:3, Jasenie-Ľubietová 1:0, Jasenie-Selce 1:3, Badín-Brusno 1:2, Badín-Braväcovo 2:1, Badín-Ľubietová 1:2, Badín-Selce 2:0, Brusno-Braväcovo 3:1, Brusno-Ľubietová 1:3, Brusno-Selce 7:0, Braväcovo-Ľubietová 1:0, Braväcovo-Selce 3:1, Ľubietová-Selce 5:0

 

fotogaléria: https://obfzbb.sk/album-starsi-ziaci

videozostrih: https://sport.video/obfz-banska-bystrica 

03.02.2019Finálový turnaj dospelých o „Pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica"

Dňa 02.02.2019 sa odohralo finále halového turnaja dospelých o „Pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica". Vo finále sa stretlo v systéme každý s každým celkovo 7 mužstiev. Víťazom sa stalo mužstvo FK Brezno. Brezno zvíťazilo po nasledovných výsledkoch:

Brezno - Malachov  5:0
Brezno - Valaská 0:0
Brezno - Riečka 2:0
Brezno - Harmanec 5:1
Brezno - Hronec 3:0
Brezno - Polomka 3:2
so skóre 18:3

Konečné umiestnenie mužstiev: 

1. Fk Brezno
2. Valaská
3. Harmanec
4. Hronec
5. Polomka
6. Riečka
7. Malachov

Po turnaji predseda zväzu Ľubomír Samotný vyhodnotil turnaj a odovzdal ceny pre prvé tri miesta. Boli udelené aj individuálne ocenenia a to za najlepšieho strelca turnaja, ktorým sa stal hráč Brezna Oliver Trajteľ ktorý zaznamenal 9 presných zásahov. Najlepším hráčom turnaja sa stal Róbert Nikel z Valaskej a za najlepšieho brankára bol vyhlásený Lukáš Gregor z družstva Harmanca.

fotogravie v galáreii: https://obfzbb.sk/album-finale

videozostrih: https://sport.video/obfz-banska-bystrica 

01.02.2019Zasadnutie komisie rozhodcov

Dňa 31.01.2019 sa v Brezne konalo prvé tohtoročné zasadnutie komisie rozhodcov oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica. Komisia sa zišla v plnom zastúpení menovite: predseda komisie Erik Gemzický a jej členovia Adam Jekkel, Milan Legíň, Peter Mikloš a Jozef Čunderlík. Zasadnutie otvoril svojím príhovorom predseda Gemzický spolu s prianím zdravia a štastia do nového roku. Neskôr komisia prišla k prvému bodu programu, ktorým bolo zhodnotenie predchádzajúceho kalendárneho roku v našich súťažiach. Komisia ďalej riešila momentálny počet aktívnych rozhodcov a rokovala o možnostiach náboru nových rozhodcov. Pripravila program seminára rozhodcov a delegátov, ktorý sa bude konať v dňoch 15.03 - 16.03.2019 v Banskej Bystrici. Na záver prebrala svoje ciele do nového kalendárneho roku.

29.01.2019Na tradičnom turnaji naše tradičné víťazstvo

Výber nášho Oblastného futbalového zväzu sa na tradičnom turnaji výberov Oblastných futbalových zväzov rozbiehal trochu pomalšie, keď nám nevyšiel úvod stretnutia s výberom Žiaru nad Hronom a napriek našej prevahe nás súper dokonale vytrestal za zahodené šance a vyhrával už 3:0. Potom ukázali hráči nášho výberu oprávnenosť nominácie a charakter. Na súpera spustili drvivý tlak a súkali jeden gól za druhým. Nakoniec sme zaslúžene otočili zápas vo svoj prospech a radovali sa z víťazstva 4:3.

V druhom zápase naši hráči nastúpili proti výberu Lučenca. Vedeli sme, že v prípade víťazstva nemusíme čakať na výsledok posledného zápasu ObFZ ZH – ObFZ LC a budeme automaticky vo finále. Opäť sme na začiatku inkasovali gól a prehrávali 0:1. Lenže to bolo na dlhšiu dobu zo súperovej strany všetko. Postupne sme preberali iniciatívu a po pekných akciách vyhrávali 3:1. Súper sa snažil niečo s výsledkom urobiť ale chalani si za bojovnosť, nasadenie a oduševnenosť víťazstvo zaslúžili.

Vo finále sme nastúpili proti výberu ObFZ Veľký Krtíš. Vo vypätom a nervóznom zápase sme mali jasne navrch a súpera sme nátlakovou hrou postupne deklasovali, keď sme vyhrávali už 6:2. V závere stretnutia ešte súper kozmeticky upravil výsledok na konečných 6:3 a nášmu výberu trénera Mareka Jobka nič nebránilo v oslave obhajoby titulu.

Skupina A:

ObFZ RS – ObFZ ZV 2:3

ObFZ ZV – ObFZ VK 5:6

ObFZ VK – ObFZ RS 4:3

Skupina B:

ObFZ ZH – ObFZ BB 3:4 (Góly: Slabecius, Zehnal, Trajteľ, Štulajter)

ObFZ BB – ObFZ LC 3:1 (Góly: Slabecius, Trajteľ, Penov)

ObFZ LC – ObFZ ZH 7:3

O 5. miesto: ObFZ ZH – ObFZ RS 4:8

O 3. miesto: ObFZ ZV – ObFZ LC 10:4

Finále: ObFZ BB – ObFZ VK 6:3

Góly: Slabecius 2, Štulajter 2, Zehnal, Trajteľ

 

https://sport.video/obfz-banska-bystrica/

28.01.2019Zimný halový turnaj výberov ObFZ Juh - video zostrih

https://sport.video/obfz-banska-bystrica/

21.01.2019Turnaj dospelých BB + BR 19.01.2019

Uplynulú sobotu 19.januára sa v telocvični Záhradníckych a rekreačných služieb mesta na Magurskej ulici odohrala jedna z troch častí turnaja dospelých, na ktorom si zmeralo sily sedem mužstiev I. a II triedy. Hralo sa systémom každý s každým a prvé tri tímy si zaručili účasť na finálovom turnaji, ktorý sa uskutoční v prvej polovici februára v Brezne už aj za účasti postúpených tímov z Horehronia.

Turnaj sa začal výkopom prvého zápasu o 9:00 a keď už boli prítomné všetky mužstvá, predseda Oblastného futbalového zväzu Ľubomír Samotný spolu s členmi výkonného výboru Petrom Mazúchom a Zdenkom Urvom slávnostne otvorili dnes už tradičný turnaj. V rovnakom čase ďalší dvaja členovia výkonného výboru Erik Gemzický s Marianom Piliarom slávnostne otvorili turnaj dvoch „breznianskych“ skupín, z ktorých postúpili na finálový turnaj štyri mužstvá.

Zdenko Urva, člen výkonného výboru ObFZ BB: „Už od prvých zápasov sa na modernej modrej palubovke bolo na čo pozerať. Mužstvá si nič nedarovali, išli naplno, zápasy boli vyhecované a mali dobrú úroveň. Dokonca sa na ihrisku aj pár krát zaiskrilo, a o to ťažšiu úlohu mali rozhodcovia. Turnaj mal dobrú gradáciu, kde 3 zápasy pre koncom dokonca hrozilo, že na konci budú mať štyri mužstvá zhodne po 11 bodov a bude rozhodovať mikrotabuľka. Nakoniec o konečnom  poradí a postupujúcich rozhodol zápas medzi Malachovom a Ľubietovou, ktorý ľubietovci nezvládli a nakoniec obsadili štvrté, nepostupové miesto. Postup na finálový turnaj si tak vybojoval nezdolaný Malachov, Harmanec a Riečka.“

 

Konečné poradie skupiny BB:

 

1. TJ Slovan Malachov        14 b.

2. TJ Tatran Harmanec       13 b.

3. ŠK Zornička Riečka        11 b.

4. FK Baník Ľubietová          8 b.

5. FK 1928 Jasenie                 4 b.

6. FK Sokol Nemecká            4 b.

7. TJ Iskra Horné Pršany        3 b.

 

Konečné poradie skupiny BR “A“:

1. FK Brezno                        12 b.

2. TJ ŠK Hronec                  9 b.

3. TJ Slovan Beňuš                4 b.

4. FK Sokol Braväcovo         3 b.

5. TJ Mladosť Pohorelá          1 b.     

 

Konečné poradie skupiny BR “B“:

1. OFK Slovan Valaská       10 b.

2. TJ Tatran Polomka          10 b.

3. TJ Tatran Čierny Balog      6 b.

4. TJ Partizán Osrblie             3 b.

5. TJ Partizán Dolná Lehota  0 b.

18.12.2018

30.08.2018GRASSROOTS – PROJEKT „DAJME SPOLU GÓL“ VSTUPUJE DO SEZÓNY 2018/19, ŠANCA PRE ĎALŠIE MŠ / ZŠ S MŠ

Informácie pre štatutárov materských škôl / základných škôl s materskou školou o podmienkach zapojenia sa do projektu DAJME SPOLU GÓL v školskom roku 2018/19.

Našou najväčšou aktuálnou výzvou je zastaviť dlhodobo klesajúci záujem verejnosti o futbal. Zmena spoločenského systému a konkurencia iných spoločenských odvetví dostala futbal do náročnej pozície. Podľa vývoja demografie a aj medzinárodných analýz je záujemcov o najrozšírenejšiu hru na planéte čoraz menej, hoci futbal svojou jedinečnosťou a atraktivitou vie aj dnes očariť vysoké percento mladých ľudí. 

V minulom školskom roku 2017/18 začal SFZ realizovať projekt v spolupráci s klubmi s licenciou Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách, s názvom Dajme spolu gól“ (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal). Projekt bude pokračovať aj v školskom roku 2018/19 s možnosťou zapojenia nových, ďalších materských škôl, resp. základných škôl s materskou školou, ktorých počet je však regionálne limitovaný. 

Pre kluby s licenciou Futbalovej akadémie (FA) platí podmienka o spolupráci so štyrmi MŠ / ZŠ s MŠ na základe licenčného systému mládeže SFZ pre sezónu 2018/19. Pre kluby s licenciou útvaru talentovanej mládeže (ÚTM) platí podmienka o spolupráci s dvomi MŠ / ZŠ s MŠ na základe licenčného systému mládeže Slovenského futbalového zväzu pre sezónu 2018/19. Pre kluby s licenciou "čakateľ" platí odporúčanie o zapojení sa do projektu  a spolupráca s jednou MŠ / ZŠ s MŠ pre sezónu 2018/19.

V priebehu dvoch rokov chceme nadviazať podobným projektom na 1. stupni základných škôl.
Projekt Dajme spolu gól je súčasťou Grassroots programu Slovenského futbalového zväzu a jeho tvorcovia od projektu očakávajú zapojenie väčšieho počtu chlapcov a dievčat do hrania futbalu a nárast členskej základne SFZ - detí od 5 do 10 rokov v rámci „Strategického plánu rozvoja futbalu“ na Slovensku pre roky 2018-2022.

Bližšie informácie pre štatutárov materských škôl / základných škôl s materskou školou o podmienkach zapojenia sa do projektu DAJME SPOLU GÓL v školskom roku 2018/19 sú k dispozícii na https://www.dajmespolugol.sk/projekty/materske-skoly-futbalove-aktivity

17.08.2018Nábor rozhodcov

06.07.2018AKTÍV ŠTK

Športovo – technická komisia a komisia mládeže pozýva futbalové kluby regiónu ObFZ Banská Bystrica na aktív, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. júla 2018 od 9,00 hodiny v zasadačke FK 1928 Jasenie pri futbalovom ihrisku.

Program aktívu:

1 – otvorenie

2 – vyhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018

3 – príprava nového súťažného ročníka, zmeny v rozpise súťaží

4 – diskusia

5 – pridelenie čísiel pre nový súťažná ročník 2018/2019

6 – ukončenie.

Po aktíve bude účastníkom podaný obed.

 

26.06.2018Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že nás dňa 25. júna 2018 navždy opustil dlhoročný predseda FK 1928 Jasenie a aktívny funkcionár futbalového hnutia

Milan STREČOK

V našich srdciach zostane navždy zapísaný ako pracovitý, úprimný a šlachetný človek. Posledná rozlúčka s ním sa bude konať v piatok 29. júna 2018 o 15,00 hodine v Jasení.

Česť jeho pamiatke

24.06.2018FK Podkonice : Výber ObFZ Banská Bystrica

Dňa 24.06.2018 sa uskutočnil posledný zápas sezóny medzi FK Podkonice : Výber ObFZ BB 1:2 (0:0). Na ihrisku v Podkoniciach sa v priateľskej atmosfére odohral zápas domácich, ako víťaza 1.triedy ObFZ BB proti výberu najlepších hráčov ObFZ BB v ročníku 2017/2018. Zápas splnil očakávania, priateľská atmosféra, odovzdanie pohára domácim, vyhlásenie 11ky roka v sezóne 2017/2018 a chutné občerstvenie na záver. Podkoniciam prajeme v 5. lige veľa úspechov. 

Jedenástka ObFZ Banská Bystrica v súťažnom ročníku 2017/2018:

Brankár: Michal GAŠPERAN (FK Podkonice)

Obrancovia: Matej BELKO (Tatran Čierny Balog), Martin BOHÁČIK (Brezno), Michal LAKOMČÍK (Slovenská Ľupča) a Patrik FOLTÁNI (Slovenská Ľupča).

Záložníci: Michal RUSNÁK (FK Podkonice), Zdenko CIMERMAN (FK Podkonice), Marek SRNKA (Braväcovo) a Matej TRNIK (Osrblie).

Útočníci: Tomáš KLINEC (FK POdkonice) a Ján KUBAŠIAK (Poniky).

 

Na základe hodnotenia futbalových klubov bol vyhlásený aj najlepší tréner a rozhodca ročníka 2017/2018

Najlepším trénerom sezóny bol vyhodnotený Roman PATRÁŠ (FK Podkonice).

Najlepším rozhodcom sa stal Michal SCHOBER.

30.05.2018Jedenástka ObFZ Banská Bystrica

Výkonný výbor ObFZ Banská Bystrica sa na svojom zasadnutí dňa 15. mája zaoberal okrem iného aj tradičným posezónnym stretnutím víťaza I. triedy dospelých proti výberu ObFZ, ktorý býva zložený z najlepších hráčov daného súťažného ročníka. Keďže víťaz súťaže už je známy a stal sa ním po prvýkrát v histórii ObFZ Banská Bystrica FK PODKONICE, bude určená na základe hlasovania futbalových klubov len nominácia hráčov výberu ObFZ s tým, že vybraní hráči víťaza súťaže nastúpia v stretnutí za svoj klub.

Nominácia hráčov do družstva Výberu ObFZ BB na zápas proti víťaznému družstvu I. triedy, ktorý sa uskutoční na ihrisku v Podkoniciach v nedeľu 24. júna 2018 od 14,00 hodine :

Brankári - Jakub Kučera (Valaská), Peter Kajda (Brusno) a Peter Uriaš (Hronec)

Obrancovia: Martin Boháčik (Brezno), Matej Belko (Tatran Čierny Balog), Michal Lakomčík (Slovenská Ľupča), Matej Baliak (Braväcovo), Lukáš Ambróz (Braväcovo), Juraj Kováčik (Brusno) a Patrik Foltáni (Slovenská Ľupča).

Záložníci: Robert Elek (Osrblie), Marek Srnka (Braväcovo), Matej Trnik (Osrblie), Samuel Ternuščák (Slovenská Ľupča), Matúš Vozár (Tatran Čierny Balog), Martin Lapin (Valaská) a Branislav Halupka (Riečka).

Útočníci: Mário Želiezka (Osrblie), Ján Kubašiak (Poniky), Oliver Trajteľ (Brezno), Radoslav Kuzma (Hronec) a Adam Šimiak (Lučatín).

17.05.2018Nominácia výberu ObFZ Banská Bystrica na medzioblastný turnaj vo Zvolene dňa 29. mája 2018.

Výber ObFZ Banská Bystrica žiakov ročníka narodenia 2006 odohrá v utorok 29. mája 2018 na štadióne vo Zvolene medzioblastný turnaj žiakov za účasti výberov oblastných zväzov Zvolena a Žiaru nad Hronom.

Nominácia výberu ObFZ Banská Bystrica:

1. Leo Lakomčík - MFK Dukla

2. Sebastián Almáši - MFK Dukla

3. Ján Bednár - MFK Dukla

4. Adam Solárik - MFK Dukla

5. Samuel Greško - MFK Dukla

6. Milan Kaščák - MFK Dukla

7. Martin Poljovka - MFK Dukla

8. Samuel Kormaňák - MFK Dukla

9. Miroslav Kucharka - MFK Dukla

10. Šimon Faško - Železiarne Podbrezová

11. Šimon Bobok - Železiarne Podbrezová

12. Samuel Hanzlovič - Železiarne Podbrezová

13. Michal Kostelný - Železiarne Podbrezová

14. Matúš Pernický - JUPIE

15. Thomas Maďar - JUPIE

16. Šimon Štellmach - JUPIE

17. Jakub Ďurica - JUPIE

18. Lukáš Biely - JUPIE

Náhradníci : Juraj Kvasna - FK Dukla, Adam Hlaváč - JUPIE

Tréneri mužstva Filip Koctúr, Marek Jobko Vedúci mužstva: Peter Mazúch, Ivan Lovás

Zraz nominovaných hráčov bude v utorok 29. 5. 2018 pred reštauráciou Mýto na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici o 7,30 hodine. Odchod autobusu do Zvolena je plánovaný najneskôr o 7,45 hodine. Nominovaní hráči si so sebou prinesú kopačky (nie s vymeniteľnými kolíkmi), chrániče, veci osobnej hygieny a zdravotný preukaz, brankári aj rukavice.

Po skončení turnaja bude účastníkom podaný obed v blízkej reštaurácii, plánovaný návrat z turnaja je okolo 15,00 – 15,30 hodiny opäť k reštaurácii Mýto.

V prípade zranenia alebo choroby niektorého z nominovaných hráčov, kontaktujte trénera Mareka Jobka (mobil: 0905 754 029), aby stihol byť včas povolaný niektorý z náhradníkov. 

15.05.2018gratulácie jubilantom

Na zasadnutí Výkonného výboru sa okrem iného na pôde ObFZ BB gratulovalo našim jubilantom. Petrovi Mazúchovi k životnému jubileu 50 rokov, Karolovi Bubniakovi k životnému jubileu 70 rokov a Milanovi Čunderlíkovi k životnému jubileu 80 rokov.

Fotografie v galérii

28.03.2018Nominácia výberu prípraviek ObFZ BB ročník 2007

Nominácia výberu prípraviek ObFZ BB ročník 2007 a mladší na turnaj do Žiaru nad Hronom, ktorý sa bude konať 7.4.2018. Zraz nominovaných hráčov bude v sobotu 7. apríla 2018 o 7,20 hodine pri reštaurácii Mýto na Partizánskej ceste. Odchod autobusu je stanovený na 7,30 hodinu. Keďže máme objednaný veľký autobus, pozývame do Žiaru aj rodičov nominovaných hráčov. Pre hráčov a realizačný tím je zabezpečená aj strava.

1. Viktor Turčan - Ľubietová
2. Lukáš Hlinka - Valaská
3. Andrej Králik - Selce
4. Dominik Lauko - Selce
5. Sebastián Pavlovský - Jasenie
6. Sebastián Sylvestr - Jasenie
7. Tomáš Faško - P.Č.Balog
8. Richard Maslák - P.Č.Balog
9. Matej Schon - P.Č.Balog
10.Kewin Pustaj - P.Č.Balog
11.Peter Kupec - P.Č.Balog
12.Šimon Koštial - P.Č.Balog
V prípade nemoci resp. neočakávaných skutočností nominovaných hráčov budú donominovaní dvaja náhradníci.
1. Filip Kostúr - Podkonice
2. Jakub Kútny - Ľubietová
 
Tréneri výberu: Filip Koctúr a Marek jobko, vedúci mužstva Peter Mazúch.
21.03.2018

ZRUŠENÉ STRETNUTIA 14. kola dospelých a 9. kola SŽ

ŠTK na základe telefonickej komunikácie s jednotlivými klubmi zrušila
tieto stretnutia 14. kola:
1. Trieda  : Osrblie - Valaská, Hronec - Braväcovo a Slovenská Ľupča -
Brezno
II. trieda skupina A - je zrušené celé kolo, náhradný termín bol určený
na 8. mája 2018
I. trieda starší žiaci: Selce - Poniky, Pohronská Polhora - Slovenská
Ľupča a Valaská  - Braväcovo.

18.03.2018

Delegačný list z dôvodu nepriaznivého počasia, nespôsobilých hracích plôch a nízkeho počtu rozhodcov bude uverejnený v stredu 21.03 po 18. hodine.

13.03.2018Turnaj dorastencov 11.03.2018, Nemecká

Dňa 11.3.2018 sa v telocvični v Nemeckej uskutočnil posledný mládežnícky zimný halový turnaj, tentoraz  v kategórií dorast organizovaný ObFZ Banská Bystrica za účasti družstiev FK Baník Ľubietová, FK 1928 Jasenie, OFK Slovan Valaská, ŠK Selce, FK-34 Brusno-Ondrej a Sokol Braväcovo. Hralo sa systémom každý s každým, ktorý určil konečné poradie turnaja.

Organizovaním mládežníckych zimných halových turnajov je snahou ObFZ klubom ukázať, že nám na mládeži záleží, a že mládežnícky futbal budeme podporovať.

Konečné poradie:

1. Sokol Braväcovo 13b

2. FK 1928 Jasenie 10b

3. FK Baník Ľubietová 7b

4. FK-34 Brusno-Ondrej 6b

5. OFK Slovan Valaská 4b

6. ŠK Selce 2b

Najlepší strelec – Dominik Trnka (Jasenie)  -7 gólov

Najlepší hráč – Peter Lakomčík (Brusno)

Výsledky:

Valaská – Jasenie 2:4, Valaská - Brusno 0:2, Valaská - Braväcovo 2:3, Valaská - Ľubietová 2:0, Valaská - Selce 1:1, Ľubietová – Jasenie 1:1, Ľubietová - Brusno 4:1, Ľubietová - Braväcovo 1:2, Ľubietová - Selce 1:0, Braväcovo – Brusno 3:1, Jasenie – Braväcovo 0:1, Selce – Braväcovo 2:2, Brusno – Selce 3:0, Jasenie – Brusno 3:1, Jasenie – Selce 3:1

fotografie v galérii

04.03.2018Turnaj prípraviek 04.03.2018, Nemecká

Dňa 4.3.2018 v Nemeckej sa uskutočnil už tretí mládežnícky turnaj organizovaný ObFZ BB, tentoraz to bol turnaj prípraviek. Lepšie povedané 2 turnaje. Nakoľko bolo prihlásených pomerne veľa družstiev, turnaj sa odohral v 2 skupinách. Hralo sa systémom každý s každým, ktorý určil konečné poradie turnaja. Zápasy o záverečné umiestnenie sa neuskutočnili, ale ocenené boli prvé tri družstvá v každej skupine plus najlepší strelec a hráč za každú skupinu samostatne.

V dopoludňajších hodinách sa hrala tzv. banskobystrická skupina za účasti len piatich družstiev, keďže  ŠK CVČ Brusno na poslednú chvíľu svoju účasť zrušilo. Súboje boli napínavé a o víťazovi musela rozhodnúť minitabuľka 9-bodových, z ktorej vyšli víťazne  ŠK Selce, na druhom mieste skončilo družstvo FAMH Jupie Podlavice a na treťom FK Baník Ľubietová. Poobede tzv. horehronskej skupine to už bolo jednoznačnejšie a víťazom sa stali prípravkári z ŠK Partizán Čierny Balog. O druhé miesto si to v poslednom zápase dňa rozdali FK Železiarne Podbrezová a FK 1928 Jasenie, kde po výsledku 2:1 boli šťastnejší chlapci z FK Železiarne Podbrezová.

Turnaje boli o to zaujímavejšie, nakoľko na nich prebiehal výber hráčov, ktorí budú reprezentovať ObFZ BB v apríli na turnaji v Žiari nad Hronom. Výber bude len z hráčov ObFZ BB, mimo ÚTM a Grassroots.

Konečné poradie:

1. ŠK Selce

2. FAMH Jupie Podlavice

3. FK Baník Ľubietová

4. FK Podkonice

5. ŠK OPL Poniky

 

Najlepší strelec – Jakub Prostredný (FAMH Jupie Podlavice) - 5 gólov

Najlepší hráč – Andrej Králik (ŠK Selce)

 

Výsledky:

Jupie-Poniky 4:0, Jupie-Podkonice 1:0, Jupie-Ľubietová 2:0, Jupie-Selce 1:3, Poniky-Podkonice 2:4, Poniky-Ľubietová 0:1, Poniky-Selce 0:3, Selce-Ľubietová 0:1,Selce-Podkonice 4:2, Podkonice-Ľubietová 0:3.

 

Konečné poradie:

1. ŠK Partizán Čierny Balog

2. FK Železiarne Podbrezová

3. FK 1928 Jasenie

4. Sokol Braväcovo

5. Tatran Polomka

6. OFK Slovan Valaská

 

Najlepší strelec – Sebastián Pavlovský (FK 1928 Jasenie) - 6 gólov

Najlepší hráč – Kevin Pustaj (ŠK Partizán Čierny Balog)

 

Výsledky:

Valská-Polomka 1:1, Valská-Jasenie 1:6, Valaská-Č.Balog 1:2, Valaská-Braväcovo 0:1, Valaská-Podbrezová 1:3, Polomka-Jasenie 1:3, Polomka-Č.Balog 0:2, Plomka-Braväcovo 1:2, Polomka- Podbrezová 1:0, Jasenie-Č.Balog 0:2, Jasenie-Braväcovo 4:0, Jasenie-Podbrezová 1:2, Č.Balog-Braväcovo 1:0, Č.Balog-Podbrezová 1:1, Braväcovo-Podbrezová 1:1

 

25.02.2018Turnaj starších žiakov 25.02.2018, SOŠ Pod Bánošom

V nedeľu 25. februára 2018 sa uskutočnil v telocvični SOŠ Pod Bánošom zimný halový turnaj starších žiakov organizovaný ObFZ Banská Bystrica za účasti ôsmich futbalových družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po štyroch účastníkoch. Družstvá odohrali stretnutia v skupine systémom každý s každým a podľa umiestnenia v skupine potom záverečné stretnutie o konečné umiestnenie na turnaji.

Rozdelenie družstiev:

A – skupina: Brusno, Braväcovo, Valaská, Selce.

B – skupina: Pohronská Polhora, Ľubietová, Jasenie, Poniky.

Konečné poradie:

Konečné poradie:

1. FK Baník Ľubietová
2. ŠK CVČ Brusno
3. FK 1928 Jasenie
4. ŠK Selce
5. TJ Slovan Pohronská Polhora
6. Sokol Braväcovo

7. ŠK OPL Poniky

8. OFK Slovan Valaská

Najlepší strelec – Peter Kobzoš (ŠK CVČ Brusno)

Najlepší hráč – Branislav Skaloš (FK 1928 Jasenie)

Výsledky:

Skupina A: Slece-Brusno 0:0, Valaská-Braväcovo 0:1, Brusno-Valaská 2:0, Braväcovo-Selce 0:0, Braväcovo-Beusno 0:5, Selce-Valaská 1:0

Skupina B: Poniky-P.Polhora 1:3, Jasenie-Ľubietová 1:1, P.Polhora-Jasenie 0:0, Ľubietová-Poniky 5:0, Ľubietová-P.Polhora 1:0, Poniky-Jasenie 0:4  

o 7. miesto Valaská-Poniky 3:4

o 5. miesto Braväcovo-P.Polhora 1:1 (1:2) p.k.

o 3. miesto Jasenie-Selce 8:0

o 1. miesto Brusno-Ľubietová 0:3

05.02.2018Turnaj mladších žiakov "O pohár Jána Šutku" 04.02.2018, Nemecká

Dňa 4.2.2018 v telocvični v Nemeckej sa uskutočnil  25. ročník  turnaja mladších žiakov „ O pohár Jána Šutku“ organizovaný v spolupráci ObFZ Banská Bystrica za účasti družstiev FK Baník Ľubietová, FK 1928 Jasenie, OFK Slovan Valaská, ŠK Selce, Tatran Polomka a Sokol Braväcovo. Hralo sa systémom každý s každým, ktorý určil konečné poradie turnaja. Na konci turnaja sa tešili mladší žiaci z Ľubietovej, na druhom mieste skončilo družstvo z Valaskej a na treťom z Braväcova. Boli vyhodnotený aj najlepší strelec turnaja, hráč turnaja a sladkými odmenami všetky zúčastnené dievčatá. Počas turnaja padlo veľa krásnych gólov, vládlo veľké napätie, chlapci a dievčatá predviedli pekné akcie, ukázali veľké emócie, a že futbal naozaj milujú.

Konečné poradie:

1. FK Baník Ľubietová

2. OFK Slovan Valaská

3. Sokol Braväcovo

4. Tatran Polomka

5. ŠK Selce

6. FK 1928 Jasenie

Najlepší strelec – Peter Výbošťok -8 gólov

Najlepší hráč – Patrícia Pavlovská

 

Výsledky:

Jasenie – Polomka 2:4, Valaská 2:2, Braväcovo 0:1, Ľubietová 1:4, Selce 2:3

Polomka  - Jasenie 4:2, Valaská 0:4, Braväcovo 1:4, Ľubietová 0:4, Selce 1:0

Valaská – Jasenie 2.2, Polomka 4:0, Braväcovo 3:2, Ľubietová 0:3, Selce 2:0

Braväcovo – Jasenie 1:0, Polomka 4:1, Valaská 2:3, Ľubietová 0:1, Selce 2:0

Selce – Jasenie 3:2, Polomka 0:1, Valaská 0:2, Braväcovo 0:2, Ľubietová 2:2

Ľubietová – Jasenie 4:1, Polomka 4:0, Valaská 3:0, Braväcovo 1:0, Selce 2:2

 

fotografie sú v galérii

22.01.2018Termíny turnajov mládeže:
04.02.2018 - mladší žiaci - Nemecká
25.02.2018 - starší žiaci - Banská Bystrica (predbežný termín)
04.03.2018 - prípravka - Nemecká
11.03.2018 - dorast - Banská Bystrica (predbežný termín)
20.01.2018Turnaj „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“ 20. 01. 2018
Dňa 20.01.2018 sa v telocvični na Magurskej uskutočnil zimný halový turnaj „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“ na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:
1. miesto: Riečka
2. miesto: Malachov
3. miesto: Podkonice
4. miesto: Ľubietová
5. miesto: Harmanec
6. miesto: Tajov
7. miesto: Jasenie
8. miesto: Hronsek
 
najlepší strelec turnaja: Adam Šimiak - Riečka
najlepší hráč turnaja: Zdenko Cimerman - Podkonice
 
výsledky jednotlivých stretnutí:
Podkonice : RIečka 3:4
Jasenie : Harmanec 1:2
Tajov : Hronsek 5:2
Ľubietová : Malachov 0:1
Podkonice : Tajov 6:1
Riečka : Hronsek 5:2
Jasenie : Ľubietová 0:2
Harmanec : Malachov 1:4
Podkonice : Hronsek 7:0
Jasenie : Malachov 0:2
Riečka : Tajov 6:4
Harmanec : Ľubietová 3:6
stretnutie o 7. miesto - Hronsek : Jasenie 0:3
stretnutie o 5. miesto - Harmanec : Tajov 3:1
stretnutie o 3. miesto - Podkonice : Ľubietová 5:3
finálové stretnutie - Malachov : Riečka 1:4
 
fotografie v galérii
22.12.2017

Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom a hlavne všetkým fanúšikom futbalu za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im zaželať príjemné a radostné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2018 veľa zdravia, štastia, pohody a spokojnosti ako aj športových a osobných úspechov.

25.11.2017

Staronovým predsedom Oblastného futbalového zväzu sa stal Ľubomír Samotný. Gratulujeme

25.11.2017Voľby do VV ObFZ BB

Voľby do orgánov ObFZ Banská Bystrica
Dňa 25. novembra 2017 sa konala Konferencia ObFZ Banská Bystrica, ktorá si volila nové
orgány na obdobie rokov 2018-2021. Na konferenciu bolo pozvaných 49 aktívnych
futbalových klubov s právom hlasovať, 10 neaktívnych futbalových klubov bez možnosti
hlasovať, členovia Výkonného výboru, odborných komisií a hostia.
Zo 49 futbalových klubov s právom hlasovať sa konferencie zúčastnilo 44 delegátov, čo
predstavuje 89,8 percent z celkového počtu, čím sa stala volebná konferencia uznášania
schopnou. Konferencie sa nezúčastnilo 5 futbalových klubov: ŠK Sokol Jakub, Iskra Horné
Pršany, Družstevník Baláže, Sport Ladies Banská Bystrica a CVČ Brusno (zástupca CVČ
Brusno sa dostavil až na odpoludňajší program a zúčastnil sa len volieb do Výkonného
výboru a delegátov na konferenciu SsFZ).
Výsledky volieb
I. Voľba predsedu Oblastného futbalového zväzu.

Na funkciu predsedu zväzu bol navrhnutý len jeden kandidát, ktorým bol doterajší
predseda pán Ľubomír Samotný. Verejným hlasovaním všetkých 44 delegátov bol
jednohlasne zvolený počtom 44 hlasov.
Predsedom ObFZ Banská Bystrica sa stal p. Ľubomír Samotný.
II. Voľba predsedu Revíznej komisie Oblastného futbalového zväzu.

Na predsedu Revíznej komisie ObFZ bola navrhnutá tiež len jedna kandidátka,
doterajšia jej predsedkyňa Miroslava Mazúchová. Počtom hlasov 44 bola tiež
jednohlasne zvolená do svojej funkcie.

Predsedníčkou Revíznej komisie ObFZ sa stala pani Miroslava Mazúchová.
III. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu.
Na predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ bol navrhnutý jeden kandidát, doterajši
jej predseda Karol Bubniak. Tomu takisto vyslovilo svoju dôveru všetkých 44 de-
legátov, čím bol zvolený za predsedu DK na ďalšie 4 roky.

Predsedom Disciplinárnej komisie ObFZ bol zvolený pán Karol Bubniak.

IV. Voľba predsedu Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu.
Na predsedu odvolacej komisie bol navrhnutý len jeden kandidát – pán Bruno
Motyčka. Keďže žiadni z delegátov konferencie nenavrhol iného kandidáta, bola
voľba predsedu odvolacej komisie vykonaná tiež verejným hlasovaním. Zo 44 prítom-
ných delegátov boli všetci jednohlasne za.
Predsedom Odvolacej komisie ObFZ bol zvolený pán Bruno Motyčka.
V. Voľba členov Výkonného výboru Oblastného futbalové zväzu.
Konferencii bol predložený návrh kandidátov na funkciu členov VV ObFZ v cel-

kovom počte 10 kandidátov: Marián Piliar, Jozef Medveď, Zdenko Urva, Peter
Mazúch, Ivan Šimko, Erik Gemzický, Milan Belko, Milan Málik, Peter Mikloš,
Tomáš Tůma. Jedenásty navrhnutý člen pán Pavol Lihan z Brusna sa svojej kandi-
datúry vzdal ešte pred rokovaním konferencie.
Hlasovanie do Výkonného výboru prebehlo tajnou formou a tu sú jej výsledky.
Jozef Medveď 37 hlasov, Ivan Šimko 30, Zdenko Urva 29, Marián Piliar 27, Peter
Mazúch 26, Erik Gemzický 25 hlasov. Keďže všetci šiesti získali nadpolovičný
počet hlasov, ktorý bol potrebný na zvolenie do Výkonného výboru, stali sa
automaticky členmi nového VV ObFZ bez potreby uskutočniť hlasovanie aj v druhom
kole. Z kandidátov, ktorí neuspeli získali Tomáš Tůma 23 hlasov, Milan Belko 19,
Milan Málik 15 a Peter Mikloš 12 hlasov.
Členmi Výkonného výboru pre volebné obdobie 2018-2021 sa stali:
Jozef Medveď, Ivan Šimko, Zdenko Urva, Marián Piliar, Peter Mazúch a Erik
Gemzický.


VI. Voľba delegátov na Konferenciu Stredoslovenského futbalového zväzu.
Konferencia ObFZ Banská Bystrica volila aj svojich zástupcov na Konferenciu SsFZ.
Podľa Stanov SsFZ zastupujú náš zväz šiesti delegáti, pričom platí zásada, že delegáti
konferencie SsFZ by mali byť zástupcovia klubov, ktoré hrávajú súťaže SsFZ v kate-
górii dospelých.
Navrhnutí boli títo kandidáti: Ľubomír Auxt (ŠK Partizán Čierny Balog), Ivan Huťka
(TJ Sokol Medzibrod), Marián Lauer (MFK Dukla Banská Bystrica), Ján Smatana (ŠK
Selce), Marián Pilar (FK 09 Bacúch) a Alexander Rumanovský (Jupie FŠMH).
Za náhradníkov boli určení Miroslav Bais (ŠK Sokol Jakub) a Tomáš Dzúrik (FK Raky-
tovce).
Voľba delegátov konferencie SsFZ prebehla verejným hlasovaním, kde všetkých 44
zúčastnených delegátov bolo za a teda návrh VV ObFZ bol schválený jednohlasne.

Výsledky volieb boli zaznamenané v uznesení konferencie. Návrh uznesenia
delegáti konferencie schválili jednohlasne.

09.11.2017Konferencia ObFZ Banská Bystrica

V zmysle Stanov ObFZ Banská Bystrica ako aj rokovacieho, volebného a organizačného poriadku, rozhodol Výkonný výbor ObFZ, že Konferencia ObFZ Banská Bystrica sa bude konať v sobotu 25. novembra 2017 v jedálni Strednej odbornej školy Pod Bánošom so začiatkom o 10,00 hodine.  Jej poslaním bude zhodnotiť končiace volebné obdobie, zvoliť nové orgány ObFZ a vytýčiť ďalšie smerovanie futbalu v podmienkach nášho zväzu na obdobie rokov 2018-2021. Konferencie sa zúčastní 49 futbalových klubov s právom hlasovať (futbalové kluby aktívne pôsobiace v súťažiach), 12 futbalových klubov bez práva hlasovať (neaktívne futbalové kluby), členovia Výkonného výboru a pozvaní hostia.

Keďže nám prisľúbil svoju účasť aj Ing. Ján Letko zo SFZ s tým, že delegátom konferencie názorne predvedie na počítači systém prihlasovania sa do e-shopu a prácu v ňom ako aj zodpovedá všetky otázky s tým spojené, očakávame aj účasť ISSF manažérov tých klubov, ktoré mali v uplynulom súťažnom ročníku aktívne mládežnícke družstvo.

02.11.2017Poďakovanie za spoluprácu

V sobotu 28. októbra 2017 sme sa zúčastnili ako spoluorganizátori turnaja prípraviek, spojeného  s otvorením novovybudovanej telocvične na Magurskej ulici. ObFZ sa aj touto cestou chce poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu Záhradníckym a rekreačným službám mesta a hlavne jej riaditeľovi PhDr. Ivanovi Šabovi, ktorý má hlavnú zásluhu na zrekonštruovaní a znovuotvorení telocvične, ktorú budú využívať v prvom rade naši najmladší futbalisti.

31.10.2017Turnaj prípraviek 28.10.2017 - otvorenie telocvične Magurská

V sobotu 28.10.2017 sa oficiálne otvorila zrekonštruovaná telocvičňa Magurská. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s Záhradnícke a rekreačné služby Banská Bystrica zorganizovali turnaj prípraviek za účasti viacerých významných osobností. Zahájenie turnaja spolu so slávnostným prestrihnutím pásky sa uskutočnilo za účasti primátora Mesta Banská Bystrica Jána Noska, prednostu Mestského úradu Martina Adamca a riaditeľa ZaRESu Ivana Šaba a predsedu ObFZ Banská Bystrica Ľubomíra Samotného. 

Slávnostný výkop zahájil bývalý futbalový reprezentant Vratislav Greško. V telocvični sa vďaka príspevku z mestského rozpočtu podarilo zrekonštruovať osvetlenie, vymeniť okná a športový povrch, ktorý si ako prví mohli vyskúšať práve malí futbalisti z Banskej Bystrice a okolia. Na turnaji sa predstavilo osem družstiev, z ktorých sa najlepšie darilo družstvu z Brusna, ktoré turnaj vyhralo bez jediného zaváhania. Druhí skončil tím zo Seliec a tretie miesto obsadil chalani B družstva Brusna. Najlepším strelcom turnaja sa stal Jakub Kútny z Ľubietovej, najlepším brankárom Adam Kračán z Jupie FŠMH, najlepším hráčom Jakub Račák z Jakuba a najlepšou hráčkou Simona Králiková zo Seliec. Ocenení boli však aj najužitočnejší hráči z každého družstva tiež všetci prítomní tréneri.

fotografie v galérii

29.10.2017Zrušené MFS:

I. trieda: 
Slovenská Ľupča : Poniky
Strelníky : Pohorelá
II. trieda sk. A:
Riečka : Králiky
Hronsek : Malachov
Selce B : Harmanec
Staré Hory : Tajov

Horné Pršany : Lučatín

II: trieda sk. B:
Tatran Čierny Balog B : Heľpa

25.07.2017Oznam pre R a DZ, zmena začiatku seminára o 15:30 (prezentácia od 15:15)

Letný seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční dňa 28. júla 2017 ( piatokod 15,30 v priestoroch Domu kultúry Podbrezovej. Žiadame rozhodcov a delegátov o naplánovanie si svojich súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcii zúčastniť.

25.06.2017Finálový turnaj prípraviek 25. 06. 2017, Selce
V nedeľu 25.06.2017 sa na futbalovom štadióne v Selciach uskutočnil finálový turnaj prípraviek, na ktorom sa zúčastnili dve najlepšie družstvá z každej z troch skupín prípraviek počas sezóny 2016/2017. Namiesto ospravedlneného Čierneho Balogu sa predstavili Poniky. V systéme turnaja, každý s každým si šesť družstiev zmeralo sily v horúcom letnom počasí. Víťazom sa nakoniec stali hráči FK 34 Brusno - Ondrej pred domácimi ŠK Selce a treťou OFK Slovenskou Ľupčou, štvrtí hráči Braväcova, piate Poniky a šiesty Medzibrod. Na turnaji boli udelené aj individuálne ocenenia, keď najlepším strelcom sa stal hráč Braväcova Oliver Kán, najlepším brankárom Matúš Seifert z Brusna a najlepším hráčom Matiáš Laštiak zo Slovenskej Ľupče.
 
Ostatné ocenenia 
hráčky na turnaji: Henrieta Huťková a Stanka Melová - Medzibrod, Simona Králiková - Selce
 
najmladší hráč turnaja - Adam Brozman - Poniky
 
najužitočnejší hráči družstiev:
1. FK 34 Brusno - Ondrej - Jozef Šalko
2. ŠK Selce - Dominik Lauko
3. OFK Slovenská Ľupča - Adam Solárik
4. FK Sokol Braväcovo - Jakub Gašperan
5. ŠK OPL Poniky - Tobias Murín
6. TJ Sokol Medzibrod - Lukáš Gregor
24.05.2017Medzioblastný turnaj mladších žiakov, 23. 05. 2017 Radvaň Banská Bystrica

Výsledky medzioblastného turnaja 

ObFZ Zvolen – ObFZ Banská Bystrica  0 : 7  (0:5)

Góly: Michal Kmeť 3, Gabriel Kaliský 2, Nicolas Nguyen 2

ObFZ Banská Bystrica – ObFZ Žiar nad Hronom  4 : 2  (1:0)

Góly:Martin Šalko, Matej Nosáľ, Nicolas Nguyen, Gabriel Kaliský – Tomáš Bartošík, Vladimír Pilník

ObFZ Zvolen – ObFZ Žiar nad Hronom  1 : 2  (1:2)

Góly: Timotej Vachalík – Martin Parilla 2

Konečné poradie turnaja:

1.

ObFZ Banská Bystrica

2

2

0

0

11 : 2

6 b.

2.

ObFZ Žiar nad Hronom

2

1

0

1

 4 : 5

3 b.

3.

ObFZ Zvolen

2

0

0

2

 1 : 9

0 b.

 

fotografie zverejnené v galérii

29.04.2017Zrušené víkendové (29.-30.4.2017) MFS:

Bacúch - Šalková "B"
Braväcovo - Podkonice
Michalová - Brusno
Čierny Balog "B" - Pohr. Polhora
Baláže - Malachov

28.04.2017Zmeny DL č. 19

I.trieda 29. kolo 1.mája 2017 o 16,30

Slov. Ľupča – Osrblie (Chromč za Gajdoša)

Nemecká – Braväcovo (Gajdoš za Chromča)

Bacúch – Šalková B  hrá sa 7.6.2017

Valaská - Dolná Lehota (Kotrán za Sitarčíka)

Bacúch - Michalová (Sitarčík za Kotrána)

II. trieda sk. A 21. kolo 29. apríla  2017 o 16,00

Baláže – Malachov ZRUŠENÉ - NEHRÁ SA

Lučatín – Králiky (Kamenský za Murgaša)

H. Pršany – Staré Hory (Mrváň – Telúch, + Kalina st.)

Dúbravica – Ľubietová (Angelovič – Kalina ml.)

Strelníky – Riečka (Kubančík za Kalinu st.)

Hiadeľ - Horné Pršany (Kamenský za Dorčiaka)

Strelníky - Dúbravica (Schober za Kamenského)

II. trieda sk. B 13. kolo 30. apríla 2017 o 16,00

T.Č. Balog B – P. Polhora  ODLOŽENÉ na 17.6.2017

Pohorelá – Polomka SO (Godál – Čupka, Chromč)

Starší žiaci - 13. kolo 30. apríla 2017 o 10,30 :

Jasenie - Partizán Čierny Balog (Balco za Janíkovú)

II. trieda sk. A 29. kolo 1. mája 2017 o 16,30

Riečka – Tajov (Kováč – Murgaš)

Stretnutia riadené SsFZ:

III. liga dor. Sk. JUH 15.kolo 1.5. o 14,00

Braväcovo - Detva 19. kolo 30. 4. o 10,00 (Faško - Chromč)

20.04.2017Zmeny DL č. 18

I.trieda 20. kolo 23. apríla 2017 o 16,00

Šalková B – Brusno SO (AR2 Mrváň za Bošeľu)

II. trieda sk. A 20. kolo 23. apríla 2017 o 16,00

Hiadeľ – Ľubietová (AR2 Fuch za Rafaja M.)

Riečka – Hronsek (AR1 Mažgut za Murgaša)

H. Pršany – Strelníky (Vinarčík - Murgaš, Kalina Matúš)

Králiky - Dúbravica (Páleš - Marko, Jakub Rafaj)

Mičiná - Harmanec NEHRÁ SA

II. trieda sk. B 12. kolo 23. apríla 2017 o 16,00

Sihla – T.Č. Balog B NE 13,30 (Chládek – Ondruš)

P. Polhora – Jasenie (Krupa – Jamriška)

 

30.03.2017Zmeny DL č. 15

I. trieda 17. kolo 2. apríla 2017 o 15,30

Brusno – Podkonice (Sáliš za Majer M.)

Brezno - Šalková UT Podbrezová- Skalica

II. trieda sk. A 17. kolo 2. apríla 2017 o 15,30

Harmanec – Strelníky (Gajdoš za Kováča)

Tajov – Malachov (Kováč za Gajdoša)

Baláže - H. Pršany (Gajdoš za Petroviča)

23.03.2017Zmeny DL č. 14

I.trieda 16. kolo 26.3. 2017 o 15.00

Slov. Ľupča - Braväcovo (Murgaš za Majera M.)

II. trieda sk. A 16. kolo 26.3. 2017 o 15.00

Hiadeľ - Mičiná NE (Kalina Matúš za Kamenského)

Hronsek - Harmanec SO (Petrovič za Murgaša a Murgaš za Petroviča)

Riečka - Dúbravica NE (Gajdoš za Kováča)

H. Pršany - Lučatín (Kováč za Gajdoša)

12.03.2017Turnaj prípraviek, 12. 03. 2017 Nemecká

12. 03. 2017 sa uskutočnil turnaj prípraviek v Nemeckej. Na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:

1. miesto: FK 34 Brusno, najlepší hráč družstva: Nikolas Kvačkaj

2. miesto: ŠK Partizán Čierny Balog, najlepší hráč družstva: Karin Prstaj

3. miesto: FK Dukla Banská Bystrica U10, najlepší hráč: Lukáš Lačný

4. miesto: FK 1928 Jasenie, najlepší hráč družstva: Marián Stieranka

5. miesto: ŠK Selce, najlepší hráč družstva: Dominik Lauko

              FK Sokol Braväcovo, najlepší hráč družstva: Lukáš Kuchan

7. miesto: OFK Slovan Valaská, najlepší hráč družstva: Zdeno Baran

              OFK Slovenská Ľupča, najlepší hráč družstva: Adam Solárik

9. miesto: ŠK OPL Poniky, najlepší hráč družstva: Tobias Murín

              TJ Tatran Polomka,  najlepší hráč družstva: Alex Fusek

11. miesto: FK Baník Ľubietová, najlepší hráč družstva: Pavol Majer

                TJ ŠK Sokol Jakub, najlepší hráč družstva: Jakub Račák

Najlepší strelec: Kristián Kobzoš, FK 1928 Jasenie

Najlepší brankár: Leo Lakomčík, OFK Slovenská Ľupča

Najlepší hráč: Richard Maslák, ŠK Partizán Čierny Balog

fotografie v galérii 

25.02.2017Turnaj mladších žiakov o Pohár Jána Šutku
25. 02. 2017 sa uskutočnil turnaj mladších žiakov o Pohár Jána Šutku v Nemeckej. Na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:
1. miesto: CVČ Brusno, najlepší hráč družstva: Samuel Strýček
2. miesto: OFK Slovenská Ľupča, najlepší hráč družstva: Leo Lakomčík
3. miesto: FK Baník Ľubietová, najlepší hráč družstva: Patrik Chromek
4. miesto: ŠK OPL Poniky, najlepší hráč družstva: Richard Škuta
5. miesto: FK Sokol Nemecká, najlepší hráč družstva: Martin Jurčo
6. miesto: ŠK Selce, najlepší hráč družstva: Jakub Bartovíč
7. miesto: OFK Slovan Valaská, najlepší hráč družstva: Peter Výbošťok
8. miesto: FK 1928 Jasenie, najlepší hráč družstva: Dominik Havran
Najlepší strelec: Martin Šalko, CVČ Brusno
Najlepší brankár: Filip Kordík, FK 1928 Jasenie
Najlepší hráč: Kristián Kobzoš, FK Sokol Nemecká
 
fotografie v galérii 
20.02.2017Turnaja rozhodcov “O pohár predsedu KR SsFZ”, 19.02.2017 Ružomberok

Rozhodcovia z radov nášho zväzu sa zúčastnili turnaja rozhodcov “O pohár predsedu KR SsFZ”. Druhý ročník turnaja sa konal 19. februára v hale MBK Ružomberok. Našim rozhodcom sa minuluročné víťazstvo nepodarilo obhájiť a tento rok sa umiestnili na 6. mieste z celkového počtu 10. Za náš ObFZ bola vyhlásená jedna individuálna cena, ktorú získal Erik Gemzický za najlepšieho strelca turnaja.

ObFZ Banská Bystrica na turnaji reprezentovali: Erik Gemzický, Tomáš Tůma, Tomáš Kolofík, Milan Legíň, Peter Lakomčík, Ivan Čutka, Adrián Faško, pod vedením Jozefa Čunderlíka.

28.01.2017Opustil nás dobrý priateľ

V piatok 27. Januára 2017 v skorých ranných hodinách náhle a najmä nečakane, vo veku nedožitých 58 rokov v Martinskej nemocnici, zomrel rodák z Brezna Igor Šramka.
Navždy nás opustil dobrý priateľ, spolupracovník, dlhoročný medzinárodný arbiter, jednu dobu aj predseda Komisie rozhodcov SFZ. Igor navždy zostaneš v našich mysliach.
Česť Tvojej pamiatke.

 

22.01.2017Výber ObFZ Banská Bystrica druhýkrát triumfoval na medzioblastnom turnaji

Uplynulú sobotu 21. januára sa v športovej hale v Modrom Kameni uskutočnil turnaj výberov oblastných futbalových zväzov aj s účasťou našich reprezentantov, ktorí boli v pozícii obhajcu víťazstva. Už po zverejnení nominácie patril náš výber k favoritom na celkové víťazstvo, keď trio trénerov na čele s Petrom Mazúchom, asistentmi Romanom Patrášom a Marekom Jobkom mali k dispozícii týchto hráčov: Lukáš Gregor (TJ Tatran Harmanec), Edvard Ihradský, Peter Uhliarik, Lukáš Kupec, Michal Barla (FK Podkonice), Adam Šimiak, Branislav Halupka (ŠK Zornička Riečka), Erik Turňa, Marek Meškan (FK 09 Bacúch), Peter Švantner, Jakub Kvietok (Tatran Čierny Balog)

Základnú skupinu sme na prekvapenie vyhrali bez väčších problémov, keď sme hneď v úvode porazili výber ObFZ Lučenec 3:2, ktorý bol považovaný za najväčšieho konkurenta v boji o prvé miesto. Góly strieľali Šimiak, Švantner a Uhliarik. V druhom zápase sa nám postavil výber Rimavskej Soboty a ten sme deklasovali 6:1 po góloch Turňu, Barlu, Švantnera, Kvietka a dvoch góloch Meškana. Čakalo nás už finále a v ňom víťaz druhej skupiny, tým bol výber ObFZ Veľký Krtíš. Finálové stretnutie bolo od prvej minúty vyrovnané, hra sa prelievala z jednej strany na druhú a bolo jasné, že víťazstvo jedného z tímov bude tesné. Tým víťazom sa po góloch Turňu, Švantnera a Uhliarika a výsledku 3:2 stal výber nášho ObFZ Banská Bystrica.

„Našim reprezentantom a trénerom veľmi pekne ďakujem za vzornú reprezentáciu zväzu a samozrejme gratulujem k zaslúženému víťazstvu, čo sme dosiahli už druhý raz v rade. Treba vyzdvihnúť aj domáci ObFZ Veľký Krtíš, ktorému sa podarilo usporiadať pekný a kvalitný turnaj“, zhodnotil predseda zväzu Ľubomír Samotný.

 

Konečné poradie turnaja:

1.miesto: ObFZ Banská Bystrica

2.miesto: ObFZ Veľký Krtíš

3.miesto: ObFZ Lučenec

4.miesto: ObFZ Žiar nad Hronom

5.miesto: ObFZ Zvolen

6.miesto: ObFZ Rimavská Sobota

 

fotografie umiestnené vo fotogalérii

článok zverejnený aj na stránke www.bbonline.sk 

22.12.2016

21.10.2016Odložené stretnutia kvôli nepriaznivému počasiu

I.trieda 12. kolo 23.10. 2016 o 14,00

Šalková B – Valaská SO

II. trieda sk. A 12. kolo 23.10. 2016 o 14,00

Ľubietová – H. Pršany

I. trieda starších žiakov 23.10.2016o 10,30

Valaská - Pohronská Polhora

Part. Č. Balog - Jasenie

Kremnička - Michalová SO

 

17.10.2016Úhrada členských príspevkov rozhodcov a delegátov ObFZ Banská Bystrica

Rozhodcovia a delegáti z nominačnej listiny ObFZ Banská Bystrica uhradia členský príspevok vo výške 10 € (viď Smernica o spôsobe úhrady členského príspevku SFZ ), najneskôr do 31.októbra 2016 bankovým prevodom na účet ObFZ Banská Bystrica nasledovne:

Číslo účtu ObFZ (IBAN): SK23 0900 0000 0000 5019 3015

Variabilný symbol  - číslo Vašej dohody s ObFZ bez lomítka (napr. 012016)

Konštantný symbol  - 0308

Do „správy pre príjemcu“  je potrebné uviesť slovo „členské“ a meno a priezvisko

odosielateľa

V prípade, že rozhodca resp. delegát zväzu už uhradil členský príspevok napr. ako hráč, tréner, už príspevok v tomto súťažnom ročníku neplatí.

Po identifikácii úhrady vyznačí sekretár ObFZ úhradu členského príspevku konkrétnemu rozhodcovi a delegátovi v ISSF a po ukončení mesiaca prevedú prostriedky na SFZ prostredníctvom MZF, ktorá sa priebežne generuje v ISSF.

Zoznam rozhodcov, ktorí už majú členské uhradené ako hráči: Balco, Milan Bošeľa, Faško, Janík, Jurčák, Matúš Kalina, Kamenský, Lakomčík, Marko, Mrváň, Petrovič, Telúch, Tonhajzer, Tóth, Veľký, Vinarčík, Zigo.

17.10.2016Turnaj prípraviek 15.10.2016, Podkonice

Dňa 15.10.2016 sa v Podkoniciach uskutočnil turnaj prípraviek, ktorý zorganizovali domáci futbaloví nadšenci v spolupráci s Oblastným futbalovým zväzom Banská Bystrica pri príležitosti premiérového turnaja malých Podkoničanov. Za účasti siedmych družstiev sa najlepšie darilo družstvu CVČ Brusno "A", ktoré vyhralo všetky svoje zápasy. Celkové poradie bolo nasledovné: 1. Brusno "A", 2. Slovenská Ľupča, 3. Selce, 4. FŠMH Jupie, 5. Brusno "B", 6. Podkonice, 7. Ľubietová. Viac ako výsledky je však dôležité, že domáci usporiadatelia pripravili pre deti pekný turnaj a najmä to, že máme o ďalšie mládežnícke družstvo viac.

Fotografie umiestnené v galérii. 

12.10.2016Zmeny DL č. 11

 I. trieda 11. kolo 16.10.  2016 o 14,00

Braväcovo – Osrblie SO (Matušík za Dorčiaka, Uhrín za Koseca)

Nemecká – Michalová (Dorčiak za Kamenského)

II. trieda sk. A 11. kolo 16.10.  2016 o 14,00

Hronsek – Tajov (Jurčák za Calpaša)

Horné Pršany – Králiky (Calpaš za Mir. Kalinu)

II. trieda sk. B  9. kolo 16.10. 2016 o 14,00

Jasenie – Braväcovo B SO (Vanka za Mir. Kalinu)

T. č. Balog B – Pohorelá SO (Dorčiak za Matušíka)

Sihla – Heľpa ( Kamenský za Dorčiaka)

Pohr. Polhora – Beňuš SO (Čutka za Matúša Bošeľu)

07.10.2016Zmeny DL č. 10

I.trieda SO 10K o 14,30 : Osrblie – Hronec  (Godál za Chládeka).

II.trieda sk.A SO 10K o 14,30 : Ľubietová – Hronsek (Gajdoš za Mažguta), St. Hory – Mičiná (Vanka za Murgaša).

II.trieda sk.B SO 8K o 15,30 : Heľpa – T.Č.Balog B nová (Bošeľa Matúš – Čutka, Chromč).

St. žiaci NE 6K o 10,30 : P.Č.Balog – Michalová (Godál za Janíka).

01.10.2016Zmeny DL č. 9

II. trieda sk. A 9. kolo 2.10. 2016 o 14,30:

Lučatín – Hiadeľ nová (Kováč – Vanka)

Harmanec – Ľubietová nová (Calpaš – Krupa)

10.08.2016Program Talent ObFZBB 2016/2017

http://obfzbb.sk/upload/Program%20Talent%20ObFZ%20BB%202016-2017.pdf 

05.08.2016

Oznamujeme prípadným záujemcov o funkciu rozhodcu súťaží ObFZ, že komisia rozhodcov pripravuje školenie nových rozhodcov koncom mesiaca august, prípadne v prvej dekáde septembra. Záujemcovia (prípadne aj záujemkyne) sa môžu prihlasovať priebežne na mailovú adresu zväzu ([email protected])
prípadne na adresu predsedu KR Jozefa Medveďa ([email protected]).27.06.2016Jedenástka ObFZ BB v sezóne 2015/2016

V nedeľu sa v príjemnom prostredí a na výborne upravenom trávniku v  Jakube uskutočnilo záverečné stretnutie súťažného ročníka 2015/2016. Bolo to stretnutie víťaza I. triedy dospelých  ObFZ Banská Bystrica, ktorým bol domáci klub ŠK SOKOL Jakub, proti výberu najlepších hráčov, ktorí vzišli z hlasovania ostatných futbalových klubov, účastníkov I. triedy.

Stretnutie sa skončilo výhrou výberu ObFZ v pomere 4 : 2, keď jeho góly zaznamenali hráči: Tomáš Piar dal dva góly, po jednom pridali Michal Spišiak a Marek Balík. Za domáci ŠK Sokol Jakub vsietil obidva góly Matej Pánik.

Výber ObFZ Banská Bystrica reprezentovali hráči:

Michal Ľapin (Tatran Harmanec), Vladimír Giertl, Peter Zehnal, Dávid Selecký, Matej Minčev (všetci OFK Slovenská Ľupča), Peter Švantner, Matúš Vozár (Tatran Čierny Balog), Michal Spišiak (Partizán Osrblie), Ján Kubašiak, Tomáš Piar (ŠK OPL Poniky), Michal Žilík (Valaská), Marek Balík (Partizán Hiadeľ), Miroslav Bartoš (Sokol Nemecká).

Koučom výberu ObFZ bol predseda TMK pán Peter Mazúch (Tatran Harmanec).

Súčasťou benefičného stretnutia bolo aj vyhlásenie Jedenástky ObFZ Banská Bystrica v súťažnom ročníku 2015/2016.

Za najlepších hráčov na svojich postoch v tejto sezóne boli vyhlásení:

brankár – Peter PALIDER (FK 09 Bacúch)

pravý obranca – Vladimír GIERTL (OFK Slovenská Ľupča)

ľavý obranca – Tomáš GIERTL (FK 09 Bacúch)

stredný obranca – Norbert DIKACZ (ŠK Sokol Jakub)

stredný obranca – Matúš HOLÉCY (OFK Slovenská Ľupča)

pravý záložník – Maroš KÚTIK (FK Šalková B)

stredný záložník – Peter ŠVANTNER (Tatran Čierny Balog)

ľavý záložník – Peter ZEHNAL (OFK Slovenská Ľupča)

pravé krídlo – Ján KUBAŠIAK (ŠK OPL Poniky)

stredný útočník – Michal SPIŠIAK (Partizán Osrblie)

ľavé krídlo – Erik TURŇA (FK 09 Bacúch)

Najlepším futbalovým trénerom súťaží ObFZ Banská Bystrica v sezóne 2015/2016 bol vyhlásený pán Miroslav HRUŠKA, tréner OFK Slovenská Ľupča.

Najlepšími rozhodcami ObFZ  BB boli vyhlásení:

Adam BULLA, Milan LEGÍŇ a Martin KOVÁČ.

15.06.2016Stretnutie víťaza I. triedy proti výberu ObFZ

Tradičné posezónne stretnutie víťaza I. triedy dospelých proti výberu ObFZ, ktorý býva zložený z najlepších hráčov daného súťažného ročníka sa odohrá v nedeľu 26. júna 2016 o 16,00 hodine na ihrisku v Jakube..

Nominácia hráčov do družstva Výberu ObFZ BB:Peter Palider, Tomáš Giertl, Erik Turňa (FK Bacúch), Vladimír Giertl, Matúš Holécy, Peter Zehnal, Dávid Selecký (FK Slovenská Ľupča), Roman Filadelfi, Norbert Dikacz, Peter Vajda, Šimon Spišiak (FK Jakub), Maroš Kútik (FK Šalková B), Peter Švantner, Matúš Vozár (FK Tatran Čierny Balog), Ján Sekula, Michal Spišiak, Robert Elek (FK Osrblie), Ján Kubašiak, Tomáš Piar (FK Poniky), Michal Žilík (FK Valaská), Martin Frimm (FK Hronec- ospravedlnený), Miroslav Bartoš (FK Nemecká), Marek Holmík (FK Králiky) a Marek Balík (FK Hiadeľ). 

Zraz nominovaných hráčov je o 15,00 hod..Počas polčasovej prestávky prebehne vyhlásenie a ocenenie hráčov zaradených do Jedenástky ObFZ súťažného ročníka 2015/16.

Zároveň žiadame hráčov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu na zmienenej akcií zúčastniť, aby svoju neúčasť zdôvodnili a nahlásili osobne alebo telefonicky na sekretariáte ObFZ do 24. júna 2016.

13.06.2016Upozornenie pre R a DZ, zmeny pravidiel futbalu platné od 01. 07. 2016

Upozorňujeme všetkých R a DZ aby si preštudovali všetky zmeny v pravidlách futbalu, ktoré sú platné od 01. 07. 2016. Dokument je možné si stiahnuť na nasledovnom linku: http://obfzbb.sk/upload/DETAILY%20ZMIEN%20VS%CC%8CETKY%CC%81CH%20PRAVIDIEL%202016.docx

Na letnom seminári R a DZ bude pripravená prednáška k zmenám v pravidlách futbalu.

12.06.2016Finálový turnaj prípraviek, Čierny Balog 11. 06. 2016

V sobotu 11.06.2016 sa na Čiernom Balogu odohral finálový turnaj prípraviek sezóny 2015/2016, známi aj ako turnaj prípraviek O pohár Ľubomíra Auxta organizovaný ObFZ BB a Partizanom Čierny Balog. Išlo o 16. ročník turnaja za účasti desiatich družstiev. Družstvá si zmerali sily v dvoch skupinách, v ktorých sa najlepšie viedlo družstvám CVČ Brusno a Podbrezová U10, ktoré sa stretli vo finále a nakoniec sa z víťazstva tešili hráči CVČ Brusno 2:0. Tretie miesto a bronzové medaily si vybojovali hráči domáceho Partizánu Čierny Balog. Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Matej Chromek z Brusna, najlepším strelcom sa stal Viktor Strelec z Partizánu Čierny Balog a najlepším brankárom Peter Kňažík z Podbrezovej. Celkové poradie turnaja: 1. CVČ Brusno, 2. Podbrezová U 10, 3. Partizán Čierny Balog, 4. Braväcovo, 5. Heľpa, 6. Valaská, 7. Slovenská Ľupča, 8. Polomka, 9. Selce, 10. Medzibrod.

25.05.2016Medzioblastný turnaj výberov mladších žiakov ObFZ, 24. 05. 2016 Žarnovica

V pondelok 24. mája sa na výborne pripravenom trávniku v Žarnovici konal turnaj výberov mladších žiakov (ročník narodenia 2004) z jednotlivých ObFZ. Na turnaji sa zúčastnili výbery: ObFZ Banská Bystrica, ObFZ Zvolen, ObFZ Žiar nad Hronom. Na našich chlapcov sme hrdí, nakoľko sa im podarilo na turnaji vyhrať už tretí krát za sebou.

Výsledky stretnutí:

ObFZ Žiar n. Hronom – ObFZ Zvolen (2:1) – Góly: Baláž 2 – Dedok

ObFZ Banská Bystrica : ObFZ Zvolen (5:0) – Góly: Svetlík 2, Úradník, Rusko, Puškár

ObFZ Banská Bystrica : ObFZ Žiar n. Hronom (3:0) – Góly: Knoška, Trnavský, Studený

 

Poradie zúčastnených:

 1. miesto - ObFZ Banská Bystrica
 2. miesto -  ObFZ Žiar n. Hronom
 3. miesto - ObFZ Zvolen

 

Všetkým chlapcom ďakujeme, zároveň gratulujeme a prejeme úspešné pokračovanie vo futbalovej kariére.

 

Náš výber reprezentovali títo chlapci:

Branislav Sokol, Jaromír Knoška, Viktor Úradník, Samuel Svetlík, Marek Puškár, Dárius Rusko, Thomas Krajčovic, Adam Lukáč  (všetci Dukla Banská Bystrica), Patrik Morong, Samuel Havlíček, Pavol Kováčik, Matúš Trnavský (všetci ŽP Šport Podbrezová), Daniel Mondzo, Jakub Chromek, Matej Mikuštiak, Michal Studený a Dominik Dupej (všetci FK Jupie Podlavice Badín).

 

Realizačný tím: Ivan Lovás, Jozef Danko, Roman Patráš, Peter Mazúch.

 

Fotografie sú v galérii

13.05.2016Zmeny DL č. 21

I. trieda 21. kolo 15.5. 2016 o 16,30

Poniky – Strelníky nová (Majer M. - Majer I. - Mišány)

II. trieda sk. B 15. kolo 15.5. 2016 o 16,30

Podkonice – Riečka nová (Majer F. - Krupa)

Selce B-Baláže – Tajov nová (Bulla – Jurčák, Ivanič P.)

Mičiná – Dúbravica SO nová (Gajdoš – Petrovič, Krupa)

I. trieda starší žiaci 16. kolo 15.5. 2016 o 10,30

P. Polhora – Jasenie (Matušík za Kamenského)

Michalová – Priechod (Dorčiak za Balca)

05.05.2016Zmeny DL č. 20

I. trieda 20. kolo 8.5. 2016 o 16,30

Michalová – Jasenie (nová) (Majer I. – Petrík, Bulla – Uhrín)

Jakub – Bacúch (nová) (Verdžák – Majer F., Sališ – Piar)

Nemecká – Hronec (nová) (Chládek – Petrovič, Mažgut – bez DZ)

Lučatín – Osrblie (zmena - AR 1 Kováč za Ivaniča A.)

Valaská – Poniky (AR1 - Auxt za Legíňa, AR 2 - Bošeľa za Ivaniča A.)

Strelníky - Slovenská Ľupča (Majer M. - Marko - Kosec)

II. trieda sk. A 20. kolo 8.5. 2016 o 16,30

Malachov – St. Hory (Legíň za Tótha)

II. trieda sk. B 14. kolo 8.5. 2016 o 16,30

Heľpa – P. Polhora (Chromč – Dorčiak)

D. Lehota – Pohorelá (nová) (Godál – Balco, Kamenský)

Beňuš – Sihla (AR 2 – Kamenský)

I. trieda starší žiaci 15. kolo 8.5. 2016 o 10,30
Jasenie – Hrochoť (Balco)

12.04.2016Zmeny DL č. 17

I. trieda 17. kolo 17.4. 2016 o 16,00
SO Šalková B – Strelníky (Marček za Tonhajzera)
II. trieda sk. A 17. kolo 17.4. 2016 o 16,00
Mičiná – Riečka (Tonhajzer za Marčeka)
I. trieda starší žiaci 12. kolo 17.4. 2016 o 10,30
Sásová – Priechod (Petrovič za Ziga)

08.04.2016Zmeny DL č. 16
I. trieda 16. kolo 10.4. 2016 o 15:30
Jakub – Hronec (Tůma za Petroviča)
II. trieda sk. A 16. kolo 10.4. 2016 o 15,30
Harmanec – Hronsek (AR 2 – Petrovič)
I. trieda starší žiaci 11. kolo 10.4. 2016 o 10,30
Priechod – P. Polhora (Gajdoš za Ivaniča A.)

 

 
01.04.2016Zmeny DL č. 15

II. trieda sk. A 15. kolo 3.4. 2016 o 15,30
St. Hory – Riečka (Petrovič za Murgaša)
I. trieda starší žiaci 10. kolo 3.4. 2016 o 10,30
Sásová – Jasenie (Legíň za Ziga)

26.03.2016Zmeny DL č. 14

I.trieda 14. kolo:

Strelníky – Lučatín (Páleš za Ivaniča A.)

II. trieda sk.A 14. kolo:

Riečka – Dúbravica  (Marček – Mrváň),

Hronsek – Selce B-Baláže (Paleš za Tonhajzera),

I trieda žiaci 9. kolo:

Priechod – Michalová 10,30(Páleš za Ivaniča A.). 

20.03.2016Turnaj prípraviek 20. 03. 2016, Závadka nad Hronom
20. 03 .2016 sa uskutočnil turnaj prípraviek v Závadke nad Hronom. Na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:
1. CVČ Brusno
2. OFK Slovan Valaská
3. ŠK Selce
4. OFK Slovenská Ľupča
5. FK Sokolo Braväcovo
6. FK 1928 Jasenie
7. ŠK Partizán Čierny Balog
8. FŠMH Jupie Banská Bystrica
9. TJ Tatran Polomka
Najlepší strelec: Ľudovít Švantner - OFK Slovan Valaská - 6 gólov
Najlepší brankár: Viktória Králiková - FK 1928 Jasenie
Najlepší hráč: Tadeáš Ľupták - FK Sokol Braväcovo
fotografie budú uverejnené v galérii
13.03.2016Turnaj mladších žiakov o Pohár Jána Šutku

13 .03 .2016 sa uskutočnil turnaj mladších žiakov o Pohár Jána Šutku v SOŠ Pod Bánošom. Na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:

1. FŠMH Jupie Banská Bystrica

2. Beňuš dievčatá

3. CVČ Brusno

4. Baník Ľubietová

5. ŠK OPL Poniky

6. OFK Slovan Valaská

7. FK 1928 Jasenie

8. ŠK Selce

Najlepší strelec: Dávid Ihring - FŠMH Jupie Banská Bystrica 4 góly

Najlepší brankár: Martin Spišiak - OFK Slovan Valaská

Najlepší hráč: Patrik Chromek - Baník Ľubietová

Najlepšia hráčka: Veronika Auxtová - Beňuš dievčatá

fotografie v galérii na www.obfzbb.sk

 

04.03.2016Nová pevná linka na sekretariát ObFZ BB

Dávame do pozornosti, že od dnešného dňa je možné sa na sekretariát ObFZ BB dovolať na tel číslo: 048/4142254

21.02.2016Turnaj starších žiakov 21. 02. 2016

21 .02 .2016 sa uskutočnil turnaj starších žiakov v SOŠ Pod Bánošom. Na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:
1. CVČ Brusno
2. ŠKM Savon Banská Bystrica
3. OFK Slovan Valaská
4. Baník Ľubietová
5. FK Šalková
6. ŠK Hrochoť 
7. FŠMH Jupie Banská Bystrica
8. FK 1928 Jasenie
Najlepší strelec: Denis Miniar - ŠKM Savon Banská Bystrica 6 gólov
Najlepší brankár: Stanislav Berky - FŠMH Jupie Banská Bystrica
Najlepší hráč: Martin Švantner - OFK Slovan Valaská
fotografie v galérii

01.02.2016Rozhodcovia ObFZ Banská Bystrica víťazmi turnaja

Rozhodcovia z radov nášho zväzu sa zúčastnili turnaja rozhodcov “O pohár predsedu KR SsFZ”. Prvý ročník turnaja sa konal 31. januára v hale MBK Ružomberok. Naši rozhodcovia na turnaji neprehrali ani jeden zápas. V skupinovej fáze porazili všetkých súperov a to Liptovský futbalový zväz (2 : 0), Turčiansky futbalový zväz (4 : 2) , Oravský futbalový zväz (2 : 0) a ObFZ Veľký Krtíš (7 : 1). V semifinále porazili rozhodcov z ObFZ Žiar nad Hronom (6 : 1) a vo finále bojovali o prvé miesto s rozhodcami ObFZ Kysúc. Náročné stretnutie naši rozhodcovia vyhrali 2 : 1.

Umiestenie turnaja:

1. miesto ObFZ Banská Bystrica

2. miesto ObFZ Kysúc

3. miesto ObFZ Žiar nad Hronom

Rozhodcovia z našich radov si prevzali aj individuálne ocenenia: najlepším strelcom turnaja sa stal Tomáš Kolofík a najlepším hráčom turnaja sa stal Erik Gemzický.

ObFZ Banská Bystrica na turnaji reprezentovali: Tomáš Tůma, Ivan Šimko, Erik Gemzický, Tomáš Kolofík, Peter Lakomčík, Milan Legíň, Martin Kováč, Peter Palider pod vedením predsedu KR ObFZ Jozefa Medveďa.

19.01.2016Turnaj Oblastných futbalových zväzov Banskobystrického kraja 16. 01. 2016

Fotografie z turnaja Oblastných futbalových zväzov Banskobystrického kraja sú umiestené v časti galéria. V prípade záujmu o všetky fotografie (cca 300 ks)  je potrebné sa informovať na emailovej adrese [email protected] .

18.01.2016Výsledy turnaja Oblastných futbalových zväzov Banskobystrického kraja

Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica v spolupráci s ObFZ Zvolen usporiadal dňa 16. januára 2016 v športovej hale VŠC Dukla zimný halový futbalový turnaj výberov Oblastných futbalových zväzov Banskobystrického kraja. Účastníci turnaja boli rozdelení do dvoch skupín, v ktorých odohrali stretnutia každý s každým a následne, podľa poradia v skupine, sa odohrali zápasy o konečné umiestnenie.

Výsledky - Skupina A: ObFZ Banská Bystrica - ObFZ Zvolen 7 : 1, ObFZ Zvolen – ObFZ Veľký Krtíš 1 : 4, ObFZ Banská Bystrica – ObFZ Veľký Krtíš 3 : 0.

Poradie: 1 – ObFZ Banská Bystrica 6 bodov (skóre 10:1), 2 – ObFZ Veľký Krtíš 3 body (skóre 4:4), 3 – ObFZ Zvolen 0 bodov (skóre 2:11).

Výsledky - Skupina B: ObFZ Žiar nad Hronom - ObFZ Rimavská Sobota 3 : 1, ObFZ Lučenec – ObFZ Rimavská Sobota 7 :2, ObFZ Lučenec – ObFZ Žiar nad Hronom 2 : 2.

Poradie: 1 – ObFZ Lučenec – 4 body (skóre 9:4), 2 – ObFZ Žiar nad Hronom 4 body (skóre 5:3), 3 – ObFZ Rimavská Sobota 0 bodov (skóre 3:10).

Finálové stretnutia o konečné umiestnenie:

Zápas o 5. miesto: ObFZ Zvolen – ObFZ Rimavská Sobota 6 :3

Zápas o 3. miesto: ObFZ Žiar nad Hronom – ObFZ Veľký Krtíš 7 : 5 

Finále: ObFZ Banská Bystrica – ObFZ Lučenec 6 : 0

Víťazom turnaja sa stal domáci výber ObFZ Banská Bystrica.

Reprezentovali ho títo nominovaní hráči: 

OFK Slovenská Ľupča: Dávid Selecký, Martin Giertl, Vladimír Giertl a Dominik Andraščík;

FK Podkonice: Eduard Ihradský, Peter Uhliarik a Lukáš Kupec;

ŠK Sokol Jakub: Peter Vajda a Robert Kútik;

Slovan Tajov: Rastislav Kollár, Matej Považanec a Radovan Galát;

Na turnaji boli vyhlásené aj individuálne ocenenia:

za najlepšieho brankára bol vyhlásený Eduard IHRADSKÝ (ObFZ Banská Bystrica);

za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Ján DOBROČKA (ObFZ Lučenec);

najlepším strelcom turnaja sa stal Rudolf HUDEC  (ObFZ Žiar nad Hronom), ktorý strelil 4 góly.

08.01.2016Úradná správa č. 24

Správy zo sekretariátu

Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica v spolupráci s ObFZ Zvolen usporiada dňa 16. januára 2016 v športovej hale VŠC Dukla zimný halový futbalový turnaj výberov Oblastných futbalových zväzov Banskobystrického kraja. Účastníci turnaja boli rozdelení do dvoch skupín, v ktorých odohrajú stretnutia každý s každým a následne, podľa poradia v skupine, sa odohrajú zápasy o konečné umiestnenie.

Rozdelenie do skupín:

Skupina „A“: ObFZ Banská Bystrica, ObFZ Veľký Krtíš, ObFZ Zvolen

Skupina „B“: ObFZ Žiar nad Hronom , ObFZ Rimavská Sobota, ObFZ Lučenec.

 

Za výber Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica boli nominovaní títo hráči: 

OFK Slovenská Ľupča: Dávid Selecký, Martin Giertl, Vladimír Giertl a Dominik Andraščík;

FK Podkonice: Eduard Ihradský, Peter Uhliarik a Lukáš Kupec;

ŠK Sokol Jakub: Peter Vajda a Robert Kútik;

Slovan Tajov: Rastislav Kollár a Radovan Galát;

 

Časový rozpis zápasov: 

Zápasy skupinách:

09:15 –   9:40 hod.     ObFZ Banská Bystrica   – ObFZ Zvolen

09:45 – 10:10 hod.     ObFZ Žiar nad Hronom – ObFZ Rimavská Sobota

10:15 – 10:30 hod.     slávnostné otvorenie turnaja

10:35 – 11:00 hod.     ObFZ Zvolen – ObFZ Veľký Krtíš

11:05 – 11:30 hod.     ObFZ Rimavská Sobota  – ObFZ Lučenec

11:35 – 12:00 hod.     ObFZ Veľký Krtíš        – ObFZ Banská Bystrica

12:05 – 12:30 hod.     ObFZ Lučenec – ObFZ Žiar nad Hronom

Zápasy o konečné poradie:

12:45 – 13:15 hod.     zápas o 5. miesto (3. mužstvá zo skupín)

13:20 – 13:50 hod.     zápas o 3. miesto (2. mužstvá zo skupín)

14:00 – 14:30 hod.     finále turnaja (1. mužstvá zo skupín)

14:35                           Vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie turnaja

 

Priaznivcov dobrého futbalu a zaujímavej konfrontácie najlepších hráčov jednotlivých futbalových zväzov srdečne pozývame na toto športové podujatie. Občerstvenie bude zabezpečené formou bufetu. Vstup pre fanúšikov futbalu bude voľný.

21.12.2015

06.11.2015Komisia rozhodcov

Žiadame predložiť videozáznam z MFS 1. triedy 13. kolo Jakub – Michalová za účelom sledovania výkonu rozhodcov, zaradených do programu Talent v termíne do 13. novembra 2015.

23.10.2015Zmeny v delegačnom liste č. 13

II. A trieda 13. kolo 25.10

Selce B Baláže – Malachov (Páleš za Lakomčíka)

H. Pršany – Dúbravica (Kubančík)

I. trieda starší žiaci 8. kolo 25.10 o

Priechod – Valaská (Legíň za Ivaniča A.)

16.10.2015Zrušené stretnutia

Vzhľadom k nepriaznivému vývoju počasia a nespôsobilosti hracej plochy ŠTK ruší stretnutia:

1. trieda - Šalková B – Jasenie

2. trieda skupina A - Tajov – H. Pršany, 

2. trieda skupina A - Dúbravica – Podkonice

2. trieda skupina A - Malachov – Hiadeľ

2. trieda skupina B - Tatran Čierny Balog B - Šumiac

1. trieda starších žiakov - Hrochoť - Šalková

V prípade ďalších nespôsobilých hracích plôch treba odloženie stretnutia riešiť cez predsedu ŠTK.

08.10.2015Zmeny v Delegačnom liste č. 11

1. trieda: 11.10. 2015 11. kolo  o 14,30

Šalková B – Nemecká SO (Dorčiak za Sališa)

Jasenie – Osrblie nová (Sališ – Chromč, Majer F. – Pecník)

Valaská – Michalová nová (Bulla – Chládek, Tůma – Mišány)

II. A tr. 11. kolo 11.10. 2015 o 14,30

Harmanec – Dúbravica (Zigo za Calpaša)

H. Pršany – Králiky (Calpaš za Ziga)

Stretnutia SsFZ:

IV. liga dorastu sk. C 11. kolo  11.10 2015 o 12,00

Jasenie – Lovča (Majer F. za Sališa)

02.10.2015Zmeny v delegačnom liste č. 10

1. trieda: 4.10. 2015 10. kolo o 14,30

Jakub – Valaská nová (Majer M. - Riša – Kotrán)

Lučatín – Bacúch SO (AR1 Matušík za Sališa)

Osrblie – Šalková B (AR1 Tóth za Majera F.)

II. B tr. 8. kolo 4.10. 2015 o 14,30

P. Polhora – Šumiac / ihr. Šumiac/ (Krupík)

Heľpa – T.Č.Balog B (Chromč – Krupa)

D. Lehota – Sihla SO – nehrá sa, kontumácia 3:0.

Starší žiaci: 5. kolo 4.10. 2015 o 10,30: Valaská – Šalková (Krupa za Godála)

Stretnutia SsFZ:

I. LMŽ U-13,U-12_9. kolo 4.10. 2015 o 10,00/11,30 / ihr. Brezenská /

Podbrezová – Dukla BB (Dorčiak – Godál)

17.09.2015Zmeny DL č. 8

1. trieda: 20.9. 2015 8. kolo o 15,00

Strelníky – Poniky SO (Gajdoš za Zemana)

T.Č.Balog – Jasenie nová (Gemzický – Medveď – Sitarčík)

Jakub – S. Ľupča (Bulla za Šimka)

Lučatín – Šalková B (DZ Uhrín za Sitarčíka)

Dohrávka: S. Ľupča – Poniky 23.9. o 16,30 (DZ Pecník za Kosca)

II. A trieda: 19.9. 2015 8. kolo o 15,00

Tajov -Selce B-Baláže (AR 2 – Murgaš za Mrváňa)

II.trieda sk.B 20.9. 2015 6. kolo o 15,00

Polomka – T.Č. Balog B (Godál za Mereša)

Šumiac – Sihla (Krupík)

Žiaci: Valaská – P. Polhora NE o 10,30 (Dorčiak za Mereša)

Stretnutia SsFZ:

IV. liga dor. sk. C 8. kolo 19.9.2015 o 15,00

Heľpa – Medzibrod (Chromč - Godál)

11.09.2015Zmeny DL č. 7

I. trieda 7. kolo 13.9. 2015 o 15,30

Jasenie – Michalová (Kováč – Ivanič A. - Piar)

Poniky – Valaská (Majer M. – Majer I. – Pecník)

II. trieda sk. A 7. kolo 13.9. 2015 o 15,30

Podkonice – H. Pršany SO (Gajdoš – Krupa, Kalina)

03.09.2015Nový rozhodca/rozhodkyňa

Oznamujeme prípadným novým záujemcom o funkciu rozhodcu stretnutia v súťažiach ObFZ Banská Bystrica, že školenie nových rozhodcov sa uskutoční stredu 09. septembra od 08:00 hodiny v malej zasadačke ObFZ na Partizánskej ceste 93.

01.09.2015Zmeny v delegačnom liste č. 6

II. trieda sk. A 6. kolo NEDEĽA 6.9. 2015 o 10,30

Dúbravica – St. Hory (Gajdoš – Kalina)

27.08.2015Zmeny DL č. 5

1. trieda: 30.8. 2015 5. Kolo  o 16,00

Osrblie – Michalová (Chládek – Kubančík – Sitarčík)

Bacúch – Poniky (Krupík – Ivanič A., Kováč – Kratochvíla)

II. A trieda: 30.8. 2015 5. Kolo o 16,00

Ľubietová – Králiky (Legíň – Calpaš)

Selce B-Baláže – Riečka  (Kováč – Krupa, Marček J.)

Mičiná – Hiadeľ (Kubančík – Páleš)

Tokarčík - PN do konca mesiaca september v ČR.

Stretnutia SsFZ:

III. liga dorastu sk. JUH 1. kolo 1.9. 2015 o 15,30

T.Č. Balog – Sliač (Medveď – Dorčiak)

Jasenie – Medzibrod /ihr. P.Č. Balog/ (Petrík – Mereš)

13.08.2015Oznam pre R

ŠTK Odporúča pre R všetkých stretnutí nasledujúceho kola (15.-16.august), aby zabezpečili pre hráčov dostatočnú možnosť na občerstvenie – dodržanie správneho pitného režimu formou prestávky (aj viacnásobnej) v priebehu oboch polčasov.

31.07.2015Oznam pre R a DZ

Prosíme všetkých R a DZ aby po stretnutí posielali SMS správy s výsledkom na číslo 0944 727 899 v prípade, keď nebude uzatvorený elektornický zápis do 1 hodiny po skončení stretnutia. 

31.07.2015Program Talent ObFZ 2015/2015

Na nasledovnom linku http://obfzbb.sk/upload/Program%20Talent%20ObFZ%20BB.pdf  je možné si stiahuť aktuálnu tabuľku programu talent pre jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016.

30.07.2015Rozpis súťaží SsFZ 2015/2016

Na nasledovnom linku: http://obfzbb.sk/upload/Rozpis%20súťaží%20SsFZ%202015-2016.pdf je možné si stiahnuť PDF verziu rozpisu súťaží SsFZ. Dôležité články pre ObFZ sú: X, XII, XIV, XV, XVI., XIX, XX, XXII a Príloha pre súťaže MŽ.

30.07.2015Rozpis súťaží ObFZ BB 2015/2016

Na nasledovnom linku: http://obfzbb.sk/upload/Rozpis%20ObFZBB%202015-2016.pdf je možné si stiahnuť PDF verziu rozpisu súťaží ObFZ BB.

16.07.2015Dôležité upozornenie pre rozhodcov a delegátov

Z dôvodu začiatku súťaží, seminára a  prípravy DL č.1 na nový súťažný ročník 2015/16 oznamujem R a DZ o čo najskoršie ospravedlnenie sa na prvé kolá z dôvodu čerpania dovoleniek. Seminár R a DR ObFZ BB je dňa 31.júla 2015 od 16,00. Začiatok prezentácie o 15,30 hodiny v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste / oproti ObFZ /. Ospravedlnenie zasielať na e-mail: [email protected] alebo ma mobil.: 0903 029 052.

22.06.2015Jedenástka ObFZ BB+BR za sezónu 2014/2015

V nedeľu 21.6.2015 sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku v Selciach slávnostné odovzdávanie ocenení pre hráčov zaradených do Jedenástky súťažného ročníka 2014/15brankár - Jakub Kučera (Valaská), obráncovia - Peter Vajda (Jakub), Jozef Strečok (Selce), Lukáš Ambróz (Braväcovo), Dušan Lihan (Braväcovo), stredopoliari - Marek Baliak (Braväcovo), Marek Srnka (Braväcovo), Miroslav Mořingl (Selce), Matej Belko (Tatran Čierny Balog), útočníci - Filip Koctúr (Selce), Ján Kubašiak (Poniky).
Ako najúspešnejší tréner bol vyhodnotený Jaroslav Boroviak (Selce), najlepším strelcom súťaže sa stal Filip Koctúr (Selce), ako najlepší rozhodca bol podľa hlasovania klubov vyhodnotený Maroš Majer.
Následne si prevzali medajle a pohár hráči a realizačný tím víťazného družstva I. triedy ŠK Selce.

O 16.00 hod. sa začal pod vedením rozhodcovskej trojice Juraj Auxt, Lukáš Petrík a Adam Bulla zápas víťaza súťaže proti Výberu ObFZ:
ŠK Selce - Výber ObFZ BB+BR 1:5, góly: Karol Rakyta - Ján Kubašiak 2, Marek Srnka, Miroslav Debnár, Richard Valent.
Výber ObFZ BB a BR reprezentovali: Vratislav Debnár (Strelníky), Jakub Kučera (Valaská), Lukáš Ambróz (Braväcovo), Patrik Trnka (Jasenie), Peter Vajda (Jakub), Michal Žilík (Valaská), Adam Lehocký (Brusno), Martin Porubský (Jakub), Dušan Lihan (Braväcovo), Adam Hricko (Valaská), Matej Baliak (Braväcovo), Richard Valent (Poniky), Lukáš Kupec (Podkonice), Marek Srnka (Braväcovo), Miroslav Debnár (Strelníky), Ján Kubašiak (Poniky).
Po skončení zápolenia pripravili zástupcovia domáceho družstva pohostenie v podobe výborného gulášu za čo im patrí veľká vďaka. Zaroveň sme domácim zaželali úspešné pôsobenie v krajskej súťaži. Touto akciou považujeme súťažný ročník za ukončený s vedomím, že po krátkej letnej prestávke opäť ožijú futbalové ihriská v novej sezóne 2015/16.

Miroslav Hruška, TMK ObFZ BB a BR

18.06.2015Prihláška do súžaného ročníka 2015/2016

Na nasledovnom linku je možné si stiahnuť prihlášku do súťažného ročníka 2015/2016 http://obfzbb.sk/upload/prihláška_2015-16_ObFZ.doc

 

12.06.2015Zmeny v obsadení R a DZ v DL č. 26

I. trieda 26. kolo 14.6. 2015 o 17,00

Hronec – Valaská (Majer M. – Gemzický, Turňa – Kosec za Uhrína)

Braväcovo – Poniky (DZ Uhrína za Kosca)

II. trieda skupina „A“ 28. kolo 14.6. /nedeľa/ 2015 o 17,00

Králiky – Harmanec (Legíň – Páleš)

St. Hory – Tajov – zrušené, nehrá sa

Ľubietová – H. Pršany nová (Zeman – Kubančík)

Starší žiaci 19. kolo 14.6. 2015

Valaská – Priechod o 14,30/ ihr. Hronec/nová (Gemzický)

Jasenie – Hrochoť NE 10,30 (Kubančík za Bošeľu)

IV. liga dor. sk. D 26. kolo 13.6. 2015 o 17,00

Heľpa – Bušince (Dorčiak– Bošeľa)

10.06.2015Správa TMK z 10. 06. 2015

Nominácia hráčov do družstva Výberu ObFZ BB a BR na zápas proti víťaznému družstvu I. triedy ŠK Selce, ktorý sa uskutoční v Selciach nedeľu 21.6.2015 od 16.00 hod.. Zraz nominovaných hráčov je o 15.00 hod..Počas polčasovej prestávky prebehne vyhlásenie a ocenenie hráčov zaradených do Jedenástky ObFZ súťažného ročníka 2014/15, v ktorej majú viacnásobné zastúpenie hráčov kluby zo Seliec a Braväcova, po jednom hráčovi majú v 11-ke kluby z Jakuba, Valaskej, Poník a Tatranu Čierny Balog.

Nominovaní hráči:

Ambróz Lukáš, Baliak Matej, Lihan Dušan, Srnka Marek, Tešlár Ján (všetci Braväcovo), Filadelfi Roman, Porubský Martin, Vajda Peter (všetci Jakub), Hricko Adam, Kučera Jakub, Žilík Michal (všetci Valaská), Kubašiak Ján, Piar Tomáš, Valent Richard (všetci Poniky), Belko Matej, Vozár Peter (obaja Tatran Č. Balog), Debnár Miroslav, Kováč Matúš (obaja Strelníky), Sedliak Michal (Lučatín), Lehocký Adam (Brusno), Kupec Lukáš (Podkonice).

Zároveň žiadam hráčov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu na zmienenej akcií zúčastniť, aby svoju neúčasť zdôvodnili a nahlásili osobne alebo telefonicky sekretárovi ObFZ do 17. júna.

10.6.2015, Hruška Miroslav – TMK ObFZ BB a BR

08.06.2015Zmeny v obsadení R a DZ v DL č. 26

I. trieda 26. kolo 13.6. /sobota/ 2015 o 17,00

T. Č. Balog – Jakub (Páleš – Legíň, Rumanovský – Kratochvíla)

II. trieda skupina „A“ 28. kolo 14.6. /nedeľa/  2015 o 17,00

Králiky – Harmanec (Rumanovský – Páleš)

Starší žiaci 19. kolo 14.6. 2015 o 11,30

Valaská – Priechod (Dorčiak)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dor.  sk. D 26. kolo 13.6. 2015 o 17,00

Heľpa – Bušince (Auxt – Bošeľa)

05.06.2015Zmeny v obsadení R a DZ v DL č. 25

I.trieda 25. Kolo 6.-7.6. 2015 o 17,00

Valaská – Lučatín (Auxt – Tůma – Sitarčík)

Nemecká – Selce (Krupík – Godál – Piar)

Jakub – Jasenie (Kováč – Kubančík – Pecník)

II. trieda skupina „A“ 27. kolo 6.6. /sobota/  2015 o 17,00

Tajov – Hronsek  nehrá sa

H. Pršany – Králiky (Kováč – Ivanič P.)

Harmanec – St. Hory  (Gajdoš – Kalina)

Malachov – Selce B  (Páleš )

II. trieda sk. B  10.kolo 6.6. /sobota/ 2015 o 17,00

Beňuš – Polomka (Sáliš – Roštár)

Sihla – Michalová (Godál)

Pohorelá – Heľpa(Krupík)

Starší žiaci 19. kolo 7.6. 2015 o 14,30

Valaská – Šalková (Godál)

01.06.2015Nový rozhodca/rozhodkyňa

Oznamujeme prípadným novým záujemcom o funkciu rozhodcu stretnutia v súťažiach ObFZ Banská Bystrica, že školenie nových rozhodcov sa uskutoční v utorok 9. júna 2015 od 8,00 hodiny v malej zasadačke ObFZ na Partizánskej ceste 93.

29.05.2015Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.24

I.trieda 24. kolo 30.-31.5.2015 o 17,00

Hronec – Lučatín  (Bulla – Tuma, Riša – Sitarčík)

T. Č. Balog – Brusno B (Žubor – Medveď, Kolofík – Kotrán)

Braväcovo – Strelníky (DZ Piar)

Osrblie – Jakub (DZ Kosec)

Dohrávky:

Podkonice – Jasenie 29.5. o 17,30 (Gemzický – Krupík, Roštár – Pecník)

Podkonice – Nemecká 5.6. o 17,30 (Kováč – Kubančík, Zeman – Kratochvíla)

Nemecká – Braväcovo 29.5. o 17,30 (Majer F. – Rumanovský, Bulla - Kotrán)

II. trieda skupina „A“ 26. kolo 30.-31.5. 2015 o 17,00

Králiky – Hiadeľ SO (Kováč – Majer F.)

St. Hory – H. Pršany (Kováč – Kalina)

Tajov – Harmanec (Legíň – Snopko)

Dohrávka:

Tajov – Králiky 29.5. o 17,30 (Marček – Ivanič P., Gajdoš)

II. trieda sk. B 18.kolo 30.5. 2015 o 15,00

Šumiac – P. Polhora o 15,00 (Krupík)

29.05.2015Nový rozhodca/rozhodkyňa

Oznamujeme prípadným novým záujemcom o funkciu rozhodcu stretnutia v súťažiach ObFZ Banská Bystrica, že školenie nových
rozhodcov sa uskutoční v utorok 9. júna 2015 od 8,00 hodiny v malej zasadačke ObFZ na Partizánskej ceste 93.

27.05.2015Mladší žiaci víťazmi medzioblastného turnaja.

Na umelej tráve v areáli MFK Lokomotíva Zvolen sa 20. 5. 2015 uskutočnil medzioblastný turnaj mladších žiakov ročník narodenia 2003. Predstavili sa Výbery Oblastných zväzov Banská Bystrica (pôsobnosť okres BB a BR), Zvolena (okr. ZV, KA, DT) a Žiaru nad Hronom (okr. ZH, ZA, BS). Náš výber reprezentovali: Stanislav Berky, Adam Danko, Adam Poliak, Richard Reptiš, Marek Mičák, Patrik Reptiš, Tomáš Buš, Adrián Melich, Simon Sihelský, Jakub Rusko, Matej Brada, Peter Jahoda, Alex Mário Belička, Filip Kvietok, Mário Ždánsky, Denis Mlynárčik. Svojou výkonnosťou patrili do družstva aj David Jackuliak a Roman Snopko, obaja sa však rôznych príčin nemohli zúčastniť.

Výsledky turnaja: 
ObFZ Banská Bystrica – ObFZ Žiar nad Hronom  2 : 1

Góly: Richard Reptiš, Matej Brada

ObFZ Zvolen – ObFZ Žiar nad Hronom  2 : 3

ObFZ Banská Bystrica – ObFZ Zvolen  6 : 0

Góly: Adam Poliak 2, Mário Ždánsky 2, Jakub Rusko, Peter Jahoda

 

Konečné poradie turnaja:

1.            ObFZ Banská Bystrica    2             2             0             0             8 : 1        6 b.

2.            ObFZ Žiar nad Hronom  2             1             0             1             4 : 4        3 b.

3.            ObFZ Zvolen                 2             0             0             2             2 : 9        0 b.

 

Výborný výkon družstva a individuálne schopnosti našich hráčov ocenili aj prítomní tréneri SsFZ, ktorí niektorých hráčov zaradili do Výberu regiónu STRED. 

14.05.2015Zmeny DL č. 22

I.trieda 22. kolo 16.-17.5.2015 o 17,00

Hronec – Selce SO (Sališ – Kováč - Sitarčík)

Jakub – Poniky (Páleš – Kalina, Legíň - Piar)

T.Č.Balog – Nemecká (Štrba – Krupík, Petrík – Kratochvíla)

Osrblie – Brusno B (Majer I. - Majer F. - Pecník)

II. trieda skupina „A“ 24. kolo 17.5. 2015 o 17,00

Harmanec - H. Pršany (Bulla – Marček, Majer F.)

II. trieda skupina „B“ 16. kolo 17.5. 2015 o 17,00

Polomka – Heľpa (Mereš - Godál)

13.05.2015Zmeny DL č. 22

I. trieda 22. kolo 17. 5. 2015 o 17,00

Jakub – Poniky (Bulla za Rumanovského)

II. trieda skupina B 16. kolo 17. 5. 2015 o 17,00

Polomka – Heľpa (AR 2 – Godál)

1. trieda starší žiaci 16. kolo 17. 5. 2015

Sásová – Priechod NE o 10,30 (Snopko za Kováča)

05.05.2015Zmeny v obsadení R a DZ v DL č. 21

II. tr. sk A 30. kolo 8.5. 2015

Hronsek – Malachov o 10,30 (Gajdoš – Ivanič A.)

Selce B – Hiadeľ 10,30(Páleš – Lakomčík, Marček)

Mičiná – H. Pršany (Gajdoš – Ivanič A.)

Riečka – Harmanec (Marček)

II. tr. sk. A 23. Kolo 10.5. 2015 o 16,30

Dúbravica – Tajov (Marček)

Selce B – Mičiná - dohrávka 23.kolo 13. 5. 2015 o 17,30 (Kováč – Páleš)

/Ospravedlnení: Ivanič P., Kalina/              

30.04.2015Ďaľšie zmeny DL č. 20

II. trieda skupina A 29. kolo 1. 5. 2015

Ľubietová – Harmanec 15,00 (Kalina)

II. trieda skupina A 22. kolo 3. 5. 2015

Savon BB – Králiky 10,30 (Ivanič P. – Kováč)

29.04.2015III.kolo Výberu mladších žiakov ObFZ BB+BR, 2014/15.

III.kolo Výberu mladších žiakov ObFZ BB+BR, 2014/15.

Konečná nominácia ml. žiakov roč. nar. 2003 na Medzioblastný turnaj:
David Jackuliak, Dukla Ban. Bystrica
Tomáš Buš, Dukla Ban. Bystrica
Richard Reptiš, Dukla Ban. Bystrica
Patrik Reptiš, Dukla Ban. Bystrica
Adrián Melich, Dukla Ban. Bystrica
Jakub Rusko, Dukla Ban. Bystrica
Adam Danko, Dukla Ban. Bystrica
Matej Brada, Dukla Ban. Bystrica
Alex Mário Belička, Dukla Ban. Bystrica
Roman Snopko, ŽP ŠPORT Podbrezová
Filip Kvietok, ŽP ŠPORT Podbrezová
Simon Sihelský, Jupie Ban. Bystrica - Badín
Marek Mičák,  Jupie Ban. Bystrica - Badín
Stanislav Berky, Jupie Ban. Bystrica - Badín
Peter Jahoda, Jupie Ban. Bystrica - Badín
Vladimír Sklenka, Jupie Ban. Bystrica - Badín
Mário Ždánsky, Jupie Ban. Bystrica - Badín
Adam Poliak, Jupie Ban. Bystrica - Badín

Dátum akcie: 20.5.2015 (streda)
Miesto konania: futbalový areál MFK Lokomotíva Zvolen
Zraz nominovaných hráčov: o 8.00 hod. na parkovisku pri reštaurácií na Mýte v B. Bystrici.
Odchod mikrobusu o 8.15 hod.
Priniesť: kopačky, chrániče, teplákovú súpravu, brankári dres, preukaz poistenca.
Program: taktická príprava, ustrojenie hráčov,
Informácie pre kluby a nominovaných hráčov:
vylosovanie poradia zápasov,
zápasy Výberov BB+BR, ZH+ZC+BS, ZV+DT+KA,
vyhodnotenie, obed, ukončenie akcie.
Za nepriaznivého počasia sa turnaj uskutoční na ihrisku s umelou trávou taktiež vo Zvolene. V prípade znemožnenia účasti hráča kontaktovať tel. 0908612998 – Hruška Miroslav. Táto nominácia slúži zároveň aj ako ospravedlnenie žiaka zo školského zariadenia.

Miroslav Hruška, TMK ObFZ BB a BR

29.04.2015Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.20:

I. trieda: 1.5. piatok o 16,30

Strelníky – Nemecká (Gajdoš – Marček, Snopko – Kosec)

Jakub – Selce (Legíň – Páleš, Kováč – Kratochvíla)

I. trieda 3.5. 2015 o 16,30

Jakub – Strelníky (Kubančík – Rumanovský, Lakomčík - Piar)

Braväcovo – Selce (Auxt – Sališ, Godál – Kotrán)

II. trieda sk. A: 1.5. piatok o 10,30

St. Hory – Hronsek (Kubančík – Sáliš)

Hiadeľ – Mičiná 10,30 (Majer F. – Majer I, Lakomčík)

Tajov – Králiky – nehrá sa.

II. trieda skupina B 14. kolo 3. 5. 2015 o 16,30

Šumiac – Heľpa SO (Gajdoš - Páleš, Lakomčík)

 

24.04.2015Zmeny DL č. 19
I.trieda 19. kolo:
Lučatín – Jasenie 25.4. / sobota/o 16.00 (Dorčiak -Legíň, Páleš – Kratochvíla)
Podkonice – Braväcovo (Gajdoš – Rumanovský, Ivanič A. - DZ Piar)
II. trieda sk. A 21. kolo:
Malachov – Tajov (Sališ - Snopko)
Šalková B -Králiky –  25.4. - nehrá sa
I. trieda SŽ 13. kolo 25.4. 2015 o 13,30:
Šalková – Jasenie (Ivanič P.).
II. trieda sk. B 13. kolo:
Pohorelá – Beňuš SO (Bošeľa – Jankov)
Michalová – Šumiac SO (Krupík – Godál)
Heľpa – P. Polhora NE (Auxt – Dorčiak).
16.04.2015Zmeny DL č. 18
I.trieda oprava DL č.18: na dni 18. - 19. 4. 2015.
Osrblie – Lučatín SO (AR 2 – Kováč za Dorčiaka)
Poniky – Nemecká SO (Gajdoš – Majer I. , Rumanovský – Pecník)
Brusno B – Strelníky SO ( AR 1 – Majer F. za Kalinu)
II.trieda sk. A:
Králiky – Selce B NE (Majer F. - Ondrejka)
St. Hory – Šalková B  NE (Marček – Lakomčík)
Harmanec – Malachov NE (Gajdoš)
II. trieda sk.B:
Beňuš – Heľpa SO o 13,00(Krupík – Spáč). v Č. Balogu dňa 16.4.2015                      
01.04.2015Najbližší víkend víťazí počasie
Z dôvodu mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok na toto ročné obdobie a z toho vyplývajúceho stavu hracích plôch na väčšine územia okresov Banská Bystrica a Brezno, ako aj nepriaznivej predpovede počasia na najbližšie dni, ruší ŠTK a KM ObFZBB odohranie všetkých MFS dospelých a mládeže, ktoré sa mali odohrať 3. - 5. apríla 2015.  
Termíny odohrania uvedených stretnutí určia riadiace komisie súťaží na svojich zasadnutiach 01. 04. 2015, resp. 08. 04. 2015.        
28.03.2015Zmeny DL č. 15
Lučatín - Bruno B (Gajdoš - Godál - Kotrán)
Podkonice – Jakub (Kubančík – Bulla – Mišány)
Nemecká - Hronec (Sališ - Mereš - Kosec)
Braväcovo - Osrblie (Majer I. - Bošeľa - Kratochvíla)
Selce - Poniky (Rumanovský - Majer F. - Piar)
Ľubietová - Králiky (Marček J.)
 
21.03.2015Zmeny DL č. 14
Harmanec - Micina (Majer F. - Majer I.)
Horné Pršany -  Selce B - Balaze (Marček J. - Kováč - Mišány)
Poniky – Podkonice (Majer M.- Dorčiak, Mereš – Uhrín)
Strelníky – Lučatín (Gemzický – Turňa, Roštár)
Tajov – Riečka (Legíň – Petrík)
17.03.2015Turnaj dospelých o Pohár predsedu ObFZBB 15. 03. 2015
Dňa 15. 03. 2015 sa konal finálový turnaj o Pohár predsedu ObFZBB na umelej tráve v Radvani. Mužstvá sa umiestnili na nasledovných priečkach: 
1. FK Šalková
2. FK 09 Bacúch
3. FK Sokol Braväcovo
4. FK Sokol Nemecká
 
Najlepší strelec - Martin Štulajter – 4 góly  - FK Šalková
Najlepší brankár - Daniel Vernársky - FK Šalková
Najlepší hráč - Matej Baliak - FK Sokol Braväcovo
 
fotografie sú v galérii
09.03.2015Turnaj starších žiakov 08. 03. 2015
08. 03. 2015 sa uskutočnil turnaj starších žiakov v SOŠ Pod Bánošom. Na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:
1. CVČ Brusno
2. ŠK Partizán Čierny Balog
3. OFK Slovenská Ľupča
4. ŠKM Savon Banská Bystrica
5. FK 1928 Jasenie
6. FK Šalková
7. OFK Slovan Valaská
 
Najlepší strelec: Peter Strelec - ŠK Partizán Čierny Balog 12 gólov
Najlepší brankár: Martin Varga - CVČ Brusno
Najlepší hráč:  Radovan Dula - OFK Slovenská Ľupča
 
fotografie sú v galérii
01.03.2015Turnaj mladších žiakov o "Pohár Jána Šutku" 01. 03. 2015 Slovenská Ľupča
01. 03. 2015 sa uskutočnil turnaj mladších žiakov o "Pohár Jána Šutku" v Slovenkej Ľupči. Na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:
1. FK Dukla Banská Bystrica
2. FK Sokol Nemecká
3. FŠMH FK Jupie Badín Banská Bystrica
4. FK Baník Ľubietová
ostatné mužstvá FK 34 Brusno, Slovan Beňuš dievčatá, FK 1928
Jasenie, OFK Slovan Valaská, Sokol Braväcovo, OFK Slovenská Ľupča, ŠK OPL Poniky nepostúpili zo skupín.
 
najlepší brankár: Viktor Polóny - FŠMH FK Jupie Badín Banská Bystrica
najlepší strelec: Rudo Markus - 4 góly - OFK Slovan Valaská
najlepší hráč: Viktor Úradník - FK Dukla Banská Bystrica
 
fotografie sú v galérii
19.02.2015Nábor rozhodcov
Záujemcovia, ktorí by sa chceli stať futbalovým rozhodcom (rozhodkyňou), môžu prísť na zimný seminár rozhodcov, ktorý sa uskutoční 07. 03. 2015 od 08.30 do 15:00 v SOŠ Pod Bánošom (Sásová). Viac informácií u predsedu komisie rozhodcov - Jozef Medveď, 0903 029 052.
 
08.02.2015Turnaj prípraviek 08. 02. 2015
08. 02. 2015 sa konal turnaj prípraviek v SOŠ Pod Bánošom. Na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:
1. CVČ Brusno
2. FŠMH FK Jupie Badín Banská Bystrica
3. ŠK Partizán Čierny Balog
4. OFK Slovenská Ľupča
5. FK Baník Ľubietová
6. ŠK OPL Poniky
7. FK Sokol Braväcovo
najlepší brankár: Milan Ondra - FK Baník Ľubietová
najlepší strelec: Jakub Chromek - 10 gólov - CVČ Brusno
najlepší hráč: Patrik Giertl - ŠK Partizán Čierny Balog
 
fotografie v galérii
20.01.2015Zimný seminár R a DZ
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu na prípravu na zimný seminár pre R a DZ nájdete na stiahnutie na nasledovnom linku: http://leteckaposta.cz/343240213

FACEBOOK

KONTAKTUJTE NÁS